Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tr - karakterek lecserélése, tömörítése és/vagy törlése

ÁTTEKINTÉS

    tr [-cdst] [--complement] [--delete] [--squeeze-repeats] [--truncate-
    set1] string1 [string2]

    tr [--help] [--version]

LEÍRÁS

    tr átmásolja a szabványos bemenetet a szabványos kimenetre végrehajtva
    egyet a következő feladatok közül:

       +o cserél, és választhatóan tömöríti az eredményben az ismétlődő
       karaktereket
       +o tömöríti az ismétlődő karaktereket
       +o karaktereket töröl
       +o karaktereket töröl, majd tömöríti az eredményben az ismétlődő
       karaktereket.

    A string1 és (ha megadott) a string2 argumentumok egy rendezett
    karakterhalmazt határoznak meg, melyre lejebb SET1 és  SET2-ként
    hivatkozunk.  Ezek a halmazok azok a karakterei a bemenetnek, melyeken
    a tr működni fog. A --complement (-c) opció kicseréli a SET1-et az ő
    komplementerével (az összes karakter, ami nincs a SET1-ben).

OPCIÓK

    -c, --complement
       Kicseréli a SET1-et az ő komplementerével (az összes karakter,
       ami nincs a SET1-ben).

    -d, --delete
       Törli a bejövő karakterek közül azt, amelyik benne van a
       SET1-ben, nincs cserélés.

    -s, --squeeze-repeats
       Karaktersorozatot cserél ki egy karakterrel, miután elvégezte a
       cserélést  vagy  a  törlést.  Lecserél  minden  ismétlődő
       karaktersorozatot, ami benne van a SET1-ben, a karakter egyszeri
       előfordulásával.

    -t, --truncate-set1
       Mielőtt belekezdene a cserélésbe, először megcsonkítja a SET1-et
       a SET2 méretére.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
        A  program  verziójáról  ír ki információt a  szabványos
       kimenetre, majd kilép.

KARAKTERHALMAZOK RÉSZLETEZÉSE

    A string1 és string2 argumentumok formátuma hasonlít a reguláris
    kifejezések  formátumára;  habár  nem reguláris kifejezések, csak
    karakterlisták. A legtöbb karakter saját magát jelöli ezekben a
    füzérekben, de a füzér tartalmazhat lejebb felsorolt rövidítéseket a
    kényelem kedvéért. Néhány ezek közül csak a string1-ben vagy a
    string2-ben használható, lásd lejebb.

  Backslash szekvenciák
    Backslash után egy az alábbiakban fel nem sorolt karaktert írva
    hibaüzenetet kapunk.

       \a   Control-G.

       \b   Control-H.

       \f   Control-L.

       \n   Control-J.

       \r   Control-M.

       \t   Control-I.

       \v   Control-K.

       \OOO  Az OOO értékű karakter, ahol az OOO legfeljebb 3 oktális
           számjegy.

       \\   Egy backslash.

  Tartományok
    A `m-n' jelölés feloldása az m-től az n-ig terjedő összes karakter
    növekvő sorrendben. m-nek n előtt kell elhelyezkednie, különben hibát
    eredményez. Például a `0-9' megfelel a `0123456789'-nak. Habár a GNU
    tr nem támogatja a System V szintaxist, ami szögletes zárójeleket
    használ  a  tartományok  közrefogására, a cserélés, ami ebben a
    formátumban lett megadva működni fog, amennyiben a zárójelek  a
    string1-ben összhangban vannak a string2-ben lévőkkel.

  Ismétlődő karakterek
    A `[c*n]' jelölés a string2-ben a c karakter n-szeri ismétlését
    jelenti. Így a `[y*6]' megfelel a `yyyyyy'-nak. A `[c*]' jelölés a
    string2-ben megfelel a c karakter annyiszoros másolatának, ahányra
    szükség van ahhoz, hogy a SET2 a SET1-gyel azonos hosszúságú legyen. Ha
    az n 0-val kezdődik, akkor oktálisan értelmezi, egyébként decimálisan.

