Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ps - a processzek állapotát adja meg

ÁTTEKINTÉS

    ps [-] [lujsvmaxScewhrnu] [txx] [O[+|-]k1[[+|-]k2...]] [pids]

    van még továbbá három hosszú opció:

    --sortX[+|-]key[,[+|-]key[,...]]

    --help

    --version

    A többi hosszú opció előkészületben...

LEÍRÁS

    A ps program az aktuális processzek pillanatfelvételét adja. Amennyiben
    az állapotok ismétlődő frissítésére van szükség, a top használata
    javasolt.

    Ez a kézikönyvlap a ps program /proc-alapú változatát dokumentálja,
    vagy legalábbis megpróbálja megtenni.

OPCIÓK

    A ps jelen változatának parancssori opciói a ps, BSD változata alapján
    készültek, nem pedig a System V változat szerint.

    A parancssori argumentumoknak nem ajánlott `-' karakterrel kezdődniük,
    mivel a jövőben, ez a Unix98-standard  parancssori  argumentumok
    jelölésére  lesz  fenntartva, ezért `-' nélkül kell az aktuális
    ``kiterjesztett BSD'' stílusú argumentumokat jelölni.

    Pillanatnyilag a ps program figyelmeztetést ad, ha egy `-'-t használunk
    rövid opció jelölésére, de működni fog. Ha olyan shell szkriptjeid
    vannak, melyek BSD-stílusú argumentumokat használnak a ps hívásához,
    akkor a figyelmeztetések nyomán célszerű ezeket lecserélni, különben a
    közeljövőben ezek a szkriptek használhatatlanná válhatnak. Amennyiben
    ki  akarod  kapcsolni  a figyelmeztetéseket, be kell állítani a
    I_WANT_A_BROKEN_PS környezeti változót.

    Van néhány GNU stílusú ``hosszú opció'' is; lásd lentebb.

    l  hosszú (long) formátum
    u  felhasználói (user) formátum: megadja a felhasználó nevét és a
      kezdés idejét
    j  `jobs' formátum: megadja `pgid' és `sid' értékét is
    s  `signal' formátum
    v  `vm' formátum: a virtuális memória használatáról is tájékoztat
    m  a memóriáról is ad információt; a p -vel együtt a használt lapok
      (page) számát is megadja.
    f  ``erdő'' ("forest") a parancssor családfáját adja meg
    a  a többi felhasználó processzeit is kijelzi
    x  a terminálhoz nem csatlakozó processzeket is kijelzi
    S  a gyermek (child) CPU-idejét és a ``page faults''-okat is megadja
    c  a parancsnevet a `task_struct'-ból veszi
    e  a parancssor után a környezetet is megadja
    w  széles kimenet: nem csonkolja a parancssorokat, hogy beleférjenek
      egy sorba.  Pontosabban szólva: minden `w' egy lehetséges plusz
      sort ad a kijelzéshez, melyet nem feltétlen használ ki a a `ps'.
      Legfeljebb 100 db w használható.
    h  nem ír ki fejlécet (header)
    r  csak a futó processzeket listázza
    n  numerikus kimenet a USER és WCHAN mezőknek

    txx csak a tty xx eszközt ellenőrző processzeket listázza. xx lehet a
      "/dev" alatti eszközfájl neve, vagy a név a tty illetve cu nélkül.
      Ez a jelölés fordítottja annak, amit a ps használ a TT mező
      kijelzésekor.  Például  ps  -t1  a  "/dev/tty1"-hez  tartozó
      processzeket listázza. Ezen opció használata esetén minden, az
      adott eszközhöz tartozó processz listázódik, `a' és `x' opcióktól
      függetlenül.

    O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]
      A processzek listáját a k1, k2, ... rövid kulcsok alapján vett
      többszintű rendezés szerint készíti. (Lásd RENDEZÉSI KULCSOK.) A
      ps különböző formáihoz különböző rendezési módok tartoznak, melyek
      a felhasználó által felülbírálhatók. A `+' jel opcionális, csupán
      az alapértelmezett irányt definiálja újra egy kulcson, míg a `-'
      megfordítja a sorrendet az azt követő kulcsra. Akárcsak t vagy
      pids,  ez az opció is utolsó kell legyen az egy-parancsos
      argumentumban, de az egymást követő argumentumok specifikációi
      összefűzésre kerülnek.

    pids csak a megadott processzeket listázza. A processzazonosítókat
      vesszővel tagolt lista formájában kell megadni, mely az utolsó
      opciót közvetlenül követi. Például: ps j1,4,5.  Egymás utáni
      argumentumokban megadott listák összefűzésre kerülnek, pl.  ps l
      1,2 3,4 5 6 kilistázza az 1-6 processzeket hosszú formában.

