Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    procmail - automatikus levélfeldolgozó/kezelő program

VÁZLAT

    procmail [-ptoY] [-f fromwhom]
      [paramter=rtk|konfigllomny] ...
    procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a rtk]
      -d cmzett ...
    procmail [-ptY] -m [paramter=rtk] ... konfigllomny
      [rtk] ...
    procmail -v

LEÍRÁS

    Rövid ismertető a súgó végén található a MEGJEGYZÉS részben.

    Alapesetben a procmail a .forward levélátirányításkor lép működésbe.
    Ettől  eltérően,  ha  a  rendszer  üzemeltetője  beállította,  a
    levelezőprogrammal  együtt  is  használható. Indításkor mindig az
    alapértékekkel tölt fel bizonyos környezeti változókat, a szabványos
    bemenetről olvassa be sorvége jelig a levelet, majd a fejléc alapján,
    ha  nincs  megadva  semmilyen  parancssori  kapcsoló,  akkor  a
    $HOME/.procmailrc-ben található szűrést végzi el, ha szükséges. Ha nem
    található ilyen konfigurációs állomány, vagy feldolgozáskor hiba merül
    fel,  akkor  a  levelet az alapértelmezett postafiókba (mailbox)
    továbbítja.

    Konfigurációs állomány (rcfile) és -p parancssori kapcsoló hiányában a
    procmail először a /etc/procmailrc állományt dolgozza fel (ha van
    ilyen). Az /etc/procmailrc állomány létrehozásakor figyelni kell arra,
    hogy a benne megadott műveletek root jogosultsággal hajtódnak végre,
    szemben a $HOME/.procmailrc -ben megadottakkal.

    Suid root vagy root jogokkal egy komplett levéltovábbító programként
    lehet használni a procmailt.

    Procmailt a levelek általános szűrésére is lehet használni, pl. a
    sendmailben speciális bejegyzéssel lehet futtatni.

    A konfigurációs állomány felépítéséről részletesen a procmailrc(5)
    súgóban lehet olvasni.

    A súlyozott pontozási módszerről a procmailsc(5) súgó ad bővebb
    felvilágosítást.

    Néhány konfigurációs példát pedig a procmailex(5) súgóban  lehet
    megtalálni.

  Jelzések (Signals)
    TERMINATE (Befejezés)
          Idő előtt befejezi a működést, a levelet nem dolgozza fel.

    HANGUP (Megszakítás)
          Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet visszaküldi
          (bounce the mail).

    INTERRUPT (Megszakítás)
          Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet visszaküldi
          (bounce the mail).

    QUIT (Kilépés)
          Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet törli (lose
          the mail).

    ALARM (Figyelmeztetés)
          Időtúllépést idéz elő (ld. IDŐTÚLLÉPÉS).

    USR1    Megfelel a VERBOSE=off-nak.

    USR2    Megfelel a VERBOSE=on-nak.

KAPCSOLÓK

    -v  A procmailt kiírja a verziószámát, valamint a fordításkor megadott
      beállításokat és kilép.

    -p  Megtartja az eredeti környezeti változókat. Alapesetben a procmail
      indulásakor a TZ változó kivételével törli a beállított környezeti
      változókat. Máshogy mondva a procmail a már beállított környezeti
      változókat saját értékeivel felülírja indulásakor. A módosításra
      kerülő környezeti változókról bővebben a procmailrc(5) súgójában
      lehet olvasni. Ha a -p és -m kapcsolókat együtt használjuk, akkor
      csak a következő környezeti változókat írja felül a procmail:
      LOGNAME, HOME, SHELL, ORGMAIL és MAILDIR.

    -t  Csökkentett feldolgozás, pl. ha a procmail nem tudja a szűrési
      feltételben megadott parancs(oka)t végrehajtani, akkor nem törli a
      levelet, hanem meghagyja későbbi feldolgozásra.

    -f fromwhom
      A procmail a `From ' sort a fromwhom -ban megadottra cseréli,
      ezzel eléri, hogy mintha az lett volna az eredeti feladó (az -f
      kapcsoló helyett használható az -r kapcsoló is). Ha fromwhom -nak
      csak egy `-' jelet adunk meg, akkor a procmail mindössze a `From '
      sorban található idő értékét frissíti (ha nincs ilyen rész, akkor
      létrehozza azt).

    -o  Megakadályozza, hogy bárki módosíthassa a `From ' sor tartalmát.

