Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    access - określa czy dostęp do pliku jest możliwy

SKŁADNIA

    access -tryb plik

OPIS

    Pomyślnie kończy pracę, jeżeli plik jest dostępny z podanymi prawami.
    Tryb to jedna lub więcej liter spośród rwx, gdzie r to prawo odczytu, w
    zapisu, a x wykonania.

    Access i test różnią się tym, że to drugie patrzy na bity praw, podczas
    gdy pierwsze z nich sprawdza używając wywołania systemowego access(2).
    Różnica uwidacznia się, gdy system plików zostanie zamontowany w trybie
    tylko do odczytu.

OPCJE

    access przyjmuje następujące opcje dodatkowe:

    --help Wyświetla tekst pomocy i kończy pracę.

    --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

    access(2)