Provided by: wesnoth-editor_1.4-1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth_editor ? Mūšio dėl Wesnoth žemėlapių redaktorius

REZIUMĖ

    wesnoth_editor [PARAMETRAI] [EMLAPIS]

APRAŠYMAS

    Mūšio dėl Wesnoth žemėlapių redaktorius.

PARAMETRAI

    --bpp skaičius
       nustato bitų vienam pikseliui vertę. Pavyzdžiui: --bpp 32

    --datadir
       nurodo duomenų aplanką, kuri naudoti.

    -f, --fullscreen
       paleidži redaktorių viso ekrano režimu.

    -h, --help
       pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug.  By default the error level is
       used.

    --logdomains
       Dumps a list of all log domains and exits.

    --path atsausdina žaidimo duomenų aplanko pavadinimą ir išeina.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600

    -v, --version
       atspausdina versijos numerį ir išsijungia.

    -w, --windowed
       paleidžia redaktorių lango režimu.

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redagavo Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net> ir ott <ott@gaon.net>.
    Šį dokumentacijos  puslapį  iš  pradžių  parašė  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
    Nėra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
    TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnoth(6), wesnothd(6)