Provided by: wesnoth_1.4-1_i386 bug

NAAM

    wesnoth - Strijd om Wesnoth, een turn-based strategie spel

OVERZICHT

    wesnoth [OPTIES] [PATH_TO_DATA]

OMSCHRIJVING

    Strijd om Wesnoth is een turn-based strategie spel.

    Versla alle vijandelijke leiders met een goed uitgekozen troepenmacht,
    beheer ondertussen goud en dorpen. Alle eenheden hebben hun eigen
    krachten en zwaktes; om te winnen, ontwikkel hun krachten en ontneem je
    tegenstanders de kans om het zelfde te doen. Terwijl eenheden ervaring
    opdoen ontwikkelen ze nieuwe mogelijkheden en worden ze krachtiger.
    Speel in je eigen taal en test je  kwaliteiten  tegen  slimme
    computertegenstanders of voeg je bij Wesnoth haar grote gemeenschap van
    online spelers. Maak je eigen eenheden, scenarios en deel ze met
    anderen.

OPTIES

    --bpp nummer
       stelt BitsPerPixel waarde in. Bijvoorbeeld --bpp 32

    --compress invoerbestand uitvoerbestand
       comprimeert een in tekst WML opgeslagen spel (invoerbestand)
       naar een binair WML formaat (uitvoerbestand).

    -d, --debug
       toont extra debug informatie en maakt meer bestuurmodeopties
       tijdens  het  spel  mogelijk  (bekijk  de  webpagina  op
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode voor meer  informatie
       hierover).

    --decompress invoerbestand uitvoerbestand
       pakt een bestand (invoerbestand) van een binair WML fromaat naar
       een tekst WML formaat (uitvoerbestand).

    -f, --fullscreen
       start het spel in volledig scherm.

    --fps toont in de hoek van het scherm het aantal frames per seconde
       waarmee het spel momenteel draait.

    --gunzip invoerbestand.gz
       pakt een gzip formaat bestand uit en bewaart het zonder de .gz
       extensie. De invoerbestand.gz zal verwijderd worden.

    --gzip invoerbestand
       comprimeert een bestand in gzip formaat, bewaart het als
       invoerbestand.gz en verwijdert I <invoerbestand>

    -h, --help
       toont een samenvatting van command line opties en sluit af.

    --load opgeslagen spel
       laad het bewaarde bestand vanuit de standaard save game map.

    --log-niveau=domein1,domein2,...
       stelt het meldingsniveau van de logdomeinen in. all kan gebruikt
       worden om alle logdomeinen te kiezen. Beschikbare niveaus zijn
       error, warning, info, debug. De standaard is error.

    --logdomeinen
       Dumpt een lijst met alle logdomeinen en sluit af.

    --max-fps
       het aantal beelden per seconde dat het spel kan tonen, de waarde
       moet tussen 1 en 1000 zijn, standaard is 50

    --multiplayer
       start een multiplayer spel. Er zijn meer opties die samen met
       --multiplayer gebruikt kunnen worden zoals hieronder beschreven.

    --nocache
       schakelt het afvangen van speldata uit.

    --nosound
       draait het spel zonder effecten en muziek.

    --path toont het pad van de speldata map en sluit af.

    -r XxY, --resolution XxY
       bepaalt de beeldresolutie. Bijvoorbeeld: -r 800x600

    -t, --test
       draait het spel in een klein test scenario.

    -v, --version
       toont het versienummer en sluit af.

    -w, --windowed
       start het spel in een venster.

    --no-delay
       start het spel zonder  enige  vertraging  voor  grafische
       snelheidstesten. Dit is automatisch ingeschakeld bij --nogui.

    --nogui
       draait het spel zonder GUI. Dient voor --multiplayer geplaatst
       om het gewenste effect te hebben.

    --exit-at-end
       sluit  af  als  het  scenario  afgelopen  is,  zonder
       overwinning/verlies scherm te tonen waarbij de gebruiker op ok
       dient te drukken.

Opties voor --multiplayer

    De zijde specifieke meerspeleropties zijn gemarkeerd met nummer. nummer
    dient vervangen te worden door een zijdenummer. Meestal is dit 1 of 2
    maar het hangt af van het aantal mogelijke spelers in het gekozen
    scenario.

    --algorithmnummer=waarde
       kiest een niet-standaard algoritme om te gebruiken door de KI
       bestuurder voor deze zijde. Beschikbare waarden: idle_ai en
       sample_ai.

    --controllernummer=waarde
       selecteert de bestuurder voor deze zijde. Beschikbare waarden:
       human en ai.

    --era=waarde
       gebruik deze optie om in het geselecteerde tijdperk te spelen in
       plaats van in Default. Het tijdperk wordt gekozen door een id.
       deze zijn beschreven in data/multiplayer.cfg.

    --parmnummer=naam:waarde
       stelt aanvullende parameters in voor deze zijde. Deze parameter
       hangt af van de opties gebruikt bij --controller en --algorithm.
       Het is enkel nuttig voor mensen die hun eigen KI ontwerpen. (nog
       niet volledig gedocumenteerd)

    --scenario=waarde
       selecteert een meerspelerscenario. Het standaard scenario is
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidenummer=waarde
       selecteert een factie uit het geselecteerde tijdperk voor deze
       partij. De factie wordt gekozen op basis van een id. Facties
       worden beschreven in het data/multiplayer.cfg bestand.

    --turns=waarde
       stelt het aantal zetten voor het gekozen scenario in. De
       standaard is 50.

    Voorbeeld om je eigen KI tegen de standaard KI te testen zonder de GUI
    te starten.
       wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
       --algorithm2=python_ai
       --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

AUTEUR

    Geschreven door David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Bewerkt door Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>
    en Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven door Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de
    GPL versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar
    komt ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie
    van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BEKIJK OOK

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)