Provided by: wesnoth-server_1.4-1_i386 bug

NÉV

    wesnothd - Harc Wesnothért többjátékos hálózati démon

ÁTTEKINTÉS

    wesnothd [-dv] [-c tvonal] [-p port] [-t szm] [-T szm]
    wesnothd -V

LEÍRÁS

    A Harc Wesnothért többjátékos mérkőzéseit kezeli. A klienstől, vagy
    máshonnan érkező, a kiszolgáló által elfogadott parancsokról itt
    tájékozódhatsz: http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration

BEÁLLÍTÁSOK

    -c tvonal, --config tvonal
       megadja a wesnothd programnak, hogy hol keresse a konfigurációs
       fájlt. A szintaxisról lásd alább a KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA részt.

    -d, --daemon
       démon szolgáltatásként futtatja a wesnothd programot.

    -h, --help
       kiírja, hogy mire jók az egyes parancssori opciók.

    --log-level=domain1,domain2,...
       beállítja  a  naplózási tartomány szintjét. Az all minden
       naplózási  tartományra  illeszkedik.  Beállítható  szintek:
       error, warning, info, debug. Alapértelmezettként az error szint
       van beállítva, míg a server tartományhoz az info szint tartozik.

    -p port, --port port
       a megadott portra köti a kiszolgálót. Ha nincs más meghatározva,
       akkor a 15000-es port lesz használatban.

    -t szm, --threads szm
       beállítja a teljesítésre váró hálózati I/O folyamatok maximális
       számát n-re (alapértelmezett: 5, legfeljebb: 30)

    -T szm, --max-threads szm
       meghatározza a teljesítésre váró folyamatok maximális számát,
       mely 0 esetén korlátlan (alapértelmezett: 0)

    -V, --version
       kiírja a verziószámot, majd kilép.

    -v, --verbose
       bekapcsolja a részletesebb parancssori naplózást.

KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

  Az általános szintaxis a következő:
    [nyit tag]

       key="rtk"

       key="rtk,rtk,..."

    [/zr tag]

  Globális kapcsolók:
    connections_allowed
       The number of allowed connections from the same IP. 0 means
       infinite. (default: 5)

    disallow_names
       Azok a nevek/becenevek, melyeket a kiszolgáló visszautasít. A
       `*' és `?' jelzések is használhatóak. Lásd a glob(7) részt a
       részletekért. Alapértelmezett értékek (ha más nincsen megadva):
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    max_messages
       A megadott időtartam (messages_time_period) alatt  küldhető
       üzenetek száma. (alapértelmezett: 4)

    messages_time_period
       Az az időtartam (másodpercekben), mely fölött az ismételten
       megjelenő üzenetek 'elárasztó üzenet'-ként lesznek azonosítva.
       (alapértelmezett: 10 másodperc)

    motd  Az aznapra szánt üzenet.

    passwd A jelszó, amivel adminisztrátori jogok nyerhetőek. Általában az
       'admin' szóval kezdődik.

    versions_accepted
       Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról,
       amelyeket a kiszolgáló elfogad. A `*' és `?' jelzések is
       használhatóak. (alapértelmezetten csak az  adott  verzióval
       megegyező elfogadott)
       Példa: versions_accepted="*" bármilyen verziót elfogad.

  Globális tag-ek:
    [redirect] Bizonyos kliens verziók átirányítása egy másik, megadott
    kiszolgálóra.

       host  A kiszolgáló címe, ahova az átirányítás mutat.

       port  A port, amelyen csatlakozni lehet hozzá.

       version
           Egy  vesszőkkel  elválasztott  lista  azokról  a
           verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló átirányít. A
           különleges jelzések ( '*' és '?') a versions_accepted-hez
           hasonlóan használhatóak.

    [proxy] Proxy-ként való viselkedés, azaz a bejövő kliens kapcsolatok
    továbbítása a megadott kiszolgáló felé. Ugyanazokat az értékeket
    fogadja el, mint a [redirect].

SZERZŐ

    Írta: David White <davidnwhite@verizon.net>.  Szerkesztették: Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott  <ott@gaon.net>  és  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.  Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org> írta.  Magyarra fordították: Gilluin
    <gilluin@citromail.hu>, Széll Tamás <tomi@digiflex.hu>, Pintér Csaba és
    Kádár-Németh Krisztián E<it>krisztian.7@vizslamail.hu>.
    Látogasd meg a hivatalos honlapot: http://www.wesnoth.org/ illetve a
    magyar közösségi portált: http://wesnoth.fw.hu/

SZERZŐI JOGOK

    A szerzői jogok (C) 2003-2007 David White-ot <davidnwhite@verizon.net>
    illetik meg
    Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a  GNU
    Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió
    - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a
    program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de
    minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra
    való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

LÁSD MÉG

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)