Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    bzip2, bunzip2 - 'block-sorting' eljárással dolgozó tömörítőprogram,
    v0.9.0
    bzcat - stdout-ra csomagolja ki az állományt
    bzip2recover - sérült bzip2 adatait próbálja megmenteni

ÁTTEKINTÉS

    bzip2 [ -cdfkstvzVL123456789 ] [ fjlnevek ... ]
    bunzip2 [ -fkvsVL ] [ fjlnevek ... ]
    bzcat [ -s ] [ fjlnevek ... ]
    bzip2recover fjlnv

LEÍRÁS

    A bzip2 Burrows-Wheeler-féle blokkrendező algoritmussal és Huffman-
    kódolással  tömörít  szöveges  állományokat.  A tömörítés mértéke
    általában lényegesen jobb, mint ami a legtöbb hagyományos LZ77/LZ78
    alapú tömörítővel elérhető, és megközelíti a statisztikus módszerrel
    dolgozó PPM család teljesítményét.

    A parancssori opciók szándékosan igen hasonlóak a GNU Gzip opcióihoz,
    de nem azonosak azokkal.

    A bzip2 állománynevek listáját várja a hozzájuk tartozó parancssori
    kapcsolókkal. Minden fájlt azok "eredeti_név.bz2" nevű tömörített
    változatára cserél ki. A tömörített fájlokhoz tartozó dátumok és jogok
    az eredetivel megegyeznek, így ezek a tulajdonságok kicsomagoláskor
    helyesen állíthatók vissza.  A fájlnevek kezelése egyszerű abban az
    értelemben, hogy nincs lehetőség az eredeti fájlnevek, jogok és dátumok
    megőrzésére az ezeket nem támogató, vagy a MS-DOS-hoz hasonlóan
    szigorúan kötött hosszúságú neveket kezelő fájlrendszerekben.

    A bzip2 és a bunzip2 alapértelmezés szerint nem írnak felül már létező
    fájlokat; erre a -f kapcsoló használatával lehet rávenni őket.

    Fájlnevek hiányában a bzip2 a szabványos bemenetről a szabványos
    kimenetre dolgozik. Ebben az esetben azonban a bzip2 nem fogja a
    tömörített adatokat a terminálra írni, mert az feldolgozhatatlan, így
    értelmetlen volna.

    A bunzip2 (vagy a bzip2 -d ) kicsomagolja és visszaállítja a felsorolt
    fájlok közül a ".bz2"-re végződő nevűket. A nem erre végződő nevű
    fájlokat nem veszi figyelembe. Ismételten: ha nem adunk meg fájlnevet,
    a tömörítés standard inputról szabványos kimenetre történik.

    A bunzip2 helyesen fogja kicsomagolni azokat a fájlokat, melyek két
    vagy  több  tömörített  fájl  összevonásával  (összemásolásával)
    keletkeznek. Az eredmény a kicsomagolt fájlok egybemásolt láncolata
    lesz. A fájlok sértetlenségének ellenőrzése (-t) az összeláncolt
    archívumokon is működik.

    A szabványos kimenetre is lehet be- illetve kicsomagolni fájlokat a -c
    kapcsoló megadásával. Egyszerre több fájllal is lehet így dolgozni. A
    keletkező kimenetek sorban a szabványos kimenetre kerülnek. Több fájl
    ily módon történő tömörítése egy olyan adatfolyamot eredményez, melyben
    az egyes fájlok tömörítve szerepelnek. Egy ilyen állomány helyesen csak
    a bzip2 0.9.0-s vagy újabb verziójával csomagolható ki. A bzip2 régebbi
    verziói az első fájl kibontása után megállnak.

    A bzcat (vagy a bzip2 -dc ) a megadott fájlokat a szabványos kimenetre
    csomagolja ki.

    A tömörítés mindig megtörténik, még akkor is, ha a tömörített fájl
    esetleg valamivel nagyobb, mint az eredeti. A kb. 100 bájtnál kisebb
    fájlok hajlamosak erre, mivel a tömörítő mechanizmus maga is hozzáad
    úgy 50 bájtot az archívumhoz.