      Ezen opció használata esetén a megfelelő PID értékű processzek
      mindenképp listázásra kerülnek, függetlenül az `x'  és  `a'
      opcióktól.

HOSSZÚ OPCIÓK

    Ezen opciók előtt két `-'-jel taláható.

    --sortX[+|-]key[,[+|-]key[,...]]
      Több-betűs kulcs alapján végez rendezést. (A kulcsokat lásd a
      RENDEZÉSI KULCSOK fejezetben.) X helyére tetszőleges elválasztó
      karakter írható, a GNU szokások szerint ez lehet a `='-jel. A
      `+'-jel opcionális, mert nővekvő szám- vagy ABC szerinti rendezést
      jelent. Pl.: ps -jax --sort=uid,-ppid,+pid

    --help
      Segítő üzenetet ad, amely összegzi a használatot és a támogatott
      rövid kulcsok listáját adja. Ez a lista esetleg frissebb lehet,
      mint ez a kézikönyv-lap.

    --version
      Kijelzi a program verzóját és forrását.

RENDEZÉSI KULCSOK

    Megjegyezzük, hogy a rendezéshez használt értékek a ps által használt
    belső értékek és nem azok az értékek, melyeket a kimeneti formátummezők
    némelyikében látunk.

    SHORT  LONG      DESCRIPTION
    c    cmd       a végrehajtható program egyszerű neve
    C    cmdline     teljes parancssor
    f    flags      a zászlók (flags), ahogy a hosszú formájú F
    mezőkben
    g    pgrp      processz csoportazonosító (group ID)
    G    tpgid      a tty-t ellenőrző processz csoportazonosítója
    j    cutime     felhalmozódott felhasználói idő
    J    cstime     felhalmozódott rendszeridő
    k    utime      felhasználói idő
    K    stime      rendszeridő
    m    min_flt     a kis `page faults'-ok száma
    M    maj_flt     a nagy `page faults'-ok száma
    n    cmin_flt    a felhalmozódott kis `page faults'-ok száma
    N    cmaj_flt    a felhalmozódott nagy `page faults'-ok száma
    o    session     session ID
    p    pid       processzazonosító (PID)
    P    ppid      a szülő processz azonosítója
    r    rss       a rezidens halmaz mérete
    R    resident    a rezidens lapok száma
    s    size      memóriaméret kilobájtokban
    S    share      a megosztott lapok (shared pages) mennyisége
    t    tty       a tty kisebb eszközszáma (minor device number)
    T    start_time   a processz indulásának ideje
    U    uid       a felhasználói azonosító szám
    u    user      a felhasználó neve
    v    vsize      a teljes virtuális memóriahasználat bájtokban
    y    priority    a kernel ütemezésének prioritása

MEZŐLEÍRÁSOK

    PRI Ez a `task' struktúra számláló mezője (counter field). Ez a
      processz által elérhető időszelet HZ egységekben.

    NI  A hagyományos Unix `nice' érték; a pozitív értékek kisebb CPU időt
      jelentenek.

    SIZE Virtuális (image) méret; a szöveg+adat+verem összmérete.

    RSS Rezidens halmazméret; a memóriafoglalás kilobájtokban.

    WCHAN
      Azon kernelfüggvény neve, ahol a processz alszik, a `sys_'
      leválasztásával. Ha /etc/psdatabase nem létezik, ez csak egy
      hexadecimális szám.

    STAT A processz állapotát adja meg. Az első mező: R futó (runnable), S
      alvó (sleeping), D nem megszakíthatóan alvó (uninterruptible
      sleep), T megállított vagy nyomkövetett (stopped vagy traced) Z
      zombi (zombie) processzekre. A második mező egy W -t tartalmaz, ha
      a processznek nincs rezidens lapja. A harmadik mező N ha a
      processznek pozitív `nice' értéke van. (NI mező).

    TT  Az ellenőrzött tty jele.

    PAGEIN
      A nagy `page fault'-ok száma. (Azaz azon page fault-oké, melyek
      azt eredményezték, hogy egy lapot lemezről vagy a cache pufferből
      kellett beolvasni.)

    TRS A rezidens méret.

