Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

       cpio - fájlokat másol achívumokba és archívumokból

ÁTTEKINTÉS

       cpio  {-o|--create} [-0acvABLV] [-C bytes] [-H format] [-M message] [-O
       [[        user@]host:]archive]        [-F        [[user@]host:]archive]
       [--file=[[user@]host:]archive]   [--format=format]  [--message=message]
       [--null] [--reset-access-time] [--verbose] [--dot] [--append] [--block-
       size=blocks]      [--dereference]      [--io-size=bytes]      [--quiet]
       [--force-local] [--help] [--version] < name-list [> archive]

       cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C bytes] [-E file] [-H  format]
       [-M  message]  [-R  [user][  :.][group]] [-I [[user@]host:]archive] [-F
       [[user@]host:]archive]     [--file=[[user@]host:]archive]      [--make-
       directories] [--nonmatching] [--preserve-modification-time] [--numeric-
       uid-gid]   [--rename]   [--list]   [--swap-bytes]   [--swap]    [--dot]
       [--unconditional]  [--verbose] [--block-size=blocks] [--swap-halfwords]
       [--io-size=bytes]        [--pattern-file=file]        [--format=format]
       [--owner=[user][:.][group]]  [--no-preserve-owner]  [--message=message]
       [--force-local]          [--no-absolute-filenames]           [--sparse]
       [--only-verify-crc]  [--quiet]  [--help]  [--version]  [pattern...] [ <
       archive]

       cpio {-p|--pass-through}  [-0adlmuvLV]  [-R[user][:.][group]]  [--null]
       [--reset-access-time]     [--make-directories]    [--link]    [--quiet]
       [--preserve-modification-time] [--unconditional] [--verbose] [--dot]  [
       --dereference   ]   [--owner=[user][:.][group]]   [--no-preserve-owner]
       [--sparse] [--help] [--version] destination-directory <  name-list

LEÍRÁS

       Ez a dokumentum a cpio GNU változatának leírását  tartalmazza.  A  cpio
       parancs  fájlokat  másol  cpio  vagy tar archívumokba vagy azokból.  Az
       archívum fájlokat és azokról információkat tartalmaz, úgy mint a fájlok
       mérete,  neve,  tulajdonosa,  hozzáférési  jogai,  készültének  dátuma.
       Archívum  lehet  egy  fájl  a  merevlemezen,  máneskazettán,  és  lehet
       csatorna (pipe).  A cpio parancsnak három működési módja van.

       Kimásolás    (Copy    Out)   módban   a   cpio   fájlokat   másol   egy
       könyvtárstruktúrából egy  archívumba.  A  fájlok  neveit  a  szabványos
       bemenetről olvassa - soronkánt egyet -, az elkészült archívumot pedig a
       szabványos kimenetre továbbítja. Egy tipikus mód  a  fájlok  listájának
       elkészítésére  a  find parancs alkalmazása; A find parancsot ilyenkor a
       -depth  opcióval  használjuk,  elkerülendő   az  írási  vagy   keresési
       jogosultságok esetleges hiánya miatti problémákat.

       Bemásolás  (Copy  In)  módban a cpio fájlokat másol egy archívumból egy
       könyvtárstruktúrába, vagy listázza az archívum tartalmát. Az archívumot
       a   szabványos   bemenetről   olvassa.    Minden  argumentum,  ami  nem
       parancssori opció, shell-formátumú keresési mintának számít; csak  azok
       a  fájlok  kerülnek  feldolgozásra,  amik illeszkednek az egy vagy több
       megadott mintára. A shell-el (parancsfeldolgozóval) ellentétben  minden
       kezdő `.' a fájlnevekben illeszkedik a kezdő metakarakterre (pl. `*') a
       minta elején. A `/' szintén  illeszkedik  a  metakarakterekre.  Ha  nem
       adunk meg mintát, minden fájl kimásolásra kerül az archívumból.