    Az  olyan  adathalmazra,  melyben  az  egyes elemek előfordulása
    véletlenszerű (ilyen a legtöbb tömörítőprogram kimenete), a kódolás kb.
    8.05  bit/bájt  aránnyal  történik,  ami  megközelítőleg  0.5%-os
    méretnövekedést eredményez.

    Önellenőrzésként az adatok védelmére a bzip2 32  bites  CRC-ket
    (ellenőrző összegeket) használ, így biztosítva, hogy a kitömörített
    állomány az eredetivel megegyezzen. Ez egyrészt a tömörített adatok
    sérülése ellen, másrészt pedig a bzip2 eddig fel nem derített (és
    remélhetőleg igen valószínűtlen) hibái ellen véd.  Annak az esélye,
    hogy a tömörített adatban előforduló hiba észrevétlen marad, igen
    kicsi, megközelítőleg egy a négybillióhoz minden egyes tömörített fájl
    esetében.  Lényeges  azonban,  hogy az ellenőrzés kicsomagoláskor
    történik, és csak arra hívja fel a figyelmet, hogy valami nincs
    rendben, az eredeti adatot visszaállítani nem tudja. A bzip2recover
    -rel lehet megpróbálni az adatok visszaállítását a sérült fájlból.

    Visszatérési értékek: 0 ha a program futása rendesen befejeződött 1 ha
    környezeti problémába futott (nem találja a fájlt, rossz kapcsolót
    kapott, I/O hiba esetén, stb.) 2 ha a tömörített fájl hibás 3 ha belső
    hiba (pl. bug) miatt a bzip2 azonnal felfüggesztette futását.

MEMÓRIAKEZELÉS

    A Bzip2 a nagy fájlokat blokkokban kezeli. A blokkméret meghatározza
    mind az elérhető tömörítési arányt, mind pedig a be- és kicsomagoláshoz
    szükséges  memória mennyiségét. A -1 ... -9 kapcsolók az egyes
    blokkméreteket 100,000 ... 900,000 bájt értékekre állítják. Kibontáskor
    a program az arhívum fejlécéből olvassa ki a tömörítéskor használt
    blokkméretet, és a bunzip2 ennek megfelelően éppen annyi memóriát
    foglal le magának, amennyi a kibontáshoz szükséges. Mivel a blokkméret
    a tömörített fájlban van, a -1 ... -9 kapcsolóknak nincs jelentőségük
    és azokat a program kibontáskor figyelmen kívül hagyja.

    A be- és kicsomagolás memóriaigénye bájtban megközelítőleg a

       Tömörítés:   400k + ( 7 x blokkméret)

       Kibontás:   100k + ( 4 x blokkméret), vagy
              100k + ( 2.5 x blokkméret) képletekkel becsülhető
    meg,

    Nagyobb blokkméret gyorsan csökkenő mellékes nyereséget ad; a tömörítés
    jelentős részét a blokkméret első 2-300k-ja adja. Ezt érdemes fejben
    tartani a bzip2 kis gépeken történő használatakor.  Arról sem szabad
    megfeledkezni, hogy a kibontás memóriaigényét a tömörítéskor választott
    blokkméret határozza meg.

    Az alapértelmezett 900k méretű blokkokkal tömörített fájlok esetében a
    bunzip2 a kibontáshoz kb. 3700k memóriát fog használni. Hogy minden
    fájl kibontható legyen még egy 4 megabájtos gépen is, a bunzip2
    lehetővé teszi a kibontást kb. feleennyi, megközelítőleg 2300k memória
    felhasználásával is. Ezzel a kibontás sebessége is feleződik, így csak
    akkor érdemes használni ezt a lehetőséget, amikor valóban szükséges.
    Az idevonatkozó kapcsoló a -s.