    -Y  A hagyományos Berkeley postafiók formátumot használja, figyelmen
      kívül hagyva a Content-Length: mezőket.

    -a rtk
      A $1 változó értékét az rtkben megadottra állítja be. A procmail
      működése  alatt  bizonyos  értékek  tárolására,  használatára
      alkalmazható.  Ugyanígy  történik  a  $@x  -en  keresztül
      információátadás a sendmail programból.

    -d cmzett ...
      Közvetlen levéltovábbítás. Ebben az esetben a cmzettben megadott
      helyi  felhasználókhoz  lesznek  továbbítva  a  levelek.  Ez
      természetesen csak akkor lehetséges, ha a procmail root jogokkal
      (vagy ha már a címzett euid és egid jogaival) fut. Ebben az
      esetben a -p kapcsolót nem lehet használni.

    -m  A procmail egy általános levélfeldolgozóként fog működni. Ebben az
      esetben  egy  konfigurációs  állományt  is meg kell adni a
      parancssorban. A konfigurációs állomány neve után  bármilyen
      kapcsoló megadható. Ha a konfigfájl az /etc/procmailrcs/ résszel
      kezdődő abszolút elérési úttal  lett  megadva  (vagy  ennek
      alkönyvtárában van), akkor a megadott állomány vagy szimbolikus
      kötés (symbolic link) tulajdonjogával fog futni, hacsak nem az
      biztonsági problémát nem okozna. A kapcsoló használatáról a súgó
      PÉLDÁK részében további információ található.

ÉRTÉKEK

    Minden és az alapértékek beállítása után, de még a konfigurációs
    állomány megnyitása előtt kiértékeli azokat.

    Minden más értéket konfigfájl megadásának minősít, legyen az abszolút
    vagy relatív útvonal hivatkozás (pl. ./) A relatív útvonalak esetén a
    kiindulási könyvtárnak a $HOME-ot veszi, hacsak nem az -m kapcsolót nem
    használtuk. Ebben az esetben az aktuális könyvtár a relatív hivatkozás
    kiindulási pontja. A procmail mindig az első megadott értékkel próbál
    meg dolgozni, de ha az nem ad meg alkalmas állománybejegyzést, akkor
    sorra veszi a többi értéket is, amíg szükséges.

    Konfigurációs  fájl megadása nélkül a $HOME/.procmailrc állományt
    próbálja megnyitni. Ha ez nem lehetséges, akkor a környezeti változók
    és a parancssorban megadott értékek szerint fog futni.

PÉLDÁK

    Szűrési feltételekre minta példákat a procmailex(5) súgóban lehet
    találni.  Egy egyszerű példa ezen súgó MEGJEGYZÉS  részében  is
    található.

    A  következőkben  a  rendszer  adminisztrátorok és a sendmail.cf
    szerkesztésében járatosak számára következnek hasznos tanácsok, akit
    nem érdekel az nyugodtan átugorhatja ezt a részt.

    Az -m kapcsolót leginkább akkor használhatjuk, ha a procmailt a
    sendmail.cf állomány egyik beállításaként hívjuk meg. Ehhez szükséges a
    sendmail.cf  fájlban  egy külön procmail-levélküldő részt megadni
    (hasonlót, mint a valószínűleg már létező `helyi' levélküldőhöz (local
    mailer)). Ehhez a következőt célszerű a fájlban elhelyezni.

    Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,
        A=procmail -m $h $g $u

    Ezzel lehetséges különböző szűrési módokat elvégezni (hasonlókat, mint
    a 0-val kezdődően beállítottakkal) a procmail-el (a  feltételben
    megadott  tabulátorok  fontosak,  mind a feltétel előtt, mind a
    megjegyzések előtt):

    R$*<@some.where>$*
        $#procmail             $@/etc/procmailrcs/valami.rc
    $:$1@vala.hol.procmail$2 R$*<@$*.procmail>$*
        $1<@$2>$3    szűrt levelek továbbengedése

    Az /etc/procmailrcs/valami.rc tartalma pedig:

    :0             #  levélszemét  (junk  mail)  szűrése *
    ^Subject:.*junk /dev/null

    :0              # többi levél továbbengedése ! -oi -f
    "$@"

    Vigyázzunk arra, hogy csak olyan levelet küldjünk el, amely az elsőként
    megadott feltételnek NEM felel meg, mert különben a levél nem jutna el
    a címzetthez.

