Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chsh - zmiana powłoki zgłoszeniowej

SKŁADNIA

    chsh [opcje] [LOGIN]

OPIS

    Polecenie chsh zmienia powłokę zgłoszeniową użytkownika, która określa
    nazwę początkowego polecenia zgłoszeniowego użytkownika. Zwykły
    użytkownik może zmienić wyłącznie powłokę zgłoszeniową własnego konta,
    superużytkownik może zmienić powłokę zgłoszeniową dla dowolnego konta.

OPCJE

    Polecenie chsh posiada następujące opcje:

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -s, --shellSHELL
      Nazwa nowej powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na
      puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

    Jeżeli nie podano opcji -s, to polecenie chsh działa w trybie
    interaktywnym, proponując użytkownikowi bieżącą powłokę logowania.
    Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę powłoki, a podanie wartości
    pustej pozostawia bieżącą powłokę. Bieżąca powłoka wyświetlana jest w
    nawiasach [ ]

UWAGI

    Jedynym ograniczeniem nałożonym na powłokę zgłoszeniową jest to, że jej
    nazwa musi być wymieniona w /etc/shells, chyba że polecenie chsh
    zostało uruchomione przez superużytkownika wówczas może być podana
    dowolna nazwa. Użytkownicy kont z ograniczoną powłoką logowania nie
    mogą jej zmieniać. Odradza się z tego powodu umieszczanie /bin/rsh w
    pliku /etc/shells, gdyż przypadkowa zmiana na powłokę ograniczoną
    uniemożliwi użytkownikowi jakąkolwiek zmianę powłoki logowania, nawet z
    powrotem na dotychczasową.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shells
      Lista dozwolonych powłok zgłoszeniowych.

    /etc/login.defs
      Konfiguracja pakietu shadow.

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), login.defs(5), passwd(5).