    Általában, ha a rendelkezésre álló memória mennyisége engedi, érdemes
    megpróbálkozni a legnagyobb blokkméret használatával, mivel így érhető
    el a legjobb tömörítési arány. A tömörítés és kibontás sebességét a
    blokkméret gyakorlatilag nem befolyásolja.

    Másik lényeges pont azoknak a fájloknak az esete, melyek egyetlen
    blokkba beleférnek - nagy blokkméret használatakor ez a legtöbb fájlra
    fennáll. A ténylegesen felhasznált memória mennyisége a fájl méretével
    arányos, mivel a fájl kisebb, mint egy blokk. Egy 20,000 bájt hosszú
    fájl -9 kapcsolóval történő tömörítésekor például kb. 6700k memóriát
    foglal le a tömörítőprogram, de csak 400k + 20000 * 7 = 540k-t használ
    belőle.  Kibontáskor ehhez hasonlóan 3700k-t foglal le, de csak 100k +
    20000 * 4 = 180k-t használ.

    A következő táblázat a különböző blokkméretekhez tartozó maximális
    memóriafelhasználást, valamint a Calgary Szövegtömörítés Dokumentáció
    összesen 3,141,622 bájtos 14 fájljának tömörített méretét tartalmazza.
    Ez az oszlop némi áttekintést ad arról, hogyan változik a tömörítés
    mértéke a blokkméret függvényében. Ezek a számok nem igazán mutatják a
    nagy blokkméret előnyeit nagyobb fájlokra, mivel a Dokumentációban a
    kisméretű fájlok túlsúlyban vannak.

          Tömörítés  Kibontás  Kibontás  Dokumentáció
      Kapcsoló mem.haszn. mem.haszn.  -s -sel    mérete

      -1     1100k    500k    350k     914704
      -2     1800k    900k    600k     877703
      -3     2500k   1300k    850k     860338
      -4     3200k   1700k    1100k     846899
      -5     3900k   2100k    1350k     845160
      -6     4600k   2500k    1600k     838626
      -7     5400k   2900k    1850k     834096
      -8     6000k   3300k    2100k     828642
      -9     6700k   3700k    2350k     828642

OPCIÓK

    -c --stdout
       Tömörítés vagy kibontás a szabványos kimenetre. A -c -vel több
       fájl bontható ki egyszerre, de csak egyetlen fájl tömöríthető a
       stdout-ra.

    -d --decompress
       Kibontás. A bzip2, bunzip2 és a bzcat tulajdonképpen ugyanaz a
       program, ami annak alapján dönti el, hogy mit kell tennie, hogy
       melyik nevét használjuk. Ez a kapcsoló felülbírálja ezt a
       döntést, és a bzip2 kibontóként fog működni.

    -z --compress
       A -d ellentéte: a tömörítést erőlteti, függetlenül attól, hogy a
       programot melyik nevével indítottuk.

    -t --test
       A megadott fájlok sértetlenségét ellenőrzi, de nem bontja ki
       őket.  Valójában egy "próbakibontást" végez, és az eredményt
       eldobja.

    -f --force
       Felülírja a kimeneti állományokat. Rendes esetben a bzip2 nem ír
       felül már létező kimeneti fájlokat.

    -k --keep
       Megtartja  (nem  törli  le) a bemenő állományokat be- és
       kitömörítéskor.

    -s --small
       Csökkenti a memóriahasználatot, tömörítéskor, kibontáskor, és
       teszteléskor.  A fájlok kibontása és tesztelése egy módosított
       algoritmussal történik, amelynek csupán 2.5 bájtra van szüksége
       bájtonként a blokkban.  Ez azt jelenti, hogy bármelyik fájl
       kibontható 2300k memóriában, igaz, a normál sebességnek csaknem
       felével.

