Provided by: manpages-nl_20051127-4_all bug

NAAM

    Heroes - een spel zoals Nibbles of Tron, maar beter

OVERZICHT

    heroes [OPTIES]...

BESCHRIJVING

    Heroes is een spel zoals de "Tron" en "Nibbles" spelen van yore maar
    heeft vele grafische verbeteringen en nieuwe spel onderdelen.

    Verplichte argumenten voor lange opties zijn ook verplicht voor korte
    opties.

  Algemene opties
    -v, --version
       {--versie} geef het versie nummer

    -h, --help
       {--hulp} geef deze hulp

    -q, --quiet
       {--stil} druk geen waarschuwingen af

    -Q, --really-quiet
       {--echt-stil} druk zelfs geen foutmeldingen af

    -v, --verbose=KANALEN
       {--praatgraag=}  zet  debugging  kanalen  aan of uit (zie
       --list=debug voor beschikbare kanalen)

    -l, --list=WOORD
       {--lijst=} Toon wat interne informatie; WOORD kan zijn: ’debug’,
       ’resources’ {nl: hulpbronnen}, ’sound-drivers’ of ’sound-tracks’

  Geluid opties:
    -d, --driver=N[,OPTIES]
       {--driver=} gebruik de Nde  driver  voor  geluid  uitvoer
       (0:automatisch  detecteren)  (zie  --list=sound-drivers voor
       beschikbare Nnen)

    -S, --no-sound
       {--geen-geluid} zet geluid uit

    -X, --no-sfx
       {--geen-geluideff.} zet geluidseffecten uit

    -m, --mono
       {--mono} niet-stereo uitvoer

    -8, --8bits
       {--8bits} 8bits geluiduitvoer

    -i, --high-quality
       {--hoge-kwaliteit} hoge kwaliteitsmixer

  Weergave opties
    -G, --gfx-options=OPTIES
       {--grafische-opties=} geef OPTIES door aan de weergave driver

    -F, --full-screen
       {--volledig-scherm} volledige scherm modus

    -2, --double
       {--dubbel} maak weergave twee keer groter

    -3, --triple
       {--driedubbel} maak weergave drie keer groter

    -4, --quadruple
       {--vierdubbel} maak weergave vier keer groter

    -e, --even-lines
       {--even-lijnen} toon alleen even-lijnen

  Diverse opties:
    --cpu-off
       {--cve-uit} zet computer tegenstanders uit

    --default-scores
       {--standaard-scores} herstel standaard scores bestand

    --default-options
       {--standaard-opties} herstel standaard opties bestand

    --default-saves
       {--standaard-bewaard} herstel standaard bewaard bestand

    -s, --swap-sides
       {--wissel-kanten} wissel van kant in twee-speler modus

    --no-double-fx
       {--geen-dubbele-eff.} zet projectie van draai-inzoemen en golven
       uit

    -g, --go
       {--ga} sla de intro over

    -J, --no-joystick
       {--geen-joystick} zet joystick behandeling uit

    Deze opties kunnen gezet worden in uw ~/.heroes/heroesrc bestand (dat
    wordt gelezen voordat de andere opdrachtregel opties worden verwerkt)
    met een regel zoals de volgende:

       Options: -gs -d3,buffer=11,count=4

    Bezoek http://heroes.sourceforge.net/ voor nieuws, documentatie, en
    bijwerkingen.

RAPORTEER BUGS

    Raporteer bugs aan <heroes-bugs@lists.sourceforge.net>.

    Copyright 1997, 1998, 2000  Alexandre Duret-Lutz, Romuald Genevois,
    Alexandre Liverneaux en Philippe Meisburger.

    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopiëer voorwaarden. Er is
    GEEN garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN
    BEPAALD DOEL.

ZIE OOK

    De volledige documentatie voor Heroes wordt bijgehouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info  en  Heroes  programmas  correct  zijn
    geïnstalleerd op uw locatie, dan zou de opdracht

       info Heroes

    u toegang moeten geven tot de volledige handleiding.

VERTALING

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Deze handleiding van heroes 0.8c is
    vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: heroes.6,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $