Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    dircolors - konfiguracja kolorów dla `ls'

SKŁADNIA

    dircolors [opcje]... [plik]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo dircolors
    lub
       info dircolors.

    dircolors wysyła sekwencję komend powłoki definiujących kolory dla ls
    (oraz dir itd.). Typowe wykorzystanie:

       eval `dircolors [opcje]... [plik]`

    Jeśli podano plik, dircolors odczytuje go aby ustalić, jakiego koloru
    użyć dla konkretnego typu pliku czy rozszerzenia. W przeciwnym wypadku
    używana jest domyślna, wkompilowana baza danych. Aby uzyskać informacje
    o formacie tych plików, należy uruchomić `dircolors --print-database'.

    Wyjściem programu jest komenda powłoki ustawiająca zmienną środowiskową
    LS_COLORS. Można wybrać składnię dla odpowiedniej powłoki z linii
    poleceń, albo dircolors sam ją odgadnie na podstawie zawartości
    zmiennej środowiskowej SHELL.

    Po wykonaniu tego polecenia, `ls --color' (którego aliasem może być ls)
    wyświetli pliki w odpowiednich kolorach.

OPCJE

    -b, --sh, --bourne-shell
       Wysłanie na wyjście komend powłoki Bourne'a. Jest to domyślne
       zachowanie jeśli zmienna środowiskowa SHELL jest ustawiona i nie
       kończy się znakami csh czy tcsh.

    -c, --csh, --c-shell
       Wysłanie na wyjście komend powłoki C. Jest  to  domyślne
       zachowanie jeśli SHELL kończy się znakami csh czy tcsh.

    -p, --print-database
       Wyświetlenie domyślnej (wkompilowanej) bazy danych konfiguracji
       kolorów. Wynik stanowi poprawny plik konfiguracyjny i dość
       dobrze opisuje dostępne możliwości.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

ŚRODOWISKO

    Zmienne SHELL oraz TERM są używane w celu odnalezienia odpowiedniego
    formatu komend powłoki. Zmienne LANG, LC_ALL, LC_CTYPE oraz LC_MESSAGES
    mają znaczenie takie jak zwykle. Zmienna LS_COLORS jest używana w celu
    przekazania informacji do ls.

ZGODNOŚĆ Z

    Kolorowe wyjście dla ls jest rozszerzeniem GNU.

AUTOR

    Napisane przez H.Petera Anvin.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    ls(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.