       Tömörítéskor  a  -s  200k  blokkméretet  állít be, ami a
       memóriahasználatot megközelítőleg ugyanezekre  az  értékekre
       korlátozza, a tömörítés mértékének rovására. Röviden: kevés
       memóriával (8 megabájt vagy kevesebb) rendelkező gép esetében
       mindig használjuk a -s kapcsolót. (ld. még: MEMÓRIAKEZELÉS)

    -v --verbose
       Bőbeszédű  mód  -- megmutatja a tömörítés mértékét minden
       feldolgozott fájl esetében. További -v-k a  "bőbeszédűség"
       mértékét növelik, rengeteg olyan információt adva, melyek főként
       diagnosztikai célból lehetnek érdekesek.

    -L --license -V --version
       A  program  verziószámát,  felhasználói  engedélyeket  és
       feltételeket jeleníti meg.

    -1 to -9
       Tömörítéskor a blokkméretet állítja 100k, 200k ... 900k-ra.
       Kibontáskor semmilyen hatása nincs. Lásd még: MEMÓRIAKEZELÉS

    --repetitive-fast
       bzip2 Némi ál-véletlenszerű variációt visz az erősen ismétlődő
       jellegű blokkokba, hogy tömörítéskor csökkentse a "legrosszabb
       eset" esetén előálló teljesítményromlás valószínűségét.  Ha a
       rendezés nehézségekbe ütközik, a program a blokkot összekeveri,
       és a rendezést újraindítja. Durván, a bzip2 háromszor annyi
       ideig tart ki az újrarendezés előtt az összekeverésig, mint
       ameddig egy "jó" bemenet feldolgozása tartana.  Ezzel  a
       kapcsolóval sokkal hamarabb feladja.

    --repetitive-best
       A --repetitive-fast ellentéte; sokkal keményebben próbálkozik az
       összekeverésig a rendezés előtt.

ADATMENTÉS SÉRÜLT FÁJLOKBÓL

    A bzip2 a fájlokat rendszerint 900 kilobájtos blokkokban tömöríti.
    Minden blokkot külön kezel. Ha az adathordozó vagy az átvitel hibája
    miatt egy több blokkból álló .bz2 fájl megsérül, elképzelhető az adatok
    megmentése az állomány sértetlen blokkjaiból.

    Minden blokk tömörített megfelelőjét egy-egy 48 bites minta határolja,
    ami elég jó biztonsággal teszi lehetővé a blokkhatárok megállapítását.
    Minden blokk tartalmazza a saját 32 bites CRC-jét, így a sérült és a
    sértetlen blokkok egymástól megkülönböztethetők.

    A bzip2recover egy egyszerű program, aminek célja az egyes blokkok
    megtalálása a .bz2 archívumban, és különálló .bz2 fájlokként való
    kiírása. Ezek között a bzip2 -t segítségével  megkereshetők  és
    kibonthatók a sértetlen blokkok.

    A bzip2recover egyetlen, egyszerű argumentumot fogad el, ez pedig a
    sérült állomány neve, és a különálló blokkokat tartalmazó fájlokat hoz
    létre "rec0001file.bz2", "rec0002file.bz2", stb. néven. A keletkező
    fájlok nevei olyanok, hogy az egymást követő feldolgozásoknál a joker
    karakterek  használatakor,  például  a "bzip2 -dc rec*file.bz2 >
    javított_adat" esetén a fájlok a helyes sorrendben jelennek meg.

    A bzip2recover nagy .bz2 fájlok esetén lehet hasznos, mivel ezek több
    blokkot tartalmaznak. Teljesen hiábavaló a használata az egy blokkot
    tartalmazó sérült fájloknál, mivel sérült blokk nem állítható helyre.
    Az adathordozó vagy az átvitel hibáiból adódó adatvesztés lehetőségének
    a lehető legkisebbre csökkentéséhez megfontolandó esetleg a kisebb
    blokkméret használata.

