Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    xargs - beolvas és végrehajt egy parancssort a szabványos bemenetről

ÁTTEKINTÉS

    xargs [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]] [-n max-
    args] [-s max-chars] [-P  max-procs]  [--null]  [--eof[=eof-str]]
    [--replace[=replace-str]]  [--max-lines[=max-lines]]  [--interactive]
    [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs]
    [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help] [command
    [initial-argumentumok]]

LEIRÁS

    Ez az oldal a xargs GNU verzióját taglalja. A xargs helyközökkel
    (esetleg aposztróffal, idézőjellel, vagy backslash jellel együtt) vagy
    újsor karakterekkel elválasztott argumentumokat olvas a szabványos
    bemenetről, és végrehajtja a parancsot (az alapértelmezés /bin/echo)
    ahányszor valamilyen argumentumokkal követett  initial-argumentumot
    olvas a szabványos bemenetről. A szabványos bemenetről érkező üres
    sorokat nem veszi figyelembe.

    xargs a következő értékekkel térhet vissza:
    0 ha sikeres volt a művelet
    123 ha bármelyik parancs 1-125-ig terjedő értékkel tért vissza
    124 ha a parancs 255-ös értékkel tért vissza
    125 ha a parancsot megölték egy jellel
    126 ha a parancs nem tud futni
    127 ha nem találja a parancsot
    1 ha valamilyen más hiba történt.

OPCIÓK

    --null, -0
       A beolvasott fájlok null-karakterre végződnek whitespace helyett
       és az idézőjelek és backspace-ek nem jelentenek semmi különöset
       (minden karaktert egyformán figyelembe vesz).  Letiltja  a
       fájlvége  karakterláncot,  amit bármelyik más argumentumhoz
       hasonlóan kezel. Hasznos, ha az argumentumok whitespace-t,
       idézőjelet vagy backslash-eket tartalmazhatnak. A GNU find
       -print0 opciója ennek a módnak megfelelő inputot produkál.

    --eof[=eof-str], -e[eof-str]
       A fájlvége karakterláncot eof-str-re állitja. Ha a fájlvége
       karakterlánc egy beolvasott sorban lép fel, az utána következő
       adatokat figyelmen kivül hagyja.  Ha az eof-str-t elhagyjuk,
       nincs fájlvége karakterlánc. Ha ezt az opciót nem állitjuk be, a
       fájlvége karakterlánc automatikusan "_"-ra lesz beállitva.

    --help Kiír egy ismertetőt a xargs opciókról és kilép.

    --replace[=replace-str], -i[replace-str]
       Az  initial-argumentumokban  előforduló   replace-str-eket
       helyettesiti  a  szabványos bemenetről beolvasott nevekkel.
       Idézőjel nélküli helyközök nem szüntetik meg az argumentumokat.
       Ha a replace-str-t elhagyjuk, alapértelmezésben "{}"-ra lesz
       beállitva (a `find -exec'-hez hasonlóan). Magában foglalja az
       -x és az -l 1 kapcsolók hatását.

    --max-lines[=max-lines], -l[max-lines]
       Legfeljebb  max-lines-nyi  nem  üres  sort  olvas  be
       parancssoronként; ha elhagyjuk, az alapértelmezés 1. Helyközök
       után létrehoz egy input-sort, hogy logikailag a következő input-
       sornál folytatódjon a beolvasás. Az -x-et magában foglalja.

    --max-args=max-args, -n max-args
       Parancssoronként legfeljebb max-args-nyi  argumentumot  vesz
       figyelembe.  max-args-nál kevesebb argumentumot, ha a méretet
       (ld. -s opció) túllépi, amig meg nem adjuk az -x opciót, amikor
       is xargs kilép.

    --interactive, -p
       Bekéri  a  felhasználótól,  hogy  végrehajtsa-e  mindegyik
       parancssort és a terminálról olvasson sort. Csak futtatja a
       parancssort, ha a válasz 'y'-nal vagy 'Y'-nal kezdődik. A -t-t
       magában foglalja.

    --no-run-if-empty, -r
       Ha a szabványos bemenet nem tartalmaz semmit, nem futtatja a
       parancsot. Normális esetben a parancs lefut ahányszor nincs
       input.

    --max-chars=max-chars, -s max-chars
       Legfeljebb  max-chars-nyi  karaktert   vesz   figyelembe
       parancssoronként,  belértve  a  parancsot,  az  initial-
       argumentumokat,  és  az  argumentum-karakterláncokat  lezáró
       nullákat. Az alapértelmezés olyan sok, amilyen csak lehet,
       egészen 20K-nyi karakterig.

    --verbose, -t
       Kiírja a parancssort a szabványos  hibakimenetre,  mielőtt
       végrehajtaná.

    --version
       Kiírja a xargs verziószámát és kilép.

    --exit, -x
       Kilép, ha a méretet (ld. -s opció) tullépi.

    --max-procs=max-procs, -P max-procs
       Egyidőben  legfeljebb  max-procs-nyi  process-t  futtat, az
       alapértelmezes 1. Ha a max-procs 0, xargs annyi process-t
       próbál meg egyszerre futtatni, amennyit csak lehetséges. Az -n
       és -P opciók együtt szükségesek ahhoz, hogy ne a véletlenen
       múljon, hogy csak egyet hajt végre.

LÁSD MÉG

    find(1), locate(1), locatedb(5), updatedb(1) Finding Files (on-line az
    Info-n, vagy kinyomtatva)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kalmár Boldizsár <lskorpio@augusta.inf.elte.hu>

                                   XARGS(1)