Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    kill - megállít egy processzt

ÁTTEKINTÉS

    kill [ -s signal | -p ] [ -a ] pid ...
    kill -l [ signal ]

LEÍRÁS

    A  kill  program  a megadott jelzést (signal) küldi a megadott
    processznek. Amennyiben nem adunk meg jelzést, a TERM-jelet küldi el.
    Ez megöli azokat a processzeket, amelyek nem kapják el ezt a jelzést.
    Szükség esetén használható a KILL (9) jelzés, amely nem kapható el, így
    feltétlenül megállítja a processzt.

    A legtöbb modern buroknak (shell) van beépített kill parancsa is.

OPCIÓK

    pid ...
       Megadja azon processzek listáját, amelyeknek a kill elküldi a
       jelzést. Mindegyik pid elem a következő négy típusból kerülhet
       ki.  Egy processz nv amely esetén az ilyen néven meghívott
       processzekre vonatkozik a művelet. Egy n pozitív egész szám,
       amely a processz azonosítóját (process ID, PID) adja meg. A -1
       érték, amely esetén minden processz, melynek PID-je 2 és MAX_INT
       közt  van  megkapja  a  jelet  (ha az indító felhasználó
       jogosultságai ezt engedik).  Egy negatív, -n szám, melynek
       esetében az n processz-csoporthoz tartozó processzek kapják a
       jelzést. Ezen változat használata esetén feltétlenül meg kell
       adnunk a jelzés fajtáját a processzek megadása előtt, különben
       ezt a formát veszi a jelzés megadásának.

    -s   Megadja a küldendő jelzést. A jelzés névvel vagy számmal is
       megadható.

    -p   Azt eredményezi, hogy a kill csak kiírja az érintett PID
       értékeket, de nem küldi el a jelzést.

    -l   Listát  készít  a  lehetséges  jelzésnevekről.  Ezeket  a
       /usr/include/linux/signal.h -ban találhatjuk meg egyébként.

LÁSD MÉG

    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

SZERZŐ

    A BSD 4.4-ből átvéve. A processz nevek PID-re való fordításának
    lehetőségét Salvatore Valente <svalente@mit.edu> csatolta a programhoz.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>