ÁLLOMÁNYOK

    /etc/passwd      a címzettek LOGNAME, HOME és SHELL változóinak
               megállapításához

    /var/spool/mail/$LOGNAME
               rendszerszintű  postafiók;  a  rendszerszintű
               postafiók és a könyvtár létre hozásra kerül a
               procmail indításakor, ha valamelyik nem létezne

    /etc/procmailrc    rendszerszintű konfigurációs állomány

    /etc/procmailrcs/   speciális könyvtár  az  eltérő  jogosultságú
               konfigurációs állományoknak

    $HOME/.procmailrc   alapértelmezett konfigfájl

    /var/spool/mail/$LOGNAME.lock
               záróállomány  a  felhasználó  rendszerszintű
               postafiókjához (a procmail csak akkor használja,
               ha a $DEFAULT értéke /var/spool/mail/$LOGNAME és
               a procmail a $DEFAULT-ba továbbítja a leveleket)

    /usr/sbin/sendmail   alapértelmezett levéltovábbító

    _????`hostname`    a  procmail  által  átmenetileg  létrehozott
               nullahosszúságú állomány

LÁSD MÉG

    procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1), cron(1)

DIAGNOSZTIKA, HIBAELLENŐRZÉS

    (Fordító megjegyzése: A hibaüzenetek angolul olvashatók azok könnyebb
    azonosítása  végett,  de  alattuk szögletes [] zárójelben magyar
    fordításuk is megtalálható.)

    Autoforwarding mailbox found
    [Automatikus levéltovábbküldés a postafiókból]
       A rendszeren található az adott suid és sgid-es postafiók, a
       procmail EX_NOUSER üzenettel leáll, a levelet nem továbbítja.

    Bad substitution of "x"
    ["x" hibás megadása]
       A környezeti változó hibásan lett megadva.

    Closing brace unexpected
    [Hiányzó záró idézőjel]
       Nem található nyitó idézőjel, az idézőjelek közötti szöveg nem
       azonosítható.

    Conflicting options
    [Ellentétes kapcsolók]
       Nem mindegyik kapcsolót lehet másikkal egyidejűleg megadni.

    Conflicting x suppressed
    [Ellentétes x figyelmen kívül hagyása]
       A szűrésnél megadottak egyikével ütközik az x.

    Couldn't create "x"
    [Nem hozható létre az "x"]
       A postafiók a rendszeren nem hozható létre.

    Couldn't create maildir part "x"
    [A postafiók könyvtárának "x" része nem hozható létre]
       A postafiókot tartalmazó könyvtár "x" része nem létezik, a
       procmail nem tudja létrehozni.

    Couldn't create or rename temp file "x"
    [Az "x" átmeneti állomány nem hozható létre, vagy nem nevezhető át]
       Az "x" könyvtárba történő továbbításkor hiba merült fel.

    Couldn't determine implicit lockfile from "x"
    [Nem határozható meg az "x" záróállomány közvetlenül]
       Hiányoznak  a  `>>'  átirányítók,  helyettük  a `$LOCKEXT'
       záróállomány használata történik.

    Couldn't read "x"
    [Olvasási hiba "x"-nél]
       A procmail nem tudja megnyitni a konfigurációs állományt, vagy
       az nem a megfelelő formátumban van, vagy a procmail nem tudta MH
       könyvtár esetén a legnagyobb sorszámú levelet megtalálni.

    Couldn't unlock "x"
    [Hiba "x" zárolásának megszüntetésekor]
       A záróállomány vagy le lett törölve, vagy a jogosultságok a
       törlésre meg lettek szüntetve.

    Deadlock attempted on "x"
    [Létező zárolás "x"-en]
       A  szűrésnél  megadott  záróállomány  egy  jelenleg működő
       záróállománnyal azonos nevű.

    Denying special privileges for "x"
    [Különleges jogosultságok figyelmen kívül hagyása "x"-en]
       A konfigfájl jogaival a procmail biztonsági okokból nem fog
       futni (okozhatja azt pl. a -p kapcsoló vagy adott környezeti
       változó); a jogok a működéséhez rosszul lettek megadva.

    Descriptor "x" was not open
    [Az azonosító "x"-et nem lehet megnyitni]
       A procmail indításakor a stdin, stdout vagy stderr -hoz nem
       tudott  kapcsolódni  (valószínű  biztonsági  beállítások
       következtében).

    Enforcing stricter permissions on "x"
    ["x" jogosultságai nem elég biztonságosak]
       A felhasználó rendszerszintű postafiókja nem rendelkezik a
       megfelelő jogosultságokkal, a procmail kijavította a hibát.

