Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    bzip2, bunzip2 - sortujący bloki kompresor/dekompresor plików, v1.0
    bzcat - dekompresuje pliki na standardowe wyjście
    bzip2recover - odzyskuje dane ze zniszczonych archiwów bzip2

SKŁADNIA

    bzip2 [-cdfkqstvzVL123456789] [nazwy_plikw...]
    bunzip2 [-fkvsVL] [nazwy_plikw...]
    bzcat [-s] [nazwy_plikw...]
    bzip2recover nazwa_pliku

OPIS

    bzip2 kompresuje pliki używając algorytmu sortowania bloków Burrowsa-
    Wheelera i kodu Huffmana. Kompresja jest generalnie sporo lepsza od
    konwencjonalnych kompresorów opartych o metodę LZ77/LZ78, i jest
    porównywalna z osiągnięciami statystycznych kompresorów z rodziny PPM.

    Opcje linii poleceń są w większości bardzo podobne do tych z GNU gzip,
    ale nie są identyczne.

    bzip2 oczekuje listy plików towarzyszących parametrom linii poleceń.
    Każdy plik jest zastępowany przez swoją skompresowaną wersję, z nazwą
    "oryginalny_plik.bz2". Każdy skompresowany plik ma ten sam  czas
    modyfikacji, uprawnienia i, jeśli to możliwe, właściciela co oryginał,
    po to, aby te ustawienia mogły zostać odtworzone podczas dekompresji.
    Utrzymywanie nazwy plików nie jest do końca dokładne w tym sensie, że
    nie ma możliwości przetrzymywania daty, uprawnień, właściciela i nazw
    plików na systemach, na których brakuje tych możliwości lub mają
    ograniczenia co do długości nazwy, tak np. jak MS-DOS.

    bzip2 i bunzip2 standardowo nie nadpisują istniejących już plików.
    Jeśli chcesz aby to robiły, musisz użyć parametru -f.

    Jeśli nie podano żadnej nazwy pliku, bzip2 kompresuje ze standardowego
    wejścia na  standardowe  wyjście.  Odmiawia  wówczas  wypisywania
    skompresowanego  wyjście  na  terminal,  gdyż  byłoby to całkiem
    niezrozumiałe i przez to bez większego sensu.

    bunzip2 (lub bzip2-d) dekompresuje wszystkie podane pliki. Pliki, które
    nie były utworzone przez bzip2 zostaną wykryte i zignorowane, a na
    ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy. bzip2 próbuje zgadnąć nazwę
    dla dekompresowanego pliku w następujący sposób:
       nazwa_pliku.bz2  staje się  nazwa_pliku
       nazwa_pliku.bz   staje się  nazwa_pliku
       nazwa_pliku.tbz2  staje się  nazwa_pliku.tar
       nazwa_pliku.tbz  staje się  nazwa_pliku.tar
       inna_nazwa   staje się  inna_nazwa.out
    Jeśli plik nie ma jednego z następujących rozpoznawalnych rozszerzeń,
    .bz2, .bz, .tbz2 lub .tbz, to bzip2 napisze, że nie może zgadnąć nazwy
    pierwotnego pliku, i użyje oryginalnej nazwy z dodanym rozszerzeniem
    .out.

    Tak jak kompresja, nie posiadająca żadnych plików, powoduje kompresję
    ze standardowego wejścia na standardowe wyjście.

    bunzip2 poprawnie zdekompresuje plik, który jest połaczeniem dwóch lub
    więcej skompresowanych plików. Rezultatem jest połączony odpowiedni
    nieskompresowany plik. Obsługiwane jest również sprawdzanie spójności
    (-t) połączonych skompresowanych plików.