  Karakter osztályok
    A `[:class-name:]' jelölés feloldása az összes class-name (előre
    definiált) osztálybeli karakter. A kifejtett karaktereknek nincsen
    pontos sorrendje, kivéve az `upper' és `lower' osztályokat, melyek
    növekvő sorrendben fejtődnek ki.  Amennyiben a --delete (-d) és
    --squeeze-repeats  (-s)  opciók  mindegyikét  megadta,  bármelyik
    karakterosztály használható a string2-ben. Egyébként csak a `lower' és
    `upper' adható meg a string2-ben, és csak akkor, ha a megfelelő
    karakterosztályokat (`upper' és `lower', külön-külön) ugyanazon a
    relatív helyen adták meg a string1-ben. Ez kisbetű-nagybetű átalakítást
    hajt  végre.  Érvénytelen osztálynév hibát eredményez. Az alábbi
    osztálynevek léteznek:

       alnum Betűk és számok.

       alpha Betűk.

       blank Vízszintes fehérszóközök.

       cntrl Vezérlő karakterek.

       digit Számok.

       graph Nyomtatható karakterek, a szóközt kivéve.

       lower Kisbetűk.

       print Nyomtatható karakterek, a szóközzel együtt.

       punct Írásjelek.

       space Vízszintes vagy függőleges fehérszóközök.

       upper Nagybetűk.

       xdigit Hexadecimális számok.

  Ekvivalencia osztályok
    A `[=c=]' szintaxis feloldása az összes karakternek, ami egyenértékű a
    c karakterrel, nem meghatározott sorrendben. Az ekvivalencia osztály
    egy újkeletű talalmány, ami a nem angol ábécéket szándékozik támogatni.
    Viszont  úgy  látszik,  hogy nincs irányadó módja annak, hogyan
    definiáljuk vagy határozzuk meg a tartalmukat. Emiatt nem megvalósított
    ez a GNU tr-ben; minden karakter ekvivalencia osztálya csak saját
    magából áll, ami jelenleg hasznavehetetlenné teszi ezt a lehetőséget.

CSERÉLÉS

    A tr cserélést végez, ha a string1 és a string2 is megadásra került és
    a --delete (-d) opció nem lett megadva. A tr lecseréli a bemenetének
    összes karakterét, ami benne van a SET1-ben, a SET2 beli megfelelő
    karakterre.  A  karakterek,  melyek  nem  szerepelnek a SET1-ben
    változatlanul maradnak. Amennyiben egy karakter többször is előfordul a
    SET1-ben és az összes megfelelő karakter nem ugyanaz, akkor az utolsót
    veszi csak figyelembe. Például az alábbi két parancs azonos:

       tr aaa xyz
       tr a z

    Egy gyakori alkalmazása a tr parancsnak a  kisbetűk  nagybetűvé
    alakítása. Ez megoldható több módon. Itt van közüllük három:
       tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
       tr a-z A-Z
       tr '[:lower:]' '[:upper:]'

    Amikor a tr cserélést hajt végre, a SET1-nek és a SET2-nek azonos
    hosszúságúnak kell lennie. Ha a SET1 rövidebb a SET2-nél, a felesleges
    karaktereket a SET2 végéről figyelmen kívül hagyja.

    Másrészt, ha a SET1 hosszabb a SET2-nél, akkor nem lesz hordozható a
    kód; POSIX.2 szerint az eredmény nem meghatározott. Ebben az esetben a
    BSD tr kibővíti a SET1-t a SET2 hosszára a SET2 utolsó karakterének
    megfelelő számú ismétlésével. A System V tr levágja a SET1-et a SET1
    hosszára.

    Alapértelmezés szerint a GNU tr ezt az esetet a BSD tr-jéhez hasonlóan
    csinálja. Ha a --truncate-set1 (-t) opció megadásra került, a GNU tr a
    System V tr-jéhez hasonlóan csinálja. Ezt az opciót figyelmen kívül
    hagyja a cserélési eljáráson kívül.

