Provided by: wesnoth_1.4-1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth ? Mūšis dėl Wesnoth, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis
    žaidimas

REZIUMĖ

    wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMEN]

APRAŠYMAS

    Mūšis dėl Wesnoth yra ėjimais pagrįstas fantastinis  strateginis
    žaidimas.

    Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį,
    rūpindamiesi savo aukso ir kaimų resursais. Visi daliniai turi savo
    stiprias ir silpnas puses; kad nugalėtumėte, pasinaudokite geriausiais
    savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties padaryti priešams.
    Daliniams įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir tampa
    galingesni. Žaiskite savo  gimtąja  kalba  ir  išbandykite  savo
    meistriškumą prieš protingą kompiuterinį priešininką arba prisijunkite
    prie didelės Wesnoth tinklo žaidėjų bendruomenės. Kurkite savo paties
    dalinius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitės jais su kitais.

PARAMETRAI

    --bpp skaiius
       nustato bitų vienam pikseliui vertę. Pavyzdžiui: --bpp 32

    --compress vedamas failas ivedamas failas
       compresses a savefile (infile) that is in text WML format into
       binary WML format (outfile).

    -d, --debug
       shows extra debugging information and enables additional command
       mode   options   in-game   (see   the   website   at
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode for more  information
       about command mode).

    --decompress vedamas failas ivedamas failas
       decompresses a savefile (infile) that is in binary WML format
       into text WML format (outfile).

    -f, --fullscreen
       paleidžia žaidimą viso ekrano režimu.

    --fps ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių
       per sekundę.

    --gunzip failas.gz
       išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be
       .gz plėtinio. infile.gz bus pašalintas.

    --gzip failas
       suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip  infile.gz ir
       pašalina infile.

    -h, --help
       išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį
       išvedimą ir išeina.

    --load savegame
       loads the file savegame from the standard save game directory.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug. By default the error level is
       used.

    --logdomains
       Dumps a list of all log domains and exits.

    --max-fps
       kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė
       turi būti tarp 1 ir 1000, numatyta 50.

    --multiplayer
       paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. yra papildomų parametrų,
       kurie  gali  būti  naudojami kartu su --multiplayer, kaip
       paaiškinta žemiau.

    --nocache
       disables caching of game data.

    --nosound
       paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos.

    --path atsausdina žaidimo duomenų aplanko pavadinimą ir išeina.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600

    -t, --test
       paleidžia žaidimą su mažu bandomuoju scenarijumi.

    -v, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -w, --windowed
       paleidžia žaidimą lango režimu.

    --no-delay
       paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos  testavimui.
       --nogui automatiškai tai įgalina.

    --nogui
       paleidžia žaidimą be grafinės sąsajos (GUI). Privalo pasirodyti
       prieš --multiplayer tam, kad turėtų norimą poveikį.

    --exit-at-end
       exits once  the  scenario  is  over,  without  displaying
       victory/defeat dialog which requires the user to click OK. This
       is also used for scriptable benchmarking.

-- multiplayer parinktys

    The side-specific multiplayer options are marked with number.  number
    has to be replaced by a side number. It usually is 1 or 2 but depends
    on the number of players possible in the chosen scenario.

    --algorithmnumeris=vert
       parenka nestandartinį algoritmą, kurį naudos DI valdiklis šiai
       pusei. Galimos vertės: idle_ai ir sample_ai.

    --controllernumeris=vert
       parenka valdiklį šiai pusei. Galimos vertės: human ir ai.

    --era=vert
       naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj
       Numatytos eros. Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos
       data/multiplayer/eras.cfg faile.

    --parmnumeris=pavadinimas:vert
       sets additional parameters for this side. This parameter depends
       on the options used with --controller and --algorithm.  It
       should only be useful for people designing their own AI. (not
       yet documented completely)

    --scenario=vert
       parenka kelių žaidėjų scenarijų pagal id. Numatytas scenarijaus
       id yra multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumeris=vert
       selects a faction of the current era for this side. The faction
       is chosen by an  id.  Factions  are  described  in  the
       data/multiplayer.cfg file.

    --turns=vert
       nustato ėjimų skaičių pasitinktam scenerijui. Numatyta 50.

    Pavyzdys, testuoti jūsų nuosavą DI prieš numatytą DI nepaleidžiant GUI:
       wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
       --algorithm2=python_ai
       --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redaguota Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ir
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Šį dokumentacijos  puslapį  iš  pradžių  parašė  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
    Nėra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
    TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)