    Możesz również kompresować lub dekompresować pliki na standardowe
    wyjście używając parametru -c. W ten właśnie sposób można przeprowadzać
    kompresję wielu plików równocześnie.  Powstałe wyniki są przesyłane
    sekwencyjnie na standardowe wyjście.  W ten sposób kompresja wielu
    plików  generuje  strumień  zawierający  reprezentacje  kilku
    skompresowanych  plików.  Taki  strumień może być zdekompresowany
    poprawnie tylko przez bzip2 w  wersji  0.9.0  lub  późniejszej.
    Wcześniejsze wersje bzip2 zatrzymają się po zdekmpresowaniu pierwszego
    pliku w strumieniu.

    bzcat (lub bzip2 -dc) dekompresuje wszystkie wybrane  pliki  na
    standardowe wyjście.

    bzip2 czyta argumenty ze zmiennych środowiskowych BZIP2 i BZIP, w
    podanej kolejności, i przetwarza je przed jakimikolwiek argumentami
    przeczytanymi z linii poleceń. To dobra metoda na specyfikowanie
    standardowych ustawień.

    Kompresja stosowana jest zawsze, nawet jeśli skompresowany plik jest
    nieznaczniej większy od pliku oryginalnego. Pliki mniejsze niż mniej
    więcej sto bajtów stają się większe, ponieważ mechanizm kompresji ma
    stały nagłówek wynoszący około 50 bajtów. Przypadkowe dane (włączając
    wyjście większości kompresorów plików) dą kodowane na mniej więcej 8.05
    bitu na bajt, dając zysk około 0.5%.

    Jako samosprawdzenie dla twojej ochrony bzip2 używa 32-bitowego CRC aby
    upewnić się, że zdekompresowana wersja pliku jest identyczna  z
    oryginalną. To strzeże przed stratami w skompresowanych danych i przed
    niewykrytymi błędami w bzip2 (na szczęście bardzo rzadkich). Możliwość
    niewykrycia utraty danych jest mikroskopijna, mniej więcej jedna szansa
    na cztery biliony dla każdego pliku. Uważaj jednak, gdyż sprawdzenie
    jest dokonywane przed dekompresją, więc dowiesz się tylko tego, że coś
    jest nie w porządku. Nie pomoże ci  to  odzyskać  oryginalnych
    nieskompresowanych danych. Możesz użyć bzip2recover aby spróbować
    odzyskać dane z uszkodzonych plików.

    Zwracane wartości: 0 dla normalnego wyjścia,  1  dla  problemów
    technicznych  (plik  nie  znaleziony,  niewłaściwy parametr, błąd
    wyjścia/wyjścia itp.), 2 dla zasygnalizowania błędu skompresowanego
    pliku, 3 dla wewnętrznego błędu (np.  bug), który zmusił bzip2 do
    przerwania.

OPCJE

    -c --stdout
       Kompresuje lub dekompresuje na standardowe wyjście.

    -d --decompress
       Wymusza dekompresję. bzip2, bunzip2 i bzcat są tak naprawdę
       tymi samymi programami i decyzja jakie akcje będą wykonane jest
       wykonywana na podstawie nazwy jaka została użyta. Ten parametr
       ma wyższy priorytet i wymusza na bzip2 dekompresję.

    -z --compress
       Podobne  do -d: wymusza kompresję, bez względu na sposób
       wywołania.

    -t --test
       Sprawdza integralność wybranego pliku(ów), ale nie dekompresuje
       ich. Wymusza to próbną dekompresję i mówi, jaki jest rezultat.

    -f --force
       Wymusza zastępowanie plików wyjściowych. Normalnie, bzip2 nie
       zastępuje istniejących plików wyjściowych. Wymusza również na
       bzip2 łamanie dowiązań twardych, czego normalnie nie robi.

    -k --keep
       Zatrzymaj  (nie kasuj) pliki wejściowe przy kompresji lub
       dekompresji.

    -s --small
       Zredukuj użycie pamięci na kompresję, dekompresję i testowanie.
       Pliki są dekompresowane i testowane przy użyciu zmodyfikowanego
       algorytmu, który potrzebuje tylko 2.5 bajtu na blok bajtów.
       Oznacza to, że każdy plik może być zdekompresowany przy użyciu
       około 2300k pamięci, jednak tracąc około połowę normalnej
       szybkości.