    Error while writing to "x"
    [Hiba az "x" írásakor]
       Nem létező alkönyvtár, vagy írási jogosultság hiánya, esetleg
       megtelt a lemez.

    Exceeded LINEBUF
    [LINEBUF túllépése]
       Puffer  túlcsordulás.  A  LINEBUF  értéke  túl  kicsi,  a
       PROCMAIL_OVERFLOW be lett állítva.

    Excessive output quenched from "x"
    [Túl sok kimenet "x"-nél]
       Az "x" program vagy szűrő túl sok kimenetet hozott létre az
       aktív LINEBUF-ba, a felesleges kimenet figyelmen kívül lett
       hagyva.

    Extraneous x ignored
    [Felesleges x]
       A szűrési feltételben lévő x felesleges.

    Failed forking "x"
    [Hiba "x" ágaztatásakor]
       A folyamattábla (process table) megtelt (és a NORESRETRY nem
       lett felhasználva).

    Failed to execute "x"
    [Hiba "x" futtatásakor]
       A program nem található, vagy nem futtatható.

    Forced unlock denied on "x"
    [Nem lehet a zárolást az "x"-en erőszakkal sem megszüntetni]
       Írási jogosultság hiánya az "x"  záróállományt  tartalmazó
       könyvtárra, vagy egyszerre több procmail próbálta megszüntetni a
       zárolást.

    Forcing lock on "x"
    ["x" zárolása erőszakkal]
       Az "x" záróállomány erőszakkal lett törölve időtúllépés miatt
       (ld. IDŐTÚLLÉPÉS részt).

    Incomplete recipe
    [Hiányos/nem teljes szűrési feltétel]
       A szűrési feltétel EOF-al végződik.

    Insufficient privileges
    [Nem megfelelő jogosultságok]
       A procmail működéséhez vagy root, vagy a szükséges (e)uid és
       (e)gid jogok szükségesek. A levelet nem lehet feldolgozni.

    Invalid regexp "x"
    [Érvénytelen "x" kifejezés]
       Hibás "x" kifejezés (legvalószínűbb hogy hiányzó vagy túl sok
       idézőjel van).

    Kernel-lock failed
    [Hiba a kernel-zárolásnál]
       A kernel által támogatott zárolások meghívásakor hiba lépett fel
       (általában OP hibát jelent ez), a procmail a hibát figyelmen
       kívül hagyva folytatja működését.

    Kernel-unlock failed
    [Hiba a kernel-zárolás megszüntetésekor]
       Ld. fent.

    Lock failure on "x"
    [Hiba az "x" zárolásakor]
       Nem megfelelő vagy nagyon furcsa záróállomány-név lett megadva,
       vagy hiányoznak a szükséges jogok, esetleg a záróállományt
       tartalmazó alkönyvtár.

    Lost "x"
    [Hiányzó "x"]
       A procmail másolatot indított volna magáról, de nem találja a
       szükséges "x" konfigurációs állományt (az vagy át lett helyezve,
       vagy a relatív útvonal megadása esetén könyvtárváltás történt).

    Missing action
    [Hiányzó cél]
       Az aktuális szűrés nem teljes, nem tartalmazza a célt.

    Missing closing brace
    [Hiányzó záró zárójel]
       A kifejezésből hiányzik a záró zárójel.

    Missing name
    [Hiányzó név]
       Az -f kapcsolóhoz nem lett megadva a szükséges érték.

    Missing argument
    [Hiányzó érték]
       Az -a kapcsoló után nem lett érték megadva.

    Missing rcfile
    [Hiányzó konfigfájl]
       Az -m kapcsoló után a konfigurációs állomány helyét kell
       megadni.

    Missing recipient
    [Hiányzó címzett]
       A  -d kapcsolóval vagy másik felhasználó neve alatt lett
       elindítva a procmail, ekkor egy vagy több címzettet kell
       felsorolni a parancssorban.

    No space left to finish writing "x"
    [Nincs elég üres hely az "x" írásakor]
       Az "x"-et tartalmazó fájlrendszeren nincs elég üres hely a
       továbbküldéshez.

    Out of memory
    [Nincs elég memória]
       A lapozó (swap space) teljes mértékben fel lett használva (és a
       NORESRETRY nem lett felhasználva).

    Processing continued
    [Feldolgozás folytatása]
       A parancssorban megadott ismeretlen kapcsoló figyelmen kívül
       lett hagyva, a feldolgozás tovább folyik.

