Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt

ÁTTEKINTÉS

    date  [-u]  [-d  datestr]  [-s  datestr]  [--utc]  [--universal]
    [--date=datestr]  [--set=datestr]  [--help]  [--version]  [+FORMAT]
    [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az
    argumentumok nélküli date kiírja az aktuális dátumot és időt (az alább
    leírt `%c' direktívának megfelelő formátumban).  Ha egy `+' jellel
    kezdődő argumentum meg van adva, az argumentum által megszabott
    formátumban írja ki az aktuális időt és dátumot. Az argumentum
    ugyanolyan formájú, mint az `strftime' függvénynek átadott formázó
    karakterlánc. A direktívák kivételével, amik `%' jellel kezdődnek, a
    karakterláncban lévő karakterek módosítatlanul kerülnek kiírásra.

    A direktívák:

    %   literális %

    n   újsor

    t   vízszintes tabulátor

    Időmezők:

    %H   óra (00..23)

    %I   óra (01..12)

    %k   óra ( 0..23)

    %l   óra ( 1..12)

    %M   perc (00..59)

    %p   a helyi AM vagy PM

    %r   12-órás idő (hh:mm:ss [AP]M)

    %s   az Koordinált Világidő (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta
       eltelt másodpercek (nem szabványos bővítés)

    %S   másodperc (00..61)

    %T   24-órás idő (hh:mm:ss)

    %X   a helyi idő ábrázolása (%H:%M:%S)

    %Z   időzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg időzóna

    Dátummezők:

    %a   a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)

    %A   a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)

    %b   a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)

    %B   a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)

    %c   a helyi dátum és idő (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

    %d   a hónap napja (01..31)

    %D   dátum (mm/dd/yy)

    %h   ugyanaz, mint a %b

    %j   az év napja (001..366)

    %m   hónap (01..12)

    %U   a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét első napja
       (00..53)

    %w   a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg

    %W   a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfő a hét első napja
       (00..53)

    %x   a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)

    %y   az év utolsó két számjegye (00..99)

    %Y   év (1970...)

    Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezőket.  A
    GNU date a következő, nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:

    -   (kötőjel) nem vezeti be a mezőket

    _   (aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezőket

    Ha nem `+' jellel kezdődő argumentumot kap, a date az argumentum által
    meghatározott  időre  és dátumra állítja be a rendszerórát.  Az
    argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek jelentése a
    következő:

    MM   hónap

    DD   a hónapon belüli nap

       óra

    mm   perc

    CC   az év első két jegye (opcionális)

    YY   az év utolsó két jegye (opcionális)

    ss   másodperc (opcionális)

    Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

    -d datestr, --date datestr
       Megjeleníti a, szinte bármely használatos formában megadható,
       datestr -rel, meghatározott időt és dátumot. A megjelenítés az
       alapértelmezett kimeneti formátumban történik, vagy ha `+'
       jellel kezdődő argumentumot kap a date , az argumentum által
       meghatározott formátumban.

    --help Üzenetet  nyomtat  a  szabványos kimenetre a felhasználás
       módjáról, és sikeresen befejeződik.

    -s datestr, --set datestr
       Beállítja az időt és dátumot datestr -re, amely szinte bármely
       használatos  formában megadható.  Tartalmazhat hónapneveket,
       időzónákat, `am' -et és `pm' -et stb.

    -u, --universal
       Koordinált Világidő (más néven Greenwichi Középidő) szerinti
       időt és dátumot írja ki vagy állítja be a lokális (wall clock)
       helyett.

    --version
       Üzenetet nyomtat  a  szabványos  kimenetre  a  verzió
       információval, és sikeresen befejeződik.

PÉLDÁK

    A tegnapelőtti dátumérték kiírása:

       date --date '2 days ago'

    A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következő nap dátumértékének
    kiírása:

       date --date '3 months 1 day'

    Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:

       date --date '25 Dec' +%j

    Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó
    formában történő kiírása:

       date '+%B %d'

    De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap első kilenc napján a
    `%d' értéke nullával bevezetett, kétjegyű mező lesz. Például a `date
    -d 1-may '+%B %d'' ezt fogja kiírni: `May 01'.

    Ugyanennek a dátumnak az egyjegyű napok előtt szereplő bevezető nullák
    nélküli kiírásához mindent összevetve a nem szabványos `-' használható,
    amely elnyomja a kitöltést.

       date -d 1-may '+%B %-d'

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>