Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    ar - utwórz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwów.

SKŁADNIA

    ar [-]{dmpqrtx}[abcilosuvV] [nazwaczonka] archiwum pliki...

OPIS

    Wersja GNU narzędzia ar tworzy, modyfikuje i wyciąga pliki z archiwów.
    archiwum jest pojedynczym plikiem, zawierającym zbiór innych plików w
    strukturze, która umożliwia wyciągnięcie plików oryginalnych (zwanych
    czonkami archiwum).

    Po ekstrakcji, można odtworzyć oryginalne zawartości plików, prawa,
    timestampy, właścicieli i grupy.

    GNU ar potrafi obsługiwać archiwa, których członkowie mają nazwy
    dowolnej długości; zależnie jednak od konfiguracji ar, można ustawiać
    limit długości nazwy członka (dla zachowania kompatybilności z innymi
    narzędziami). Jeśli limit istnieje, to jest często limitem 15 znaków
    (typowy dla formatów związanych z a.out) lub 16 (typowe dla formatów
    związanych z coff).

    ar jest uważany za narzędzie binarne, ponieważ jego archiwa są
    najczęściej używane jako biblioteki (statyczne) zawierające naczęściej
    używane funkcje.

    Jeśli podasz modyfikator 's', ar będzie tworzył indeks do symboli
    zdefiniowanych w relokowalnych modułach obiektowych archiwum. Raz
    utworzony indeks jest odnawiany w archiwum w sytuacji, gdy ar zmieni
    jego zawartość (bezpieczne dla operacji 'q' odnawiania). Archiwum z
    takim indeksem przyspiesza linkowanie biblioteki i umożliwia funkcjom z
    biblioteki wołanie siebie nawzajem bez względu na położenie w archiwum.

    Aby wylistować ten indeks, możesz użyć `nm -s' lub `nm --print-armap'.
    Jeśli archiwum nie ma takiego indeksu, możesz go dodać przy użyciu
    innej formy ar, nazywającej się ranlib.

    ar wymaga co najmniej dwóch argumentów, aby się uruchomić: jednego
    słowa kluczowego określającego operacj (opcjonalnie w towarzystwie
    innych liter kluczowych, określających modyfikatory), i nazwy archiwum,
    na którym ma działać.

    Większość operacji może także przyjmować dalsze argumenty plikowe ,
    podające konkretne pliki, na których operować.

OPCJE

    GNU ar umożliwia ci mieszanie kodu operacji p i flag modyfikacji mod w
    dowolnej kolejności w obrębie pierwszego argumentu linii komend.

    Jeśli sobie życzysz, możesz rozpocząć argument linii komend kreseczką.

    Litera kluczowa p określa, jaką operację wykonać; może być dowolną z
    następujących, lecz tylko jedna naraz:

    d   Kasuj moduły z archiwum. Nazwy modułów, które chcesz skasować
       podaj jako pliki; Jeśli nie podasz żadnych plików do kasowania,
       archiwum pozostanie nietknięte.

       Jeśli podasz modyfikator `v' , to ar wyświetli każdy skasowany
       moduł.

    m   Użyj tej operacji do przemieszczenia członków archiwum.

       Kolejność członków w archiwum może być istotna przy linkowaniu
       biblioteki z programami, kiedy symbol jest zdefiniowany więcej
       niż w jednym członku.

       Jeśli nie użyto żadnych modyfikatorów przy komendzie m, wszyscy
       członkowie,  których  nazwiesz  w argumencie pliki zostaną
       przeniesieni na koniec archiwum; Możesz użyć modyfikatorów `a',
       `b', lub `i' aby przenieść je do określonego miejsca.

    p   Wydrukuj określonych członków archiwum na standardowe wyjście.
       Jeśli został podany modyfikator`v' , to przed skopiowaniem
       zawartości członka na standardowe wyjście, pokaż jego nazwę.

       Jeśli nie podasz żadnych argumentów pliki, wydrukowane zostaną
       wszystkie pliki archiwum.

    q   Docz szybko pliki do końca  archiwum,  bez  sprawdzania
       podmieniania.

       Modyfikatory `a', `b', i `i' nie wpływają na tę operację; nowi
       członkowie zawsze są dodwani na końcu archiwum.

       Modyfikator `v' powoduje, że ar listuje każdy plik, który doda.

       Ponieważ w tej operacji chodzi o szybkość, indeks tablicy
       symboli archiwum nie jest odnawiany, nawet jeśli już istniał;
       możesz użyć `ar s' lub ranlib aby wyjątkowo odnowić indeks
       tablicy symboli.

    r   Wstaw pliki do archiwum (z podmienianiem). Ta operacja różni się
       od `q' tym, że wszyscy istniejący członkowie zostają usuwani,
       jeśli ich nazwy odpowiadają nazwom dodawanym.

       Jeśli któryś z plików nazwanych w argumencie pliki nie istnieje,
       ar wyświetla komunikat o błędzie i zostawia nie rusza członków
       archiwum, odpowiadających tej nazwie.