    Program failure (nnn) of "x"
    ["x" program hiba, hibakód (nnn)]
       A procmail-lel meghívott program az EXIT_SUCCESS (=0) helyett
       (nnn) értékkel tért vissza. Negatív nnn a program befejezését
       előidéző szignál értékét jelenti.

    Quota exceeded while writing "x"
    [Kvóta túllépése "x" írásakor]
       Az "x"-et tartalmazó fájlrendszeren a címzettnek megadott kvóta
       túl lett lépve, az üzenetet nem lehet továbbítani.

    Renaming bogus "x" into "x"
    [Hibás "x" átnevezése "x"-re]
       A címzett postafiókjának hibáját a procmail kijavította.

    Rescue of unfiltered data succeeded/failed
    [Sikerült/nem sikerült visszaállítani a nem vizsgált adatot]
       Sikertelen szűrés esetén a procmail az eredeti szövegből próbál
       meg újra kiindulni.

    Skipped: "x"
    ["x" kihagyása]
       A konfigállományban az "x" figyelmen kívül hagyva (szintaxis
       hiba).

    Suspicious rcfile "x"
    [Gyanú "x" konfigurációs fájl]
       A címzett, és a root sem tulajdonosa az állománynak, vagy az azt
       tartalmazó  könyvtár  mindenki  számára  írható,  vagy  az
       alapértelmezett konfigurációs állomány ($HOME/.procmailrc) vagy
       az azt tartalmazó könyvtár a csoport minden tagjának írható (a
       konfigfájl nem kerül felhasználásra).

    Terminating prematurely whilst waiting for ...
    [Kilépés ...-ra várva]
       A procmail kilépett a ... várása közben.

    Timeout, terminating "x"
    [Időtúllépés, "x" bezárása]
       "x" programnál vagy szűrőnél időtúllépés következett be.

    Timeout, was waiting for "x"
    [Időtúllépés az "x"-re várás közben]
       "x" program, szűrő vagy fájl esetén időtúllépés történt. Ha az
       egy program vagy szűrő volt, akkor valószínűleg már befejezte
       működését.

    Truncated file to former size
    [Állomány eredeti méretének visszaállítása]
       A fájlt nem lehetett sikeresen továbbküldeni, így vissza lett
       állítva eredeti állapotára.

    Truncating "x" and retrying lock
    ["x" elvetése és zárolás megszüntetése]
       "x" névvel nem található állomány, vagy az állomány üres.

    Unable to treat as directory "x"
    [Az "x" nem könyvtár]
       Az "x" után megadott résznek egy MH-ra vagy egy levélmappára,
       esetleg egy másik könyvtárra kéne mutatnia, de az nem egy
       könyvtár.

    Unexpected EOL
    [Nem várt EOL]
       Hiányzó záró aposztróf, vagy EOF.

    Unknown user "x"
    [Ismeretlen "x" felhasználó]
       A megadott címzett nem rendelkezik uid-val.

RÉSZLETES HIBAELLENŐRZÉS

    Részletes hibakereséshez a VERBOSE változót kell ki/bekapcsolni.

    [pid] idő & dátum   A procmail pid-je és működési ideje. Minden
               olyan  esetben létrehozásra kerül, amikor a
               procmail naplózza az üzeneteket és legalább 1
               másodperc eltelt a működési időből.

    Acquiring kernel-lock
    [Kernel-zárolás meghívása]
               A procmail a legutoljára megnyitott állományt
               (descriptor) próbálja meg kernel-zárolni.

    Assigning "x"
    ["x" megadása]     Környezeti változó megadása.

    Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off
    [A címzett elfogadása, VERBOSE=off]
               Jogok (ha vannak) figyelmen kívül  hagyása,
               részletes kijelezés kikapcsolása.

    Bypassed locking "x"
    [Hozzáférés "x"-hez annak zárolása nélkül]
               A leveleket tartalmazó könyvtár nem hozzáférhető
               a procmail számára, kizárólag kernel-zárolással
               érhető el.

    Executing "x"
    ["x" futtatása]    "x"  program  elindítása.  Ha közvetlenül a
               procmailből  (nem  egy  átmeneti  burokból)
               futtatjuk,  akkor  a  procmail az értékeket
               vesszővel elválasztva írja ki.

    HOST mismatched "x"
    [Eltérés "x" és HOST között]
               A rendszert "x"-nek hívják, azonban a HOST-ban
               más van megadva.

