Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    split - darabokra hasítja a fájlokat

ÁTTEKINTÉS

    split  [-lines]  [-l  lines]  [-b  bytes[bkm]]  [-C  bytes[bkm]]
    [--lines=lines] [--bytes=bytes[bkm]] [--line-bytes=bytes[bkm]] [--help]
    [--version] [infile [outfile-prefix]]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a split GNU változatát dokumentálja.

    A split program a szükséges számú (egy vagy több) kimeneti fájlt hoz
    létre az infile bemeneti fájl egyes részeiből. Ha nincs bemeneti fájl
    megadva, vagy annak neve `-', a szabványos bemenetet hasogatja.
    Alapértelmezés szerint a split program 1000 bemeneti sort tesz minden
    kimeneti fájlba. (Az utolsóba természetesen kerülhet kevesebb.)

    A kimeneti fájlnevek egy előtagból (prefix) és egy ezt  követő
    betűcsoportból állnak. A betűcsoport olyan lesz, hogy a kimeneti
    fájlokat névsorban összefűzve az eredeti fájlokat kapjuk vissza. Az
    alapértelmezett kimeneti előtag az `x'. Ha az outfile-prefix argumentum
    adott, ezt használja előtagnak.

OPCIÓK

    -lines, -l lines, --lines=lines
       lines számú sort tesz a kimeneti fájlokba.

    -b bytes[bkm], --bytes=bytes[bkm]
       bytes számú bájtot tesz a kimeneti fájlokba. Ez egy pozitív
       egész kell legyen, melyet egy karakter követhet, mely módosítja
       az egységet. A lehetséges egységek:

       b   512-bájtos blokk

       k   1-kilobájtos blokk

       m   1-megabájtos blokk.

    -C bytes[bkm], --line-bytes=bytes[bkm]
       A kimeneti fájlokba csak teljes sorokat tesz, melyek fájlonkénti
       összmérete nem éri el a bytes bájtot. Amennyiben egyetlen sor
       hosszabb, mint bytes bájt, addig folytatja a bytes bájtos
       kimeneti fájlok létrehozását, amíg a sorból már bytes -nál
       kevesebb bájt marad hátra. Ezután normálisan folytatja a munkát.
       A bytes értéknek a --bytes opciónál elmondottaknak megfelelően
       lehetnek módosító utótagjai. (b,k vagy m)

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>