       Átmásolás  módban  a  cpio  fájlokat másol egy könyvtárstruktúrából egy
       másikba,  egymás  után  végrehajtva  a  kimásolás  és  bemásolás  módot
       anélkül, hogy az archívumot ténylegesen létrehozná közben. A szabványos
       bemenetről olvassa a másolandó fájlok listáját; a  célkönyvtár  neve  -
       ahová  a  fájlokat  másolja  -  pedig  nem opciónak számító parancssori
       argumentumként (non-option argument) adandó meg.

       A cpio a következő archívum-formátumokat támogatja: binary, old  ASCII,
       new  ASCII,  crc, HPUX binary, HPUX old ASCII, old tar, és POSIX.1 tar.
       A binary formátum divatjamúlt és nem ajánlott, mivel a fájlokról  szóló
       információkat  olyan  módon  kódolja,  ami  nem  átvihető  (portable) a
       különböző  számítógép-architektúrák  között.   Az  old  ASCII  formátum
       átvihető  különböző  architektrúrák  között,  de ne használjuk abban az
       esetben, ha olyan fájlrendszerünk van, ami több, mint 65536  bejegyzést
       (i-node)   tartalmaz.    A   new   ASCII  formátum  átvihető  különböző
       architektrúrák között, és  használható  bármekkora  fájlrendszeren,  de
       pillanatnyilag  csak a cpio GNU és Unix System V R4 verziói támogatják.
       A crc formátum hasonló a new ASCII formátumhoz, de ezen kívül tartalmaz
       minden  fájlról  egy  ellenőrző  összeget (checksum) is, amit a cpio az
       archívum létrehozásakor számol ki, és az archívumból  való  kibontáskor
       ellenőriz.  A HPUX formátumok kompatibilitási okokból léteznek, mivel a
       HP unixok eltérő módon tárolják a device fájlokat.

       A tar formátum a tar programmal való kompatibilitást  szolgálja.  Ez  a
       formátum   nem   használható   100  karakternél  hosszabb  nevű  fájlok
       archiválására, és nem használható speciális fájlok (block és  character
       device)  archiválására sem.  A POSIX.1 tar formátum nem használható 255
       karakternél hosszabb nevű fájlok archiválására (kivéve, ha  a  nevek  a
       "/"-t pont jó helyen tartalmazzák).

       Alapértelmezésben   a   cpio   a   binary  formátumot  használja,  hogy
       kompatíbilis  maradjon  a  régebbi  verziójú  cpio  programokkal.    Az
       archívumokból  való  kicsomagoláskor,  a  cpio automatikusan észleli az
       archívum típusát, és képes olvasni olyan  archívumokat,  melyek  eltérő
       byte-sorrendet használó rendszerekről származnak.

       A   cpio   némely   parancssori   opciója  csak  bizonyos  üzemmódokban
       használható.   Az  ÁTTEKINTÉS  fejezet  tartalmazza  mindazon  opciókat
       melyek az egyes üzemmódokban használhatóak.

OPCIÓK

       -0, --null
              Átmásolás módban a fájlnevek listáját null-terminált módon várja
              (bináris nullát vár az újsor karakter helyett), lehetővé téve  a
              nevükben  újsor karaktert tartalmazó fájlok archiválását.  A GNU
              find parancs az egyik lehetséges módja a null-terminált fájlnév-
              lista előállításának.

       -a, --reset-access-time
              Visszaállítja a fájlok hozzáférési-idejét (access time), így nem
              látszik, hogy archíváláskor a fájlok kiolvasásra kerültek.

       -A, --append
              Hozzáad egy meglévő arhívumhoz. Csak kimásolás  módban  működik.
              Az  archívumnak  lemezfájlnak  kell  lennie, melyet a -O vagy -F
              (--file) opciókkal definiálhatunk.

       -b, --swap
              Bemásolás módban megfordítja mind a szavak félszavait (halfwords
              of  words),  mind  a  félszavak  bytejait  (bytes of halfwords).
              Egyenértékű a -sS opcióval. Ezen opció használható  a  32  bites
              egészek  konvertálására  az  un. 'big-endian' és 'little-endian'
              rendszerek között.

       -B     Az I/O blokkméretet 5120 byte-ra állítja.   Alapértelmezésben  a
              blokkméret 512 byte.