    Locking "x"
    ["x" zárolása]     "x" záróállomány létrehozása.

    Linking to "x"
    [Hivatkozás "x"-re]  Különböző mappák közötti keménykötés (hardlink)
               létrehozva.
    Match on "x"
    [Azonosság "x"-el]   A vizsgált feltétel igaz.

    Matched "x"
    [Megadott "x"]     Az "x" értéke hozzá lett rendelve a MATCH-hoz.

    No match on "x"
    [Nem azonos "x"-el]  A vizsgált feltétel nem igaz, szűrés átugorva.

    Non-zero exitcode (nnn) by "x"
    [Nem nulla kilépési kód "x"-nél]
               Feltételként vagy a szűrés egyik  céljaként
               `W'-jelzéssel indított program az EXIT_SUCCESS
               =(0) kilépési kód helyett nnn-kóddal fejezete be
               működését, a futás nem várt eredményre vezetett.

    Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file"
    [Comsat megjegyzés: "$LOGNAME@hely:fájl"]
               Comsat/biff üzenet küldése levél érkezéséről a
               $LOGNAME felhasználónak a "fájlba" a megadott
               "helyre".

    Opening "x"
    ["x" megnyitása]    "x" állomány megnyitása hozzáfűzésre.

    Rcfile: "x"
    [Konfigurációs állomány: "x"]
               A konfigurációs állomány neve "x".

    Reiterating kernel-lock
    [Visszatérő kernel-zárolás]
               Különböző zárolási módszerek közül az egyik nem
               volt  sikeres. A procmail addig próbálja a
               zárolást újra, amíg mindegyik sikeres nem lesz.

    Score: added newtotal "x"
    [Pont hozzáadva, összesen: "x"]
               A megadott pontokat hozzáadja a már meglévőkhöz,
               majd kiírja az összeget.

    Unlocking "x"
    ["x" zárolásának megszüntetése]
               "x" záróállomány eltávolítása.

FIGYELMEZTETÉSEK

    A rendszeren lévő  postafiókon  történő  módosítások  előtt  egy
    záróállományt létrehozó szkriptet célszerű elindítani (hacsaknem a
    levelező programok ugyanazt a záróállományt használják, mint amely a
    konfigurációs állományban meg lett adva.

    Ha valamilyen okból a procmail programot idő előtt be szeretnénk zárni,
    akkor először a kill parancsot (de nem a 'kill -9'-et, az eltérő értékű
    JELZÉS miatt) használjuk, különben néhány zrllomny nem kerül
    törlésre.

    Óvatosan használjuk a -t kapcsolót, mivel ebben az esetben a procmail
    hamar  megtöltheti a postafiókot továbbküldési hiba (pl. rosszul
    beállított, hibás konfigurációs állomány) esetén.  Ez gondot okozhat
    mind a postmaster-nél és a helyi felhasználóknál.

    Az /etc/procmailrc állomány root jogokkal is futhat, így jól gondoljuk
    meg, hogy mit helyezünk el benne, mit hajtatunk végre vele. A SHELL a
    címzettével azonos, így ha szükséges a burok elindítása, akkor a
    hibalehetőségek csökkentéséért először valamilyen jól működő értékre
    állítsuk be azt. Lásd : DROPPRIVS kapcsolók.

    Ügyeljünk arra, hogy az /etc/procmailrcs/ állományok tulajdonosát meg
    lehet változtatni chown(1)-val root-ra vagy bármi másra.  Biztonsági
    szempontból ezért célszerű, hogy ebbe a könyvtárba csak a root tudjon
    belpni

    A procmail nem a legjobb eszköz egy postafiók több felhasználó közötti
    megosztására, mint ahogy több felhasználót kiszolgáló egy darab POP3
    -as levelesládák esetében néha előfordul. Az MTA beállításával egyéni
    fejlécekkel lehet ellátni a leveleket, amelyek segítségével a címzett
    később egyértelműen azonosítható, de ezt csak átmeneti megoldásként
    használjuk.  Célszerűbb  inkább az MTA-ban `virtuális felhasználó
    adattáblát' (`virtual user table') beállítani, vagy a  Fetchmail
    `multidrop' képességét kihasználni.

HIBÁK

    A záróállomány erőszakkal történő törlése után a procmail a $SUSPEND-
    ben megadott másodpercig várakozik, mielőtt egy új záróállományt hoz
    létre, így egy másik program amely törölné a régi záróállományt nem
    fogja az újonnan létrehozott záróállományt törölni.