       Domyślnie, nowi członkowie są dodawani na koniec pliku; możesz
       jednak  użyć modyfikatorów `a', `b', lub `i' aby zażądać
       wstawienia względem jakiegoś istniejąego członka.

       W tej operacji można użyć modyfikatora `v', który wyświetla po
       jednej  linijce  komentarza  dla każdego włączonego pliku,
       uzupełniając ją jedną z liter `a' lu `r', wskazując tak, czy
       plik został dopisany na końcu (nie skasowano żadnego starego
       członka) czy został podmieniony.

    t   Wyświetl tabelowy listing zawartości archiwum, lub te z plików,
       wymienionych w argumencie pliki, które są obecne w archiwum.
       Normalnie wyświetlana jest tylko nazwa członka; jeśli chcesz
       zobczyć  prawa,  timestamp,  właściciela, grupę i rozmiar,
       powinieneś użyć modyfikatora `v' .

       Jeśli nie zostanie podany żaden argument pliki, to wylistowane
       zostaną wszystkie pliki archiwum.

       Jeśli pod daną nazwą w archiwum (powiedzmy `b.a' istnieje więcej
       niż jeden plik (powiedzmy `fie'), to `ar t b.a fie' wylistuje
       tylko pierwszy z nich; aby zobaczyć wszystkie, musisz wydać
       komendę kompletnego listingu --w naszym wypadku, `ar t b.a'.

    x   Wycignij członków (nazwanych w parametrze pliki) z archiwum.
       Aby zażądać, by ar listował każdą nazwę podczas jej wyciągania,
       możesz użyć modyfikatora `v'.

       Jeśli nie podasz żadnego parametru pliki, wyciągnięte zostaną
       wszystkie pliki archiwum.

    Za literą kluczową p może znajdować się pewna liczba modyfikatorów
    (mod), która wtedy określa wariacje zachowania tej operacji:

    a   Dodaj nowe pliki za istniejącym członkiem archiwum. Jeśli
       używasz tego modyfikatora, to musisz przed podaniem archiwum
       jako argument podać nazwę istniejącego członka archiwum --
       membername.

    b   Dodaj nowe pliki przed istniejącym członkiem archiwum. Jeśli
       używasz tego modyfikatora, to musisz  przed podaniem archiwum
       podać nazwę istniejącego członka jako argument membername.
       (tak samo jak `i').

    c   Utwrz archiwum. Podane archiwum jest zawsze tworzone jeżeli nie
       istniało, a żądasz odnowienia (update). Wypisywane jest jednak
       wtedy ostrzeżenie, chyba że podasz z góry, że chcesz je
       utworzyć, używając tego modyfikatora.

    f   Skraca nazwy w archiwum.  ar normalnie pozwala plikom mieć
       dowolną  długość.  Powoduje  to,  że  archiwa  mogą  być
       niekompatybilne z natywnymi programami ar niektórych innych
       systemów. Jeśli jest to istotne, można wykorzystać modyfikator
       f, który umożliwia skracanie nazw plików podczas wstawiania ich
       do archiwum.

    i   Wstaw nowe pliki przed istniejącym członkiem archiwum. Jeśli
       używasz modyfikatora i, to przed podaniem archiwum musisz podać
       nazwę istniejącego członka archiwum w argumencie membername.
       (tak samo jak `b').

    l   Modyfikator ten jest przyjmowany, lecz nie jest wykorzystywany.

    o   Chroń oryginalne daty członków, kiedy ich wyciągasz. Jeśli nie
       podasz tego modyfikatora, pliki wyciągnięte z archiwum będą
       naznaczone czasem wyciągania.

    s   Zapisz indeks plików obiektowych do archiwum,  lub  odnów
       istniejący, nawet jeśli w archiwum nic nie zmieniono. Tej flagi
       modyfikującej możesz użyć w połączeniu z dowolną operacją, lub
       samodzielnie. Uruchamianie `ar s' na archiwum jest równoważne
       uruchomieniu na nim `ranlib'.

    u   Normalnie, ar r... wstawia wszystkie wylistowane pliki do
       archiwum. Jeśli chcesz wstawiać tylko te z wymienionych plików,
       które są nowsze od istniejących członków o tych samych nazwach,
       użyj tego modyfikatora. Modyfikator `u' jest dozwolony tylko
       przy operacji `r' (podmienienia). W praktyce kombinacja `qu'
       nie  jest  dozwolona,  ponieważ  sprawdzanie  timestampów
       spowodowałoby spowolnienie wszystkich ulepszeń operacji `q'.

    v   Ten modyfikator żąda wersji operacji, która wypisuje komunikaty
       informacyjne . Wiele operacji wyświetla dodatkowe informacje.
       Np. informacje takie, jak przetwarzane pliki.

    V   Ten modyfikator pokazuje wersję programu ar.

ZOBACZ TAKŻE

    Wpis `binutils' w info; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch
    (October 1991). nm(1), ranlib(1).

KOPIOWANIE

    (Autor nie życzy sobie tłumaczenia tej noty bez zatwierdzenia FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.