Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    chmod - fájlok elérési jogainak megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    chmod [opcik] md fjl...

    POSIX opciók: [-R] [--]

    Austin draft opciók: [-R] GNU módjelölés: [--reference=rfile]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-cfvR] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    A chmod minden egyes megadott fájl elérési jogait megváltoztatja a
    megadott md szerint, amely lehet  a  változtatások  szimbolikus
    reprezentációja, vagy egy szám, amely az új jogok bitmintáját adja meg.

    A    szimbolikus     mód     megadásának     formátuma:
    `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'.  Ez  a fajta argumentum
    szimbolikus módosító parancsok listája, vesszővel elválasztva.

    Minden módosító parancs nulla vagy több betűvel kezdődik, mely az
    `ugoa' betűk valamelyike. A betűk kombinációja azt határozza meg, hogy
    mely felhasználók jogai fognak megváltozni a fájlt illetően: a fájl
    tulajdonosának jogai (u), a fájl csoportjában lévő felhasználók jogai
    (g), egyéb felhasználók jogai (o), illetve mindenkié (a). A fentiek
    alapján az `a' megegyezik az `ugo'-val.  Ha a betűk egyike sincs
    megadva, akkor az ugyanolyan, mintha az `a' lenne megadva, de az umask-
    ban beállított biteket nem érinti.

    A '+' operátor a megadott jogokat hozzáadja a már létezőkhöz, a '-'
    estén a megadott jogok törlődnek; '=' használata esetén a fájl
    kizárólag a felsorolt jogosultságokkal fog rendelkezni.

    A `rwxXstugo' betűk állítják be a jogokat az érintett felhasználóknak:
    olvasási (r), írási (w), futtatási (vagy könyvtár-hozzáférési) (x),
    futtatási (csak akkor, ha a fájl egy könyvtár, vagy már van más
    felhasználónak futtatási joga) (X), felhasználói vagy csoport azonosító
    beállítása futtatáskor (s), a sticky bit (t), a fájl tulajdonosának
    jelenlegi jogai (u), a csoport felhasználói által már birtokolt jogok
    (g), és bármely más felhasználóra vonatkozó jogok (o).

    A `sticky bit' nincsen a leírva a POSIX szabványban. A név az eredeti
    jelentésből származik: a program text-szegmensének megőrzése a swap
    eszközön.  Manapság, amennyiben könyvtárra van beállítva, egy fájlt
    csak a fájl illetve a könyvtár tulajdonosa törölhet a könyvtárból (ez
    általánosan használt a módszer a /tmp-hez hasonló könyvtárak esetén,
    amelyre általános írási jog van beállítva).

    A számmal megadott mód 1 - 4 darab oktális számjegyekből állhat (0-7),
    a megfelelő bit-értékek (4, 2 és 1) összeadásával. Bármely számjegy
    elhagyása a szám elejéről nulla számjeggyel egyenértékű. Az első
    számjegy a felhasználói azonosító beállítása (4), felhasználói csoport
    beállítása (2)  és  a  text-szegmens  elmentése  [`sticky']  (1)
    attribútumokat állítja be. A második számjegy a fájlt tulajdonló
    felhasználóra vonatkozik: olvasás (4), írás (2), futtatás (1); a
    harmadik a fájl csoportjában lévőkre az előzővel azonos lehetséges
    értékekkel, míg a negyedik a többi, nem a fájl csoportjában lévő
    felhasználóra (szintén ugyanazokkal az értékekkel) érvényes.

    A chmod soha nem változtatja meg a szimbolikus linkek jogait, mivel a
    chmod rendszerhívás nem tudja a jogosultságaikat megváltoztatni. Ez
    azonban nem jelent problémát, mivel a szimbolikus linkek jogait nem
    használjuk. Ehelyett a szimbolikus link által mutatott fájl jogai
    változnak  meg.  Kivétel:  a  könyvtárakban rekurzívan megtalált
    szimbolikus link által mutatott fájl jogai nem változnak.

POSIX OPCIÓK

    -R   Rekurzívan megváltoztatja a könyvtárnak illetve tartalmának
       jogosultságait.

    --   Lezárja az opciók listáját.

TOVÁBBI GNU LEÍRÁS

    A  fileutils  4.0-ban megjelent új GNU kiterjesztés megengedi a
    --reference=rfile  használatát  jogosultságleíróként.  A   fájl
    jogosultságai ugyanazok lesznek, mint az rfile-é.

GNU OPCIÓK

    -c, --changes
       Bővebb információt ad minden olyan fjlon végzett műveletről,
       amelynek ténylegesen megváltoznak a jogosultságai.

    -f, --silent, --quiet
       Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl jogait nem
       tudja megváltoztatni.

    -v, --verbose
       Bővebb információt ír ki minden fjlrl , akár végez rajta
       műveletet, akár nem.

    -R, --recursive
       Rekurzívan megváltoztatja a könyvtárnak illetve tartalmának
       jogosultságait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd
       kilép.

    --version
       Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel
    rendelkeznek. XSI-konform rendszerekben az NLSPATH változó a szokásos
    jelentéssel rendelkezik.

MEGFELELŐSÉG

    A POSIX 1003.2 csak a -R opciót követeli meg. Más opciók használata nem
    feltétlenül portábilis. A szabvány nem írja le a `t' jogosultsági
    bitet. A szabvány nem adja meg, hogy a chmod parancsnak meg kell-e
    őrizni a konzisztenciát a 'suid' illetve 'sgid' bitek törlésével vagy
    beállításának visszautasításával (pl. ha minden futtatási jog törlésre
    kerül), illetve azt, hogy elfogadja-e egyáltalán az `s' bitet.

NEM-STANDARD MÓDOK

    Fentebb leírtuk a `t' bit használatát könyvtárak esetén. Különféle
    rendszerek speciális jelentést rendelnek az egyébként jelentés nélküli
    bit-kombinációkhoz. Például a Linux, a System V-ot követve (lásd System
    V Interface Definition (SVID) Version 3), az olyan fájloknál, melyeken
    nincsen csoport végrehajtási jogosultság, az sgid bitet a kötelező
    zárolás   jelölésére   használja.   Részletekért   lásd   a
    /usr/src/linux/Documentation/mandatory.txt fájlt.

MEGJEGYZÉSEK

    Ez az oldal azt a chmod-ot írja le, ami a fileutils-4.0 csomagban
    található; más változatok némileg eltérhetnek.
    Javításokat és kiegészítéseket az aeb@cwi.nl címre lehet küldeni
    (angolul).
    A  hibákat  a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet jelenteni
    (angolul).

LÁSD MÉG

    chattr(1), chown(1), install(1), chmod(2), stat(2), umask(2)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kulcsár Gábor <medve@iku.omikk.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>