Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    md5sum - kiszámítja és ellenőrzi az MD5 üzenet kivonatot

ÁTTEKINTÉS

    md5sum  [-bhtvV] [-c file] [-s[string]] [--binary] [--check=file]
    [--help] [--string[=string]] [--text] [--verbose] [--version] [file...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv oldal az md5sum  programnak  a  GNU  változatát
    dokumentálja.  Az md5sum létrehoz minden bemeneti állományhoz egy
    128-bites "újlenyomatot" vagy "üzenet kivonatot" vagy ellenőrzi egy
    előző  futás  eredményét és eldönti, hogy a két üzenet kivonat
    megegyezik-e (tehát a fájlok nem változtak).

OPCIÓK

    -b, --binary
       Minden bemeneti fájlt binárisnak tekint. Alap esetben a UN*X
       rendszerek nem tesznek különbséget a bináris és szöveg fájlok
       között, de más rendszerek esetében más a szövegek külső és belső
       ábrázolása (különösen a "sor vége" karakterek esetében).

    -c, --check=file
       a file az md5sum egy előző futásának eredménye kell legyen. A
       fájlnak minden sorában megtalálható az MD5 ellenőrző száma, egy
       bináris/szöveg állapotjelző és egy fájlnév. Az adott fájlt a
       program megpróbálja megnyitni (minden lehetséges relatív elérési
       útvonallal)  majd  kiszámolja  az üzenet kivonatot. Ha ez
       valamelyik sornál nem egyezik meg a régebben számított értékkel,
       úgy a program az ellenőrzést a problémás sorra sikertelennek
       tekinti (és folytatja a következő sorral).

    -h --help
       Használati utasítást ír ki, majd kilép.

    -s, --string=string
       Az üzenet kivonatot nem egy fájlra számolja a program, hanem a
       /fIsrting/fP paraméterben megadott karakterláncra. Az eredmény
       pontosan ugyanaz,  mintha  egy  kizárólag  a  /fIstring/fP
       karakterláncot tartalmazó fájlra futtattuk volna le az md5sumot.

    -t, --text
       Minden bemeneti fájlt szöveg fájlnak tekint. Ez a --binary
       ellentett opciója.

    -v, --verbose
       Bőbeszédű információt ír ki a folyamatról.

    -V, --version
       Információt ír ki a program verziójáról a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>