Provided by: wesnoth-editor_1.4-1_i386 bug

PAVADINIMAS

       wesnoth_editor ? Mūšio dėl Wesnoth žemėlapių redaktorius

REZIUMĖ

       wesnoth_editor [PARAMETRAI] [EMLAPIS]

APRAŠYMAS

       Mūšio dėl Wesnoth žemėlapių redaktorius.

PARAMETRAI

       --bpp skaičius
              nustato bitų vienam pikseliui vertę. Pavyzdžiui: --bpp 32

       --datadir
              nurodo duomenų aplanką, kuri naudoti.

       -f, --fullscreen
              paleidži redaktorių viso ekrano režimu.

       -h, --help
              pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai.

       --log-lygis=domenas1,domenas2,...
              sets  the severity level of the log domains.  all can be used to
              match      any      log      domain.      Available      levels:
              error, warning, info, debug.   By  default  the  error  level is
              used.

       --logdomains
              Dumps a list of all log domains and exits.

       --path atsausdina žaidimo duomenų aplanko pavadinimą ir išeina.

       -r XxY, --resolution XxY
              nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600

       -v, --version
              atspausdina versijos numerį ir išsijungia.

       -w, --windowed
              paleidžia redaktorių lango režimu.

AUTORIUS

       Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
       Redagavo Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net> ir ott <ott@gaon.net>.
       Šį  dokumentacijos   puslapį   iš   pradžių   parašė   Cyril   Bouthors
       <cyril@bouthors.org>.
       Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
       Tai  yra  laisva  programa;  ši  programa  licencijuota  Free  Software
       Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
       Nėra  JOKIOS  garantijos;  netgi  PERKAMUMO  ar  TINKAMUMO  KONKRETIEMS
       TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

       wesnoth(6), wesnothd(6)