Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    BitchX - zaawansowany klient Internet Relay Chat

SKŁADNIA

    BitchX [-aAbdfqxvBFRZP] [-R tty][-H nazwa_hosta] [-c kanał] [-p port]
    [-r plik] [-n ksywa] [-l plik] [-L plik] [ksywa] [lista serwerów]

OPIS

    BitchX jest bardzo zmodyfikowanym klientem ircII. Zawiera wiele rzeczy
    takich jak wbudowane oferowanie CDCC (XDCC), wbudowana ochrona przed
    flood-em, itd. Łatwiejszym jest pisanie skryptów pod BitchX ponieważ w
    przeciwieństwie do czystego, vanilla ircII, połowa skryptu nie musi być
    poświęcona na zmiany wyglądu ircII. Zawiera  też  wiele  nowych
    udogodnień, takich jak skanowanie portów, zaawansowany TCL, odtwarzacz
    CD, klient poczty elektronicznej, odłączanie od terminala sterującego,
    itp.

    BitchX - Bazuje na EPIC Software Labs epic ircII (1998). Wersja
    (BitchX-75p2-8) -- Data (19980708).

    Ta strona jest zmodyfikowaną wersją istniejącej strony dla Debiana,
    ponieważ była przestarzała, a potrzebna była jakaś nowsza.

OPCJE

    -A   Nie wyświetla początkowej grafiki ansi.

    -R <tty>
       Nadmierne  przywracanie  odwieszonych procesów, nie używane
       obecnie

    -H <nazwa_hosta>
       Używa wirtualnej nazwy hosta, jeśli to tylko możliwe.

    -c <kana>
       Automatycznie wchodzi na kanał <kana> po podłączeniu się do
       serwera

    -b   Ładuje .bitchxrc lub .ircrc po podłączeniu się do serwera.

    -p <port>
       Używa <port> do zainicjowania połączenia z serwerem (normalnie
       6667).

    -f   Mówi BitchX-owi o tym, że twój terminal używa sterowania
       przepływem (^S/^Q), więc BitchX nie powinien używać tych kodów.

    -F   Mówi BitchX-owi o tym, że twój terminal nie używa sterowania
       przepływem (co jest opcją domyślną).

    -d   Instruuje, że używamy "głupiego" terminala.

    -Z   Używa adresu NAT podczas wykonywania dcc. Pozwala ci określić
       twój prawdziwy adres jeśli używasz maszyny będącej NAT-owaną
       (tłumaczenie adresów). Jeśli np. twój adres jest mapowany N-do-
       M (IP-masquerading jest szczególnym przypadkiem tłumaczenia
       adresów  w  stylu  N-to-1).  Odwiedź  http://www.csn.tu-
       chemnitz.de/HyperNews/get/linux-ip-nat.html po więcej informacji
       na ten temat.

    -P   Włącza lub wyłącza tworzenie pliku pid.ksywa dla działającego
       programu.

    -q   Nie ładuje przy starcie pliku ~/.ircrc

    -r <plik>
       Czyta <plik> by otrzymać listę serwerów IRC.  <plik> jest
       oddzieloną białymi znakami listą nazw serwerów.

    -n <ksywa>
       Ustawia twoją ksywkę na <ksywa>.

    -a   Używa domyślnej listy serwerów podanej w linii poleceń.

    -x   Uruchamia BitchX w trybie śledzenia (debug mode).

    -v   Pokazuje numer wersji.

    -B   Zmusza BitchX by wykonał fork i powrócił do powłoki.

    -l <plik>
       Używa <pliku> zamiast .ircrc

    -L <plik>
       Używa <pliku> zamiast .ircrc i korzysta z rozszerzeń $ .

ZOBACZ TAKŻE

    Jak  wszystkie  klienty  IRC  BitchX posiada mnóstwo wewnętrznej
    dokumentacji. Spróbuj czasem użyć opcji /help Jest tam równierz mnóstwo
    innego typu rzeczy w twoim katalogu instalacyjnym, pod nazwą docs

PLIKI

    /usr/local/lib/irc/
       Globalny, systemowy katalog konfiguracyjny.

    ~/.BitchX/BitchX.sav
       Osobisty plik konfiguracyjny.

    ~/.BitchX/BitchX.ircnames
       Domyślne, losowo wybierane prawdziwe imiona.

    ~/.BitchX/BitchX.formats
       Osobiste formaty wyświetlania BitchX-a.

    ~/.BitchX/BitchX.reasons
       Domyślna losowa wiadomość przy kopaniu.

    ~/.BitchX/BitchX.quit
       Domyślna losowa wiadomość przy wyjściu.

    ~/.Bitchx/BitchX.help
       Plik pomocy użytkownika.

    ~/.Bitchx/screens
       Pamięć dla BitchX-owych sesji screen.

ORYGINALNY AUTOR STRONY MAN

    Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

ODPOWIEDZIALNY ZA NOWE WERSJE

    Robert Durdle <dragoon@nightmail.com>

Autor BitchX-a

    Colten Edwards <panasync@bitchx.com>