    A System V tr ebben az esetben megszakítja a relatív gyakori BSD
    stílust:
       tr -cs A-Za-z0-9 '\012'
    mert ez csak a nulla bájtot fogja átalakítani (az első tagját a SET1
    komplementerének), ahelyett, hogy az összes nem alfanumerikus karaktert
    lecserélné újsor karakterre.

  ISMÉTLŐDÉSEK ÖSSZEHÚZÁSA ÉS TÖRLÉS
    Amennyiben csak a --delete (-d) opció került megadásra, a tr eltávolít
    minden karaktert, amely a SET1-ben szerepel.

    Amennyiben csak a --squeeze-repeats (-s)opció került megadásra, a tr
    lecseréli az összes bemeneti, SET1-ben lévő karaktersorozatot az
    egyszeri előfordulásával.

    Amennyiben a --delete és a --squeeze-repeats opció is megadásra került,
    a tr először elvégzi a törlést a SET1 felhasználásával, majd az
    összehúzást a maradék karaktereken a SET2 felhasználásával.

    A --squeeze-repeats opció a cseréléssel együtt  is  használható,
    ezesetben a tr először végrehajtja a cserét, majd összevonja az
    ismétlődő karaktereket a SET2 felhasználásával.

    Itt van néhány példa az különböző opciók variálásának bemutatására:

    +o Az összes nulla bájt eltávolítása:

       tr -d '\000'

    +o Az összes szó különböző sorokba bontása. Az összes nem alfanumerikus
    karaktert  újsor  karakterre  cseréli,  majd  az ismétlődő újsor
    karaktereket összevonja egyetlenné:

       tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]'

    +o Az összes ismétlődő újsor karaktert egyetlenné vonja össze:

       tr -s '\n'

    +o A szavak dupla előfordulásának megtalálása. Például az emberek
    gyakran írják a "the the" ismétlődő szavakat egy újsor karakterrel
    elválasztva. Az alábbi bourne shell script először átkonvertálja az
    írásjelek és a szóközök sorozatát egy újsor karakterré, amitől minden
    "szó" külön sorba kerül. Ezután átírja az összes nagybetűt kicsire, és
    végül elindítja a uniq(1) parancsot a -d opcióval, hogy csak az
    ismétlődő szavakat írja ki.

       #!/bin/sh
       cat "$@" \
       | tr -s '[:punct:][:blank:]' '\n' \
       | tr '[:upper:]' '[:lower:]' \
       | uniq -d

POSIX KOMPATIBILITÁS

    A POSIXLY_CORRECT környezeti változó beállításával kikapcsolhatunk
    számos figyelmeztető- és hibaüzenetet a szigorúbb POSIX.2 megfelelés
    érdekében. Az üzenetek normálisan a következő körülmények között
    fordulnak elő:

       1.  Amikor a --delete opciót megadtuk, de a --squeeze-repeats-t
       nem, és a string2-t is megadtuk, a GNU tr alapértelmezés szerint
       kiír egy használati üzenetet és kilép, mert a string2 nem kerül
       felhasználásra. A POSIX specifikáció szerint  a  string2-t
       figyelmen kívül kell hagyni ebben az esetben. Csendben figyelmen
       kívül hagyni egy argumentumot rossz ötlet.

       2. Amikor egy félreérthető oktális kód kerül megadásra. Például
       a \400 egy \40 majd egy 0, mert a 400 oktális szám nem fér bele
       egy bájtba.

    Fontos, hogy a GNU tr nem teljesen kompatibilis a BSD vagy a System V
    változattal. Például nincsen opció a [:alpha:], [=c=] és [c*10] POSIX
    értelmezések kikapcsolásához. A GNU tr a nulla karaktert sem törli
    automatikusan,  ellentétben  a  tradícionális  UNIX  variánsokkal,
    amelyeknél nincs lehetőség a nulla bájt megvédésére.

MEGJEGYZÉS

    Hibajelentéseket a bug-textutils@gnu.org címre küldd.
    Ezt a kézikönyv lapot Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Nagy Ernő <ned@elte.hu>