Provided by: wesnoth-editor_1.4-1_i386 bug

NAAM

    wesnoth_editor - Strijd om Wesnoth map editor

OVERZICHT

    wesnoth_editor [OPTIES] [MAP]

OMSCHRIJVING

    Battle for Wesnoth map editor.

OPTIES

    --bpp nummer
       stelt BitsPerPixel waarde in. Bijvoorbeeld --bpp 32

    --datadir
       selecteert de te gebruiken data map.

    -f, --fullscreen
       draait de editor in volledig scherm.

    -h, --help
       veklaart de opties voor command line.

    --log-niveau=domein1,domein2,...
       stelt het meldingsniveau van de logdomeinen in. all kan gebruikt
       worden om alle logdomeinen te kiezen. Beschikbare niveaus zijn
       error, warning, info, debug. De standaard is error.

    --logdomeinen
       Dumpt een lijst met alle logdomeinen en sluit af.

    --path toont het pad van de speldata map en sluit af.

    -r XxY, --resolution XxY
       bepaalt de beeldresolutie. Bijvoorbeeld: -r 800x600

    -v, --version
       toont versienummer en sluit af.

    -w, --windowed
       draait de editor in venster.

AUTEUR

    Geschreven door David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Bewerkt  door  Nils  Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>  en  ott
    <ott@gaon.net>.
    Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven door Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de
    GPL versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar
    komt ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie
    van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BEKIJK OOK

    wesnoth(6), wesnothd(6)