Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    chmod - zmienia prawa dostępu do pliku

SKŁADNIA

    chmod [opcja]... tryb[,tryb]... plik...
    chmod [opcja]... tryb-semkowo plik...
    chmod [opcja]... --reference=rplik plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo chmod
    lub
       info chmod.

    Ta strona podręcznika man opisuje chmod w wersji GNU.

    chmod zmienia prawa dostępu do każdego podanego pliku według parametru
    tryb, który jest albo symboliczną przedstawieniem zmian, których
    dokonać, albo ósemkową liczbą reprezentującą wzorzec bitowy nowych
    praw.

    Format        trybu        symbolicznego        to
    `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'.  Można podać wiele operacji
    symbolicznych, oddzielonych przecinkami.

    Kombinacja liter `ugoa' kontroluje, czyje prawa mają zostać zmienione:
    właściciela (u), innych użytkowników z tej samej grupy (g), innych
    użytkowników (o), lub wszystkich (a). Jeśli żadnego z tych parametrów
    nie podano, rezultatem jest użycie domyślne `a', lecz bity, które są
    ustawione w umask nie są zmieniane.

    Operator `+' powoduje dodanie wybranych praw do istniejących; `-'
    powoduje ich odjęcie; `=' powoduje ustawienie dokładnie takich praw,
    jakie wybrano.

    Litery `rwxXstugo' wybierają nowe prawa dla użytkowników: odczytu
    (read) (r), zapisu (write) (w), wykonania (eXecute) (lub dostępu do
    katalogu) (x), wykonania tylko jeśli plik jest katalogiem, lub już ma
    prawa wykonania dla danego użytkownika (X), ustawienia ID grupy podczas
    wywołania (s), zachowania tekstu programu na urządzeniu wymiany (t),
    prawa które posiada właściciel pliku (u), prawa innego użytkownika z
    grupy posiadającej plik (g), prawa innych użytkowników (o).

    Tryb numeryczny jest podaniem jednej do czterech ósemkowych liczb
    (0-7), wyprowadzonych przez dodawanie wartości bitowych 4,2,1. Każda
    ominięta cyfra jest traktowana jak zero. Pierwsza cyfra wybiera SUID
    (4) i SGID (2) oraz atrybut zachowania obrazu tekstowego (1). Następna
    cyfra wybiera prawa dla właściciela: odczytu (4), zapisu (2), wykonania
    (1); trzecia cyfra prawa dla grupy posiadającej plik, a czwarta dla
    innych użytkowników, spoza  grupy  (analogicznie  do  cyfry  dla
    właściciela).

    chmod nigdy nie zmienia praw dowiązań symbolicznych, gdyż funkcja
    systemowa chmod nie potrafi tego dokonać. Nie jest to problemem,
    ponieważ prawa dowiązań symbolicznych nigdy nie są używane. Jednakże,
    dla każdego dowiązania symbolicznego, wymienionego w wierszu poleceń,
    chmod zmienia prawa wskazywanego przez nie pliku. W przeciwieństwie do
    powyższego, chmod ignoruje dowiązania symboliczne napotkane podczas
    rekurencyjnego przechodzenia przez katalogi.

  OPCJE
    -c, --changes
       Jak  --verbose,  ale wyświetla tylko pliki, których prawa
       rzeczywiście się zmieniły.

    -f, --silent, --quiet
       Nie wyświetla komunikatów o błędach dla plików, których praw nie
       dało się zmienić.

    -v, --verbose
       Wyświetla komunikaty diagnostyczne dla każdego przetwarzanego
       pliku.

    -R, --recursive
       Rekurencyjnie zmienia prawa katalogów i ich zawartości.

    --reference=rplik
       Posługuje się prawami dostępu wskazanego rpliku zamiast wprost
       podanego trybu.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

    Każdy tryb składa się z co najmniej jednej z liter ugoa, jednego z
    symboli +-= oraz z co najmniej jednej z liter rwxXstugo.

    Prawa dostępu do plików opisano bliżej w podręczniku fileutils(1).

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    chown(1), chgrp(1), ls(1), find(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.