Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    at, batch, atq, atrm - sorba állít, vizsgál vagy töröl feladatokat,
    amiket később kell(ene) elindítania

ÁTTEKINTÉS

    at [-V] [-q sor] [-f fjl] [-mldbv] IDŐ
    at -c feladat [feladat...]
    atq [-V] [-q sor] [-v]
    atrm [-V] feladat [feladat...]
    batch [-V] [-q sor] [-f fjl] [-mv] [IDŐ]

LEÍRÁS

    Az at és a batch az utasításokat a szabványos bemenetről, vagy egy
    meghatározott  fájlból  olvassa.  Az  utasítások  később lesznek
    végrehajtva a /bin/sh parancs felhasználásával.

    at   elindít egy utasítást a megadott időpontban.

    atq   felsorolja a felhasználó függőben lévő feladatait, feltéve, ha
        a felhasználó nem a root. Ebben az esetben minden felhasználó
        sorban álló feladatait kilistázza.

    atrm  Feladatokat töröl.

    batch  Utasításokat  indít,  amikor  a  rendszer  kihasználtsága
        engedélyezi. Más szavakkal ha a kihasználtság 0.8, vagy más, az
        atrun parancs segítségével meghatározott kihasználtsági szint
        alá csökken.

    Az at parancs meglehetősen komplex idő meghatározásokat engedélyez,
    kibővítve a POSIX.2 szabvánnyal. Elfogadja a következő időformát (
    HH:MM ), hogy elindítson egy feladatot a mai nap megadott időpontjában.
    (Ha az időpont már elmúlt, automatikusan a következő naphoz rendelődik
    hozzá) Maghatározhatsz midnight (éjfél), noon (dél), vagy teatime
    (teaidő) (délután 4 óra), valamint használhatsz olyan előjeleket is,
    mint AM , vagy PM amik segítségével meghatározod, hogy délelőtt(AM)
    vagy délután(PM) fusson a feladat.  Megmondhatod azt is, hogy mely
    napon fusson a feladat úgy, hogy megadod a dátumot a következő
    formában: hónap neve nap , valamint lehetöséged van az év megadására
    is, de használhatod a következő formátumot is: HHNNÉÉ vagy HH/NN/ÉÉ
    vagy  NN.HH.ÉÉ.  A  dátum  meghatározását  muszj  egy  időpont
    meghatározásnak követnie.  Időpontokat következőképpen is megadhatsz:
    now (most) + szmolt idegysgek, ahol is az időegységek lehetnek
    percek, órák, napok, vagy hetek. Megmondhatod az at parancsnak azt is,
    hogy indítson el valamit ma, a today előjellel, azt, hogy valami holnap
    fusson, a tomorrow előjel mondja meg.

    Például, hogy indítson egy feladatot délután négy órakor három nap
    múlva a következő utasítást kell beírnod : at 4pm + 3 days.  Hogy
    futtass egy feladatot délelőtt 10 órakor Július 31-én, a következő
    utasítás kell: at 10am Jul 31 És hogy futtass valamit hajnali 1 órakor
    holnap: at 1am tomorrow.

    Az   idő  specifikációk  pontosabb  leírását  megtalálod  a
    /usr/doc/at-3.1.7/timespec fájl-ban.

    Mind az at mind a batch, parancsok a szabványos bemenetről vagy egy a
    -f kapcsolóval meghatározott fájlból olvassa és futtatja a feladatokat.
    A munka könyvtár, a környezeti változók (kivéve a TERM, DISPLAY és a _
    változókat ) és az umask a meghívás időpontja szerint vannak letárolva.
    Az at - vagy batch - parancsok egy su(1) parancs segitségével
    megtartják  a  felhasználói  azonosítót.  A felhasználó levélbeni
    értesítést kap minden hibáról, valamint a lehetséges kimenetekről, amit
    a szabványos kimenetre generált a feladat, amit elindított. A levélet
    a /usr/sbin/sendmail parancs segítségével küldi el az at. Ha az at egy
    su(1) shell-ből lett elindítva, a levelet a login shell tulajdonosa
    fogja megkapni.

