Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

     colrm - usuń z pliku kolumny

SKŁADNIA

     colrm [startcol [endcol]]

OPIS

     Colrm usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Wejście pobierane jest ze
     standardowego wejścia. Wyjście jest wysyłane na standardowe wyjście.

     Jeśli program jest wywoływany z jednym parametrem, kolumny każdej linii
     będą usuwane poczynając od podanej. Jeśli program wywoła się z dwoma
     parametrami, będą one oznaczać odpowiednio pierwszą i ostatnią usuwaną
     kolumnę.

     Numerowanie kolumn zaczyna się od kolumny pierwszej.

ZOBACZ TAKŻE

     awk(1), column(1), expand(1), paste(1)

HISTORIA

     Komenda colrm pojawiła się w 3.0BSD.