       Podczas kompresji, -s wybiera bloki wielkości 200k, których
       limity pamięci wynoszą mniej więcej tyle samo, w zamian za
       jakość kompresji. W skrócie, jeśli twój komputer ma mało pamięci
       (8 megabajtów lub mniej), używaj opcji -s do wszystkiego. Zobacz
       zarządzanie pamięcią poniżej.

    -q --quiet
       Wyłącza wszystkie nieistotne komunikaty ostrzegawcze. Nie są
       eliminowane komunikaty dotyczące błędów wejścia/wyjścia i innych
       zdarzeń krytycznych.

    -v --verbose
       Tryb gadatliwy -- pokazuje stopień kompresji dla każdego pliku.
       Następne  -v  zwiększają  stopień  gadatliwości,  powodując
       wyświetlanie dużej ilości informacji, przydatnych głównie przy
       diagnostyce.

    -L --license -V --version
       Wyświetla wersję programu i warunki licencji.

    -1 to -9
       Ustawia wielkość bloku na 100 k, 200 k .. 900 k przy kompresji.
       Nie ma żadnego znaczenia przy dekompresji. Zobacz zarządzanie
       pamięcią poniżej.

    --   Traktuje wszystkie następujące po nim argumenty jako nazwy
       plików, nawet jeśli zaczynają się one od myślnika. Możesz więc
       kompresować i dekompresować pliki, których nazwa zaczyna się od
       myślnika, na przykład: bzip2 -- -mój_plik.

    --repetitive-fast --repetitive-best
       Te parametry nie mają znaczenia w wersjach 0.9.5 i wyższych.
       Umożliwiały one pewną infantylną kontrolę nad  zachowaniem
       algorytmu  sortującego we wcześniejszych wersjach, co było
       czasami użyteczne. Wersje 0.9.5 i wyższe mają usprawniony
       algorytm, który powoduje bezużyteczność tej funkcji.

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ

    bzip2 kompresuje duże pliki w blokach. Rozmiar bloku ma wpływ zarówno
    na stopień osiąganej kompresji, jak również na ilość pamięci potrzebnej
    do kompresji i dekompresji. Parametry od -1 do -9 wybierają rozmiar
    bloku odpowiednio od 100,000 bajtów aż do 900,000 bajtów (standardowo).
    W  czasie  dekompresji, rozmiar bloku użytego do kompresji jest
    odczytywany z nagłówku pliku skompresowanego i bunzip2 sam zajmuje
    odpowiednią do dekompresji ilość pamięci. Ponieważ rozmiar bloków jest
    przetrzymywany w pliku skompresowanym, parametry od -1 do -9 nie mają
    przy dekompresji żadnego znaczenia.

    Wymagania kompresji i dekompresji w bajtach, mogą być wyliczone przez:

       Kompresja :  400k + ( 8 x rozmiar bloku )

       Dekompresja : 100k + ( 4 x rozmiar bloku ) lub
               100k + ( 2.5 x rozmiar bloku )

    Większe bloki dają duże zmniejszenie zwrotów marginalnych. Większość
    kompresji pochodzi z pierwszych stu lub dwustu kilobajtów rozmiaru
    bloku.  Warto o tym pamiętać używając bzip2 na wolnych komputerach.
    Warto również podkreślić, że rozmiar pamięci potrzebnej do dekompresji
    jest wybierany poprzez ustawienie odpowiedniej wielkości bloku przy
    kompresji.

    Dla plików skompresowanych standardowym blokiem wielkości 900k, bunzip2
    będzie wymagał około 3700 kilobajtów do dekompresji. Aby umożliwić
    dekompresję na komputerze wyposażonym jedynie w 4 megabajty pamięci,
    bunzip2 ma opcję, która może zmniejszyć wymagania prawie do połowy,
    tzn. około 2300 kilobajtów. Prędkość dekompresji jest również bardzo
    zmiejszona, więc używaj tej opcji tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.
    Tym parametrem jest -s.