    A rendszergazda minden esetben használhatja az at parancsot.  Más
    felhasználóknak a hozzáférési jogok a /etc/at.allow és a /etc/at.deny
    fájl-ban vannak meghatározva.

    Ha a /etc/at.allow fájl létezik, csak az abban felsorolt felhasználók
    használhatják az at parancsot.

    Ha a /etc/at.allow fájl nem létezik, a /etc/at.deny fájl-t vizsgálja
    meg az at. Minden felhasználó, aki itt fel van sorolva nem jogosult
    használni az at parancsot.

    Ha mindkettő létezik, akkor csak a rendszergazda jogosult az at parancs
    futtatására

    Egy üres /etc/at.deny azt jelenti, hogy minden felhasználó jogosult
    használni ezeket az utasításokat. Ez az alapértelmezett konfiguráció.

OPCIÓK

    -V   Kiírja a verzió információkat a szabványos kimenetre.

    -q sor Meghatározol vele egy várakozási sort.  A várakozási sor
        megnevezése egy betűt tartalmaz ; az érvényes megnevezések
        tartománya a -tól z -ig, valamint A -tól Z -ig tart.  Az a
        várakozási sor az alapértelmezett az at parancsnak, valamint a
        b várakozási sor a batch parancsnak.  A várakozási  sor
        prioritása alacsonyabb, ahogy a hozzárendelt azonosító közelebb
        van az ábécé végéhez. A "=" jelű speciális várakozási sor az
        éppen futó feladatoknak van fenntartva.

    Ha egy feladat egy nagybetűvel megjelölt várakozásba lett besorolva,
    akkor úgy lesz kezelve, mintha a batch parancs lett volna meghívva az
    adott időben.  Ha az atq parancsnak meghatározol egy várakozási sort,
    akkor csak azokat a feladatokat fogja kilistázni, amelyek abban a
    várakozási sorban vannak.

    -m   Mindenképpen küld egy levelet a tulajdonosnak, akkor is, ha
        annak a feladatnak nem volt semmilyen kimenete.

    -f fjl A feladatokat a fájl -ból olvassa és nem a  szabványos
        bemenetről.

    -l   Ez egy szinonima az atq parancsra.

    -d   Ez egy szinonima az atrm parancsra.

    -v   Az atq -nak adva megmutatja a végrehajtott, de a
        várakozási sorból még nem törölt feladatokat; egyébként
        megmutatja, hagy mikor hajtódnak végre a feladatok.

    Az idő a "1997-02-20 14:50" formátumban lesz kiírva, hacsak a
    POSIXLY_CORRECT környezeti változó be nincsen állítva. Ha be
    van, akkor a "Thu Feb 20 14:50:00 1997" formátumot fogja
    használni.

    -c   A parancssorban felsorolt feladatokat  a  szabványos
       kimenetre másolja.

FÁJLOK

    /var/spool/at
    /var/spool/at/spool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

LÁSD MÉG

    cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8)

HIBÁK

    Ahhoz, hogy a batch korrektül működjön Linux alatt, megköveteli,
    hogy egy proc típusú fájlrendszer be legyen illesztve a /proc
    könyvtárba.

    Ha  a  /var/run/utmp  fájl nem érhető el, vagy meg lett
    változtatva, vagy a felhasználó nem volt bejelentkezve abban az
    időben, amikor a at parancs meg lett hívva, a levél a LOGNAME
    környezeti  változóban  talált  felhasználó  részére  lesz
    elpostázva. Ha ez egy üres változó, vagy nem lett meghatározva,
    akkor az akkori felhasználói azonosítót fogja az at használni.

    Az at és a batch jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy a
    felhasználók versenyezzenek a számítógép erőforrásaiért. Ha
    nálad fennáll ez a lehetőség, akkor inkább használj az időzített
    indításra olyan rendszereket, mint az nqs

SZERZŐ

    Az at programot főként Thomas Koenig (ig25@rz.uni-karlsruhe.de)
    írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kaiser   László   <titanic@hcbyte.hu>   Tenkes   Csaba
    <zafir@valerie.inf.elte.hu>