Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    chown - zmienia właściciela i grupę plików

SKŁADNIA

    chown [opcja]... nowy_waciciel plik...
    chown --reference=rplik plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo chown
    lub
       info chown.

    Ta strona podręcznika opisuje chown w wersji GNU.

    chown zmienia właściciela i/lub grupę właścicieli każdego zadanego
    pliku, według pierwszego nie będącego opcją argumentu lub według
    użytkownika i grupy istniejącego pliku odniesienia, wskazanego opcją
    --reference.  Jeżeli  użyto  składni  opisującej  wprost  nowego
    waciciela, to określa ona nowego właściciela i grupę w formacie:

       [waciciel][[:|.][grupa]]

    W zależności od postaci zapis ten jest interpretowany jak następuje:

    waciciel
       Jeśli podano tylko właściciela (nazwę użytkownika lub jego
       numeryczny identyfikator), to  ten  użytkownik  staje  się
       właścicielem pliku, a grupa pliku pozostaje niezmieniona.

    waciciel.grupa
    waciciel:grupa
       Jeśli po właścicielu występuje dwukropek, i, bezpośrednio po
       nim, grupa (nazwa lub numeryczny identyfikator grupy), to
       zmieniana jest także grupa pliku (na grup).
    waciciel.
    waciciel:
       Jeśli po właścicielu wpisano dwukropek, lecz nie podano nazwy
       grupy, to właścicielem plików staje się wskazany użytkownik, a
       grupa jest zmieniana na grupę główną (zgłoszeniową) nowego
       właściciela.
    .grupa
    :grupa
       Jeśli podano dwukropek lub kropkę i grupę, lecz pominięto nazwę
       właściciela, zmieniana jest tylko grupa plików. W tym wypadku
       chown dokonuje tych samych operacji co chgrp.

  OPCJE
    -c, --changes
       Jak --verbose, ale wypisuje tylko te pliki, których właściciel
       lub grupa rzeczywiście uległy zmianie.

    --dereference
       Działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne
       zamiast na samych dowiązaniach.

    -h, --no-dereference
       Działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które
       one wskazują (dostępne tylko w systemach potrafiących zmienić
       właściciela dowiązania symbolicznego). Jest  to  zachowanie
       domyślne. Opiera się na wywołaniu funkcji systemowej lchown. Na
       systemach nie zapewniających tej funkcji chgrp zawodzi  w
       przypadku próby zmiany grupy dowiązania symbolicznego. Domyślnie
       nie są emitowane żadne komunikaty diagnostyczne dla dowiązań
       symbolicznych  napotykanych  podczas  rekurencyjnej pracy w
       katalogach, zobacz jednak opis opcji --verbose.

    --reference=rplik
       Używa właściciela i grupy wskazanego rpliku zamiast wprost
       podanych wartości waciciel.grupa.

    -f, --silent, --quiet
       Nie  wypisuje  komunikatów  o błędach dla plików, których
       właściciela lub grupy nie udało się zmienić.

    -v , --verbose
       Informuje użytkownika o zmianach właściciela. Jeżeli podczas
       rekurencyjnego  przetwarzania  napotkane  jest  dowiązanie
       symboliczne, zaś system nie obsługuje funkcji systemowej lchown
       a działa opcja --no-dereference, to program wysyła komunikat
       diagnostyczny informujący, że nie jest zmieniane ani dowiązanie
       ani wskazywany przez nie plik.

    -R, --recursive
       Operuje  również  na  podkatalogach.  Rekurencyjnie zmienia
       właściciela/grupę katalogów i ich zawartości.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    chgrp(1), chmod(1), groups(1), passwd(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.