    Generalnie, próbuj i używaj największych rozmiarów bloków, jeśli ilość
    pamięci ci na to pozwala. Prędkość kompresji i dekompresji w zasadzie
    nie zależy od wielkości użytego bloku.

    Inna ważna rzecz dotyczy plików, które mieszczą się w pojedyńczym bloku
    -- oznacza to większość plików na które się natkniesz używając dużych
    bloków. Rozmiar realny pamięci zabieranej jest proporcjonalny do
    wielkości pliku, jeśli plik jest mniejszy niż blok. Na przykład,
    kompresja pliku o wielkości 20,000 bajtów z parametrem -9 wymusi na
    kompresorze odnalezienie 7600 k pamięci, ale zajęcie tylko 400k + 20000
    * 8 = 560 kilobajtów z tego. Podobnie, dekompresor odnajdzie 3700k, ale
    zajmie tylko 100k + 20000 * 4 = 180 kilobajtów.

    Tu jest tabela, która podsumowuje maksymalne użycie pamięci dla różnych
    rozmiarów bloków. Podano też całkowity rozmiar skompresowanych 14
    plików tekstowych (Calgary Text Compressione Corpus) zajmujących razem
    3,141,622 bajtów. Ta kolumna daje pewne pojęcie o tym, jaki wpływ na
    kompresję ma wielkość bloków. Ta tabela uzmysławia również przewagę
    użycia większych bloków dla większych plików, ponieważ "Corpus" jest
    zdominowany przez mniejsze pliki.
          Użycie    Użycie    Użycie     Corpus
     Parametr kompresji  dekompresji  dekompresji -s  Size

      -1   1200k     500k     350k     914704
      -2   2000k     900k     600k     877703
      -3   2800k     1300k     850k     860338
      -4   3600k     1700k    1100k     846899
      -5   4400k     2100k    1350k     845160
      -6   5200k     2500k    1600k     838626
      -7   6100k     2900k    1850k     834096
      -8   6800k     3300k    2100k     828642
      -9   7600k     3700k    2350k     828642

ODZYSKIWANIE DANYCH ZE ZNISZCZONYCH PLIKÓW BZIP2

    bzip2 kompresuje pliki w blokach, zazwyczaj 900 kilbajtowych. Każdy
    blok jest trzymany osobno. Jeśli błędy transmisji lub nośnika uszkodzą
    plik wieloblokowy .bz2, możliwe jest odtworzenie danych zawartych w
    niezniszczonych blokach pliku.

    Każdy blok jest reprezentowany przez 48-bitowy wzorzec, który umożliwia
    znajdowanie przyporządkowań bloków z rozsądną pewnością. Każdy blok ma
    również swój 32-bitowy CRC, więc bloki uszkodzone mogą być łatwo
    odseparowane od poprawnych.

    bzip2recover  jest  oddzielnym  programem,  którego zadaniem jest
    poszukiwanie bloków w plikach .bz2 i zapisywanie ich do własnego pliku
    .bz2. Możesz potem użyć bzip2 -t aby sprawdzić spójność wyjściowego
    pliku i zdekompresować te, które nie są uszkodzone.

    bzip2recover pobiera pojedynczy argument, nazwę uszkodzonego pliku, i
    tworzy pewną liczbę plików "rec0001plik.bz2", "rec0002plik.bz2", itd.,
    przetrzymujące odzyskane bloki. Wyjściowe nazwy plików są tak tworzone,
    aby łatwo było potem używać ich razem za pomocą gwiazdek -- na
    przykład, "bzip2 -dc rec*plik.bz2 > odzyskany_plik" -- wylistuje pliki
    we właściwej kolejności.

    bzip2recover powinien być używany najczęściej z dużymi plikami .bz2,
    jako iż one zawierają najczęściej dużo bloków. Jest czystym bezsensem
    używać go na uszkodzonym jedno-blokowym pliku, ponieważ uszkodzony blok
    nie może być odzyskany. Jeśli chcesz zminimalizować jakiekolwiek
    możliwe  straty danych poprzez nośnik lub transmisję, powinieneś
    zastanowić się nad użyciem mniejszych bloków.

