Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    diff3 - znajdź różnice między trzema plikami

SKŁADNIA

    diff3 [opcje] mj starszy twj

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo diff3
    lub
       info diff3.

    Polecenie diff3 porównuje trzy pliki i podaje opisy różnic pomiędzy
    nimi.

    Plikami porównywanymi są argumenty nazwane tu mj, starszy i twj.  Co
    najwyżej jedną z tych trzech nazw może być -, mówiąca diff3 by zamiast
    tego pliku czytał standardowe wejście.

OPCJE

    Poniżej podano podsumowanie wszystkich opcji akceptowanych przez GNU
    diff3.  Można łączyć kilka opcji jednoliterowych (chyba że pobierają
    argument) w pojedynczy argument wiersza poleceń.

    -a
    --text Traktuje wszystkie pliki jak tekstowe i porównuje je linia po
       linii, nawet jeśli nie wyglądają na tekstowe.

    -A
    --show-all
       Nanosi wszystkie zmiany powstałe między starszy a twj do pliku
       mj, ujmując wynikłe konflikty pomiędzy linie zawierające ciągi
       nawiasów ostrych (>, <).

    -e
    --ed  Tworzy skrypt programu ed, który nanosi zmiany pomiędzy starszy
       a twj do pliku mj.

    -E
    --show-overlap
       Jak -e, ale dodatkowo obejmuje nakładające się zmiany parami
       linii nawiasów ostrych.  Z opcją -E, nakładająca się zmiana
       wygląda tak:

       <<<<<<< mj
       linie z mj
       =======
       linie z twj
       >>>>>>> twj

    -3
    --easy-only
       Jak -e, z  wyjątkiem  tego,  że  wypisuje  tylko  zmiany
       nienakładające się.

    -i   Na końcu skryptu ed generuje polecenia w i q, by był zgodny z
       System V. Opcja ta musi być użyta z jedną z opcji -AeExX3, a
       nie może być łączona z -m.

    -T
    --initial-tab
       Zamiast dwu spacji przed tekstem linii normalnego formatu
       wypisuje tabulację. Powoduje, że wyrównanie tabulacji w linii
       wygląda normalnie.

    -L etykieta
    --label=etykieta
       W liniach nawiasów ostrych wypisywanych przez opcje -A, -E i -X
       używa etykiety etykieta w miejscu nazwy pliku. Opcję tę można
       podać do trzech razy, po jednym dla każdego pliku wejściowego.
       Domyślne etykiety są nazwami plików wejściowych. Zatem diff3 -L
       X -L Y -L Z -m A B C działa jak diff3 -m A B C, z wyjątkiem
       tego, że wynik wygląda jakby pochodził z plików o nazwach X, Y i
       Z a nie z plików nazywających się A, B i C.

    -m
    --merge
       Za  pośrednictwem  skryptu  edycyjnego wprowadza zmiany do
       pierwszego pliku i wysyła wynik na standardowe wyjście.  W
       przeciwieństwie do przesyłania potokiem wyjścia z diff3 do ed,
       działa nawet z plikami binarnymi i niekompletnymi liniami.
       Jeśli  nie  podano żadnej z opcji skryptu edycyjnego, to
       przyjmowana jest -A.

    -x
    --overlap-only
       Jak -e, ale wypisuje tylko zmiany nakładające się.

    -X   Jak -E, ale wypisuje tylko zmiany, które się nakładają. Inaczej
       mówiąc, jak -x, tylko obejmuje zmiany w nawiasy ostre, jak w -E.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    -v
    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstał na podstawie podręcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

ZOBACZ TAKŻE

    cmp(1), comm(1), diff(1), ed(1), patch(1), sdiff(1).

DIAGNOSTYKA

    Kod zakończenia 0 oznacza pomyślnie ukończoną pracę diff3, 1 napotkanie
    konfliktów, a 2 kłopoty.