    SWAP A swap eszközből foglalt méret kilobájtokban, illetve lapokban, ha
      a -p is adott.

    SHARE
      Osztott (shared) memóriahasználat.

FRISSÍTÉS

    A ps ezen proc -alapú változata a proc fájlrendszer fájljait olvassa
    munka közben, melyek a /proc -ban találhatók.  Ezért  ezen  ps
    -változatnak  nem szükséges, hogy a kmem `suid'-os legyen, vagy
    speciális előjogokkal fusson.

    Nem clszer ezen programnak semmilyen klnleges eljogot adni.

    Szükség lehet a /etc/psdatabase frissítésére a /usr/sbin/psupdate
    futtatásával, hogy a WCHAN mező értelmes információkat tartalmazzon.
    Ezt minden új kernelfordításkor célszerű megtenni. Szintén érdemes
    lefuttatni a ps -t egyszer root-ként, majd ezt megismételni, ha a
    `/dev'-ben egy tty eszköz megváltozik.

    Akárcsak a procps-1.00 esetén, a `ps' és a `top' közvetlenül olvassa a
    `System.map'-ot  ha  lehetséges.  A kernel cím-szimbólum feloldás
    lehetőségei (address-to-symbol resolution):
          $PS_SYSTEM_MAP
          /boot/System.map-`uname -r`
          /boot/System.map
          /lib/modules/`uname -r`/System.map
          /etc/psdatabase
          /boot/psdatabase-`uname -r`
          /boot/psdatabase,
          /lib/modules/`uname -r`/psdatabase

MEGJEGYZÉSEK

    A task_struct struktúra used_math tagja nem kerül kijelzésre, mivel
    crt0.s ellenőrzi, hogy jelen van-e matematikai koprocesszor. Ez azt
    jelenti, hogy a `math flag' minden processzre be lesz állítva, ami
    pedig haszontalan.

    A lemezre swap-pelt programok parancssori argumentumok nélkül jelennek
    meg, és hacsak a c opció nem adott, zárójelbe kerülnek.

    %CPU A "CPU idő/valós idő" arányt mutatja százalékban. Ez nem fogja
    elérni a 100%-ot, hacsak nincs szerencsénk. Ez a felhasznált idő és a
    program futásidejének hányadosa.

    A SIZE és RSS mezők nem számolják a laptáblákat (page tables) és a
    task_struct -ját a processznek; ez pedig legalább 12 kilobájt memóriát
    jelent, amely mindenképp rezidens. SIZE a processz virtuális mérete
    (code+data+stack).

    Az eszközszámokat a nevekre való leképezéshez a ps egy /etc/psdevtab
    nevő fájlt tart karban, ami a "/dev" minden megújításakor frissítődik
    ha az engedélyek ezt megengedik. Amennyiben az engedélyek nem engedik a
    frissítést, a ps minden hívása egy stat(2) hívást igényel a "/dev"
    minden fájljára. Amennyiben a "/dev" tartalma gyakran változik a
    rendszeren, a ps -t célszerű gyakran lefuttatni root-ként. Esetleg egy
    $HOME alatti fájl is hozzáadható a programhoz, ha nagy lesz a
    közvélemény nyomása.

SZERZŐ

    A ps -t eredetileg Branko Lankester <lankeste@fwi.uva.nl>  írta.
    Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com> jelentős részben újraírta,
    hogy  a  `proc'  fájlrendszert  használja.   Michael  Shields
    <mjshield@nyx.cs.du.edu> a PID-listák lehetőségét adta a programhoz.
    Charles Blake <cblake@bbn.com> a többszintű rendezést, a `dirent-style
    library', az eszköznév-szám térkép adatbázisát, a közelítő bináris
    keresést a System.map-ban és sok kódolási illetve  dokumentálási
    javítást adott a programhoz. David Mossberger-Tang az általános BSD
    támogatást  írta  a  psupdate-hez.   Michael   K.   Johnson
    <johnsonm@redhat.com> az aktuális karbantartó.

    Hibajelentéseket a <procps-bugs@redhat.com> címre kérjük küldeni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

    A fordító megjegyzése: Az eredeti dokumentum sok nehezen érthető
    mondatot, nem definiált rövidítést, szleng kifejezést tartalmazott. Sok
    esetben bizonytalan vagyok a fordításban. Kérem, óvatosan olvassa
    mindenki ezt a fordítást, és ha egyes részeket valaki tud pontosítani,
    tudassa velem.