    A procmail hagyományos BEZÁR (TERMINATE) jelzéssel szakítja meg a nem-
    megfelelően működő szűrőket, azonban nem figyeli azok válaszát a
    jelzésre, és mindössze a szűrőnek küldi a jelzést el, a gyerek-
    folyamatoknak (filter's children).

    A folytatott Content-Length: mezőket nem kezeli megfelelően a procmail.

    A folytatott fejlécbe beszúrt újsorokat átlépi ahelyett, hogy egy
    egyszerű szóköznek tekintené.

EGYÉB

    Ha a levél fejlécében Content-Length: mező van, valamint az -Y kapcsoló
    nincs megadva, a procmail a mezőt figyelmen  kívül  hagyja.  A
    mezőszélességét a procmail nem változtatja meg.

    Ha hiányzik a Content-Length: mező és az -Y kapcsoló meg lett adva,
    valamint a procmail a hagyományos postafiókba továbbítja a levelet,
    akkor a levél törzsében a postmarks-hoz hasonló sorok elé egy `>' jelet
    szúr be (a furcsa fejlécek megkülönböztetéséhez).  Az ajánlott forma
    az ilyen postmark-ok kereséséhez az alábbi:
       `\nFrom '

    Ha közvetlen továbbításánál a címzett neve nem található az /etc/passwd
    állományban, akkor a procmail közvetett módon továbbítja a leveleket.
    Ha nem közvetlen módon és ismeretlen (az /etc/passwd -ban nem létező)
    uid alatt próbál meg a procmail futni, akkor a HOME alapesetben a /
    lesz, a LOGNAME pedig #uid értéket veszi fel, a SHELL pedig /bin/sh
    lesz.

    Közvetlen továbbításánál a hiányzó `From  '  mezőt  a  procmail
    automatikusan létrehozza, ha már létezik, akkor azt nem változtatja
    meg. Ha a procmail nem a következő felhasználói vagy csoport nevek
    valamelyikével fut: root, daemon, uucp, mail, x400, network, list,
    slist, lists vagy news, és meg lett adva a `From ' mező újragenerálása
    akkor az `>From' -ként lesz létrehozva, ezzel segítve a levelek
    megkülönböztetését.

    Biztonsági megfontolásokból a procmail csak abszolútan vagy a HOME-hoz
    viszonyított  relatívan,  root  vagy a címzett tulajdonában lévő
    konfigurációs állományokkal működik. A fájl és/vagy az azt tartalmazó
    könyvtár nem lehet mindenki által írható. A $HOME/.procmailrc esetén
    fontos még, hogy az állomány vagy könyvtára nem lehet a csoport számára
    sem írható.

    Ha  különböző  hibák  fordulnak  elő  a  /var/spool/mail/$LOGNAME
    postafióknál (pl. nem a címzett annak a tulajdonosa, nem írható,
    szimbólikus  vagy  kemény kötés) ,akkor a procmail hozzáféréskor
    megpróbálja `BOGUS.$LOGNAME'-re azt átnevezni, és külön node-számmal
    ellátni. Ha ez nem lehetséges, akkor az ORGMAIL változó nem kap
    megfelelő értéket, ezáltal még megfelelő konfigurációs állomány esetén
    sem történik levélfeldolgozás.

    Létező, de hibás jogosultságokkal rendelkező /var/spool/mail/$LOGNAME
    postafiók esetén a procmail megpróbálja a hibát kijavítani. Ha nem
    szeretnénk, hogy a procmail kijavítsa az ilyen hibát, akkor u+x jelzést
    kell az állományra helyezni.

    Könyvtárakba,   MH-fiókokba   vagy   levélmappákba   történő
    levélátirányításhoz nem szükséges az esetlegesen párhuzamosan futó
    procmail  programoknak  a  várt/megfelelő  működésük  érdekében
    záróállományt megadni.

    MH-fiókba kicsit lassabban történik , mint egy sima könyvtárba vagy
    levélmappába a levéltovábbítás. A procmailnak ekkor meg kell keresni a
    legnagyobb sorszámú levelet a fiókban (a többi esetben nem kell ilyet
    elvégezni).

    Általános hibát a procmail az EX_CANTCREAT -el jelzi, kivéve ha a -t
    kapcsoló meg lett adva. Ebben az esetben EX_TEMPFAIL -el történik a
    hibajelzés.