       --block-size=BLOCK-SIZE
              Az I/O blokkméretet BLOCK-SIZE * 512 bytera állítja.

       -c     Használja az old portable (ASCII) archívum formátumot.

       -C IO-SIZE, --io-size=IO-SIZE
              Az I/O blokkméretet IO-SIZE bytera állítja.

       -d, --make-directories
              A  cpio létrehozza a szükséges konyvtárakat, amennyiben azok nem
              léteznek.

       -E FILE, --pattern-file=FILE
              Bemásolás  módban  vegye  a   kicsomagolandó   vagy   listázandó
              fájlnevek  mintáját  a  FILE fájlból. A FILE fájl sorai ugyanúgy
              kerülnek feldolgozásra, mintha azok a cpio nem-parancsori opciói
              lennének.

       -f, --nonmatching
              Csak a mintára nem illeszkedő fájlok kerülnek másolásra.

       -F, --file=archive
              Az  archívumfájl  neve,  amennyiben az archívum nem a szabványos
              ki-  vagy  bemenetre  kerül.  Kazettás  egység,   mint  archívum
              használata   egy  másik  gépről  a  fájlnév  előtti  `HOSTNAME:'
              előtaggal történhet.  A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév
              és  egy  azt  követő  `@', amennyiben a távoli kazettás egységet
              felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre
              jogunk  van. (Általában ez egy bejegyzés a `~/.rhosts' fájlban).

       --force-local
              A -F, -I, vagy -O kapcsolókkal  együtt,  az  archívumfájl  helyi
              fájlként kezelendő, még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz, ami
              általában  azt  jelentené,  hogy  a  fájl  egy   távoli   hoston
              található.

       -H FORMAT, --format=FORMAT
              Használja a FORMAT archívum formátumot. A használható formátumok
              listája alább  olvasható;  a  formátum  nevek  nagybetűsként  is
              megadhatók.    Az   alapértelmezett   formátum  bemásoláskor  az
              automatikusan felismert formátum, kimásoláskor pedig "bin".

              bin    Régimódi bináris formátum.

              odc    Old (POSIX.1) portolható formátum.

              newc   New  (SVR4)  portolható  formátum,   ami   felkészült   a
                     65536-nál    több    bejegyzést    (i-node)    tartalmazó
                     fájlrendszerekre.

              crc    New  (SVR4)  portolható  formátum,  ellenőrző   összeggel
                     (checksum).

              tar    Régi tar formátum.

              ustar  POSIX.1  tar  formátum. Felismeri a GNU tar archivumokat,
                     amik hasonlóak, bár nem egyenértékűek.

              hpbin  Elavult bináris formátum, a HPUX  cpio-k  által  használt
                     (amik a device fájlokat eltérően tárolják).

              hpodc  Portolható formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a
                     device fájlokat eltérően tárolják).

       -i, --extract
              Bemásolás mód választása.

       -I archive
              Az archívumfájl neve, amit a cpio a szabványos  bemenet  helyett
              használ.  Kazettás  egység,   mint archívum használata egy másik
              gépről a  fájlnév  előtti  `HOSTNAME:'  előtaggal  történhet.  A
              hostnevet  megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@',
              amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként)
              szeretnénk  elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez
              egy bejegyzés a `~/.rhosts' fájlban).

       -k     Figyelmen  kívül  hagyott  opció;   a   régi   verziókkal   való
              kompatibilitás miatt maradt meg.

       -l, --link
              A   fájlok   másolása  helyett  -  ha  lehetséges  -  használjon
              kapcsolást (link).

       -L, --dereference
              Fejtse vissza a szimbolikus kapcsolásokat (symbolic  links),  és
              másolja a link helyett az eredeti fájlt, amire a link mutat.

       -m, --preserve-modification-time
              Tartsa meg az előző fájlmódosulási dátumokat létrehozáskor.