OPISY WYNIKÓW

    Etap sortujący kompresji łączy razem podobne ciągi znaków w pliku.
    Przez to, pliki zawierające bardzo długie ciągi powtarzających się
    symboli, jak "aabaabaabaab ..." (powtórzone kilkaset razy) mogą być
    kompresowane wolniej niż normalnie. Wersje 0.9.5 i wyższe zachowują się
    dużo lepiej w tej sytuacji niż wersje poprzednie. Różnica stopnia
    kompresji pomiędzy najgorszym i najlepszym przypadkiem kompresji wynosi
    około 10:1. Dla wcześniejszych wersji było to nawet około 100:1. Jeśli
    chcesz, możesz użyć parametru -vvvv aby monitorować postępy bardzo
    szczegółowo.

    Prędkość dekompresji nie jest zmieniana przez to zjawisko.

    bzip2 zazwyczaj rezerwuje kilka megabajtów pamięci do działania a potem
    wykorzystuje ją w sposób zupełnie przypadkowy. Oznacza to, że zarówno
    prędkość kompresji jak i dekompresji jest w dużej części zależna od
    prędkości,  z  jaką  twój  komputer może naprawiać braki bufora
    podręcznego. Z tego powodu, wprowadzone zostały małe zmiany kody aby
    zmniejszyć straty, które dały nieproporcjonalnie duży wzrost osiągnięć.
    Myślę, że bzip2 będzie działał najlepiej na komputerach z dużymi
    buforami podręcznymi.

ZAKAMARKI

    Wiadomości o błędach wejścia/wyjścia nie są aż tak pomocne, jak mogłyby
    być. bzip2 stara się wykryć błąd wejścia/wyjścia i wyjść "czysto", ale
    szczegóły tego, jaki to problem mogą być czasami bardzo mylące.

    Ta strona podręcznika odnosi się do wersji 1.0 programu bzip2.
    Skompresowane pliki utworzone przez tę wersję są kompatybilne zarówno z
    w przód jak i wstecznie z poprzednimi publicznymi wydaniami, wersjami
    0.1pl2, 0.9.0 i 0.9.5 ale z małymi wyjątkami: 0.9.0 i wyższe potrafią
    poprawnie dekompresować wiele skompresowanych plików złączonych w
    jeden. 0.1pl2 nie potrafi tego; zatrzyma się już po dekompresji
    pierwszego pliku w strumieniu.

    bzip2recover używa 32-bitowych liczb do reprezentacji pozycji bitu w
    skompresowanym pliku, więc nie może przetwarzać skompresowanych plików
    dłuższych niż 512 megabajtów. Można to łatwo naprawić.

AUTOR

    Julian Seward, jseward@acm.org.

    http://www.muraroa.demon.co.uk http://sourceware.cygnus.com/bzip2

    Idee zawarte w bzip2 są podzielone (przynajmniej) pomiędzy nastepujący
    ludzi: Michael Burrows i David Wheeler (transformacja sortującą bloki),
    David  Wheeler  (znów, koder Huffmana), Peter Fenwick (struktura
    kodowania modelu w oryginalnym bzip2, i wiele udoskonaleń), i Alistair
    Moffar, Radford Neal i Ian Witten (arytmetyczny koder w oryginalnym
    bzip2). Jestem im bardzo wdzięczny za ich pomoc, wsparcie i porady.
    Zobacz stronę manuala w źródłowej dystrybucji po wskaźniki do źródeł
    dokumentacji. Christian von Roques zachęcił mnie  do  wymyślenia
    szybszego algorytmu sortującego, po to żeby przyspieszyć kompresję.
    Bela Lubkin zachęciła mnie do  polepszenia  najgorszych  wyników
    kompresji. Wiele ludzi przysłało łatki, pomogło w różnych problemach,
    pożyczyło komputerów, dało rady i było ogólnie pomocnych.

                                   bzip2(1)