Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    822-date - Drukuje datę i czas w formacie RFC2822

SKŁADNIA

    822-date

OPIS

    822-date wyświetla bieżącą datę i czas w formacie opisywanym przez
    dokument RFC2822. Robi to przez proste wywołanie polecenia date(1) z
    opcją -R.

    Używanie 822-date jest uznawane za przestarzałe, ponieważ date(1)
    uruchomiony z opcją -R dostarcza tej samej funkcjonalności.

OPCJE

    822-date nie wymaga podania żadnej opcji.

BŁĘDY

    To polecenie powinno być częścią polecenia date(1).

ZOBACZ TAKŻE

    Internet Message Format (RFC2822), date(1).

AUTOR

    822-date jest tak naprawdę prostym programem wywołującym polecenie
    date(1). Z powodu swojej prostoty kod ten najprawdopodobniej nie jest
    przedmiotem praw autorskich i powinien być uważany za oprogramowanie
    typu  public  domain. Tę stronę podręcznika, która również jest
    udostępniana jako public domain, napisał Frank Lichtenheld na podstawie
    poprzedniej wersji autorstwa Iana Jacksona.