A TELJESÍTMÉNYRŐL

    A tömörítés rendezés fázisában a fájl hasonló részeinek összegyűjtése
    történik. Emiatt az ismétlődő szimbólumok igen hosszú láncolatát (mint
    pl. a több százszor ismétlődő "aabaabaabaab ...") tartalmazó fájl
    tömörítése szélsőségesen lassú lehet.  Ilyenkor a -vvvvv opcióval
    esetleg részletesen nyomon követhető a folyamat. A kibontás sebességét
    ez nem befolyásolja.

    Az ilyen beteges esetek a gyakorlatban ritkának  tűnnek,  főleg
    tesztcélokra mesterségesen összeállított fájlokban, és alacsony szintű
    disk image-ekben (egy hajlékony- vagy merevlemez tartalma fájlba írva)
    fordulnak elő. Ez utóbbiak bzip2 -vel történő tömörítése nem javasolt.

    Ha egy fájl tömörítésekor jelentős lassulás tapasztalható, érdemes
    megpróbálni a legkisebb blokkméret beállítását a -1 kapcsolóval.

    A bzip2 rendszerint pár megabájt memóriát foglal le magának, amiben
    dolgozhat, aztán az egészet eléggé össze-vissza módon töltögeti fel.
    Ez azt jelenti, hogy mind a tömörítés, mind pedig a kibontás esetén a
    teljesítményt nagyban az határozza meg, hogy a rendszer milyen gyorsan
    tudja  kiszolgálni  a  cache-ben nem található adatokra irányuló
    kéréseket. Emiatt a programkód ilyen esetek arányának csökkentését
    célzó  kis  változtatására aránytalanul nagy teljesítménynövekedés
    figyelhető meg. A bzip2
    így valószínűleg a nagyon nagy cache-sel rendelkező gépeken teljesít a
    legjobban.

FIGYELMEZTETÉS

    Az I/O hibajelzések nem olyan hasznosak, amilyenek lehetnének. A bzip2
    keményen próbálkozik, hogy az I/O hibákat észrevegye, és tisztán lépjen
    ki, de annak a részletei, hogy tulajdonképpen mi is volt a probléma,
    gyakran félrevezetőnek tűnnek.

    Ez a kézikönyvoldal a bzip2 0.9.0-ás verzióra vonatkozik.  Az ezen
    verzióval készített tömörített adat teljes mértékben kompatíbilis az
    ezt megelőző, szabadon terjeszthető 0.1pl2 verzióval készítettel,
    egyetlen kivétellel: 0.9.0 helyesen bontja ki a több archívumot
    tartalmazó összevont fájlokat. A 0.1pl2 ezt nem tudja megtenni: az első
    fájl kibontása után megáll.

    Windows 95 és NT alatt a joker karakterek használata nem tökéletes.

    A bzip2recover 32 bites egészeket használ a tömörített fájlokban a
    bitpozíciók ábrázolására, így nem képes kezelni az 512 megabájtnál
    nagyobb archívumokat. Ez a probléma egyszerűen javítható.

SZERZŐ

    Julian Seward, jseward@acm.org.

    http://www.muraroa.demon.co.uk

    A bzip2 -ben megtestesült ötletek a következőknek tulajdoníthatók:
    Michael Burrows és David Wheeler (blokkrendező transzformáció) David
    Wheeler (Huffman kódoló) Peter Fenwick (strukturált programozási modell
    az eredeti bzip -ben és több finomítás) és Alistair Moffat, Radford
    Neal valamint Ian Witten (az eredeti bzip aritmetikai kódolója).
    Köszönet illeti őket segítségükért, támogatásukért és tanácsaikért.

    A program forráskódjához mellékelt dokumentációban találhatók még
    hivatkozások további dokumentációforrásokra.  Christian von Roques
    ösztökélt gyorsabb rendező algoritmus keresésére, és a tömörítés
    gyorsítására.  Bela Lubkin biztatott a tömörítő "legrosszabb eset"-i
    teljesítményének növelésére.  Több ember küldött  hibajavításokat,
    segített hordozhatósági problémák megoldásában, adott kölcsön gépeket,
    adott tanácsot és volt általában segítségemre.

                                   bzip2(1)