    A fejlécek pontosabb kereséséhez (egrepping) a procmail összefűzi
    azokat  a  levélen  belül.  Továbbításkor  azonban  a fejléceket
    visszaállítja eredeti állapotukba.

    Ha a procmailt nem `procmail'-el kezdődő programnév alatt indítjuk el
    (pl. egy másiknévvel hivatkozunk rá kötéssel), akkor közvetlen módban
    fog működni. Ekkor/ehhez viszont a parancssorban a címzetteket fel kell
    sorolni (úgy mint a -d kapcsoló esetén).

    udp-vel történik a comsat/biff értesítés. A naplóállomány (logfile)
    lezárása után értesíti a programokat az új levélről a procmail.  Az
    értesítés az alábbi részletes formátumban (vagy valami hasonlóban)
    történik:
       $LOGNAME@üzenet_helye_a_postafiókban:postafiók_abszolút_útvonala

    Procmail minden állományba történő levéltovábbításkor a következő
    kernel- zárolási metódust használja: fcntl(2).

    A procmail képes NFS-en és 8-bittel működni.

MEGJEGYZÉSEK

    A -h vagy -? kapcsolókkal indított procmail a parancssori súgót és a
    lehetséges szűrőfeltételek rövid leírását jeleníti meg.

    Kezdőknek  a  Nancy  McGough  <nancym@ii.com> által összeállított
    levélszűrőkről (így a procmailről is) szóló GYIK-ot (FAQ) ajánljuk.
    Beszerezhető a mail-server@rtfm.mit.edu címre küldött
       send usenet/news.answers/mail/filtering-faq
    tartalmú levéllel.

    Nem csak a levelek érkezésekor a rendszeren beállított módon lehet a
    procmailt futtatni, hanem a felhasználó egyedi igényei alapján is.
    Ehhez a $HOME/.forward állományban kell elhelyezni a lentebb látható
    sort. Ügyeljünk arra, hogy ugyangy vigyük be a sort a fájlba (aminek
    mindenki számára olvashatónak kell lennie). A procmail helyét abszolt
    útvonallal adjuk meg.  A #YOUR_USERNAME valójában nem szükséges a
    procmail működéséhez, a burok nem is adja át ezt az értéket a procmail-
    nak, azonban a biztonság kedvéért a sendmail számára van ez megadva.

    "|exec /usr/bin/procmail"

    A procmailt egy már létező postafiók szűrésére is fel lehet használni.
    Ez akkor lehet hasznos, ha a $HOME/.forward -ot nem lehet/nem tudjuk
    használni (ekkor a következő szkriptet célszerű bizonyos időközönként
    elindítatni a cron(1) -al vagy a levelek olvasásának megkezdése előtt):
    #!/bin/sh

    ORGMAIL=/var/spool/mail/$LOGNAME

    if cd $HOME &&
    test -s $ORGMAIL &&
    lockfile -r0 -l1024 .newmail.lock 2>/dev/null then
     trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 13 15
     umask 077
     lockfile -l1024 -ml
     cat $ORGMAIL >>.newmail &&
     cat /dev/null >$ORGMAIL
     lockfile -mu
     formail -s procmail <.newmail &&
     rm -f .newmail
     rm -f .newmail.lock fi exit 0

  Egy rövid $HOME/.procmailrc mintapélda:
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
    MAILDIR=$HOME/Mail   #ellenőrizzük, hogy létezik-e
    DEFAULT=$MAILDIR/mbox  #nem kötelező megadni
    LOGFILE=$MAILDIR/from  #ajánlott megadni

    :0:
    * ^From.*miki
    from_miki

    :0
    * ^Subject:.*Flame
    /dev/null

    A procmailex(5) súgóban további példák találhatók.  Ez a program a
    http://www.procmail.org/ vagy a ftp.procmail.org/pub/procmail/ címen
    található procmail levlefeldolgoz-csomag (3.14-es verzió) része.  A
    procmail csomaggal kapcsolatos kérdéseidet/észrevételeidet a
       <procmail-users@procmail.org>
           címen működő levelezőlistán teheted fel.
       <procmail-users-request@procmail.org>
           címre kell írni a feliratkozáshoz.

    Ha érdekelnek a legfrissebb verziók, hibajavítások akkor a következő
    listára kell feliratkoznod:
       procmail-announce-request@procmail.org
    (a lista csak olvasható).

SZERZŐ

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>

                  BuGless            PROCMAIL(1)