Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tail - kiírja a meghatározott fájl utolsó részét

ÁTTEKINTÉS

    tail [-c [+]N[bkm]] [-n [+]N] [-fqv] [--bytes=[+]N[bkm]] [--lines=[+]N]
    [--follow] [--quiet] [--silent] [--verbose]  [--help]  [--version]
    [fájl...]

    tail [{-,+}Nbcfklmqv] [fájl...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentum nem lesz a továbbiakban karbantartva, lehet, hogy
    elavulttá, vagy inkompletté válik. A Texinfo dokumentáció a hiteles
    forrás.

    Ez a kézikönyv oldal a tail parancs GNU verzióját írja le. A tail
    parancs a megadott fájl(ok) utolsó sorait (10 sor az alapértelmezett)
    írja ki; a szabványos bemenetről olvas, ha nincs fájl megadva, vagy, ha
    a fájl nevet `-' követi. Ha több, mint egy fájl van megadva, kiír egy
    fejlécet, ami tartalmazza a fájl nevét `==>' és `<==' jelek közé zárva,
    a többi fájl kimenetei előtt.

    A GNU tail bármilyen mennyiségű adatot ki tud írni, kivéve azokat a
    UNIX verziókat, amelyek meghatározott méretű buffert használnak. A
    parancsnak nincs -r opciója (ellentétes írás).  A fájl megfordítása
    valójában egy teljesen más munka, mint a fájl utolsó sorainak kiírása;
    A BSD tail tudja egyedül a megfordított outputot ami olyan nagy lehet,
    mint a buffer, ami általánosan 32K.  Egy megbízható és sok oldalú
    parancs a fájlok megfordítására a GNU tac parancs.

OPCIÓK

    A tail parancs két opció formátumot fogad el: az újat, amelyikben az
    opciók egy lehetséges betűhöz vannak csatolva és a régit, amelyikben a
    `+' vagy a `-' és egy lehetséges szám megelőz bármely lehetséges betűt.

    Ha a szám (`N') egy `+' jellel kezdődik, a tail a fájl elejétől
    viszonyítva az N-edik elemétől kezdi kiírni a fájlt egészen a végéig.

    -c N, --bytes N
       N byte-onként követ nyomon.  N egy pozitív, egész  szám,
       lehetőség  szerint egy, az alább felsorolt és magyarázott
       karakterrel követve, amik meghatározzák, hogy milyen egységekre
       érted az N-t.

       b   512 byte-os blokkok.

       k   1 kilobyte-os blokkok.

       m   1 megabyte-os blokkok.

    -f, --follow
       Végtelen ciklusban köröz, és megpróbál minnél több karaktert
       olvasni a fájl végéről, feltételezve, hogy a fájl növekszik.
       Ezzel az opcióval letiltod a kimenet átadását (nem lehet
       átirányítani csővel). Ha több, mint egy fájl lett megadva,
       akkor a tail kiírja a fejlécet minden esetben, ha a másik
       fájlból kap új adatot, hogy meghatározza, honnét jött az új
       adat.

    -l, -n N, --lines N
       N soronként követi nyomon a fájlt.  A -l opció csak akkor
       értelmeződik, ha a régi szintaktikát használod.

    -q, --quiet, --silent
       Soha sem ír ki fejlécet.

    -v, --verbose
       Mindig kiírja a fejlécet.

    --help Egy rövid tájékoztatást ad a parancs működéséről, majd kilép.

    --version
       Kiírja a verzió információkat, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kaiser László <titanic@hcbyte.hu>