       -M MESSAGE , --message=MESSAGE
              Írja  ki  a MESSAGE üzenetet, amennyiben az archiváló média (pl.
              floppy  diszk,  kazettás   egység)   végére   ért,   jelezve   a
              felhasználónak,   hogy  cseréljen  tárolóegységet.  Amenyiben  a
              MESSAGE a "%d" karaktereket tartalmazza,  ezek  helyére  a  cpio
              behelyettesíti az aktuális egység-sorszámot , 1-től kezdődően.

       -n, --numeric-uid-gid
              A  részletes  tartalomjegyék  listázásakor  mutassa a UID és GID
              azonosítókat mint számokat, és ne fordítsa őket nevekké.

        --no-absolute-filenames
              Bemásolás  üzemmódban  a  fájlokat   az   aktuális   könyvtárhoz
              viszonyítva   másolja   be,  még  akkor  is,  ha  azok  abszolút
              fájlneveikkel (teljes elérési úttal) lettek tárolva.

        --no-preserve-owner
              Bemásolás és bemásolás-kimásolás módban  ne  változtassa  meg  a
              fájl  tulajdonosait;  adja  a tulajdonjogot a kicsomagoló/másoló
              felhasználónak.  Ez az alapértelmezett mód nem root felhasználók
              esetén,   ami   elkerüli   fájlok  saját  tulajdonjogon  történő
              akaratlan továbbadását.

       -o, --create
              Kimásolás üzemmód.

       -O archive
              Az  archívumfájl  neve,  ami  a   szabványos   kimenet   helyett
              használandó.   Kazettás  egység,   mint archívum  használata egy
              másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A
              hostnevet  megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@',
              amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként)
              szeretnénk  elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez
              egy bejegyzés a `~/.rhosts' fájlban).

        --only-verify-crc
              Bemásolás üzemmódban, CRC formátumú archívum esetén olvassa ki a
              fájlok ellenőrző összegét, de ne csomagolja ki a fájlokat.

       -p, --pass-through
              Átmásolás üzemmód.

       --quiet
              Ne írja ki a másolt blokkok számát.

       -r, --rename
              A fájlokat interaktívan nevezze át.

       -R [user][:.][group], --owner [user][:.][group]
              Kimásolás   és  Átmásolás  üzemmódban  a  létrehozott  fájloknak
              tulajdonjoga  legyen  megadott  felhasználóé  és   csoporté.   A
              felhasználó  vagy  csoportnév  valamelyikét  vagy mindkettőt meg
              kell adni. Ha a csoportot nem adjuk  meg,  de  a  ":"  vagy  "."
              szerepel,   akkor   a  fájl  tulajdonos  csoportja  az  aktuális
              tulajdonos csoportja lesz. Csak a super-user változtathatja  meg
              egy fájl tulajdonjogait.

       --sparse
              Kimásolás   és  Átmásolás  módban  a  nagy  blokkokban  nullákat
              tartalmazó fájlokat, mint sparse-fájlokat másolja.

       -s, --swap-bytes
              Bemásolás módban felcseréli minden félszó (byte-pár) bytejait.

       -S, --swap-halfwords
              Bemásolás módban felcseréli minden szó (4  byte)  félszavait  (2
              byte).

       -t, --list
              Kiírja a bemeneti archívum tartalomjegyzékét.

       -u, --unconditional
              Kérdés  nélkül  felülír minden fájlt, akkor is, ha a felülírandó
              fájl újabb.

       -v, --verbose
              Kiírja a feldolgozott fájlok  listáját.  Ha  a  -t,  kapcsolóval
              használjuk,    akkor    a   fájlokról   egy   `ls   -l'   -szerű
              tartalomjegyzéket    ad.    Az    ustar     archív     részletes
              tartalomjegyzékében  azok  a felhasználó és csoportnevek, melyek
              nem  szerepelnek  a  helyi  rendszerben,   felcserélődnek   azon
              nevekkel,  melyek  UID  és  GID  számuk  alapján  megfelelnek az
              archívumban lévőknek.

       -V --dot
              Kiír egy "." jelet minden feldolgozott fájl esetén.

       --version
              Kiírja a cpio program aktuális verziószámát, és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

       Kővári Péter  <pkovari@freemail.c3.hu>

                                                                       CPIO(1)