Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    dpkg-buildpackage - buduje pakiety źródłowe lub binarne ze źródeł

SKŁADNIA

    dpkg-buildpackage [opcje]

OPIS

    dpkg-buildpackage jest skryptem kontrolnym, którego można użyć do
    zautomatyzowania budowania pakietu.

OPCJE

    -b   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, żadne pliki źródłowe
       nie będą budowane ani dystrybuowane

    -B   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, bez dystrybuowania
       żadnych pakietów binarnych niezależnych od architektury.

    -S   Określa budowanie tylko pakietów źródłowych, bez budowania
       pakietów binarnych.

    Opcje -sx określają, czy do wydania dołączane są oryginalne pliki
    źródłowe, jeżeli zostanie wygenerowany choć jeden z nich (tj. nie użyto
    opcji -b lub -B).

    -si  Domyślnie  lub  jeśli to określono oryginalne źródła będą
       dołączone, jeśli numer wersji kończy się na -0 lub -1, czyli
       jeśli wersją Debiana pakietu jest 0 lub 1.

    -sa  Wymusza dołączenie oryginalnego pakietu źródłowego.

    -sd  Wymusza wyłączenie oryginalnego archiwum źródłowego i dołączenie
       tylko pliku różnic (diff).

    -aarchitektura
       Specify the Debian architecture we build for. The architecture
       of the machine we build on is determined automatically, and is
       also the default for the host machine.

    -jzadania
       Number of jobs allowed to be run simultaneously, equivalent to
       the make(1)  option of the same name. Will add itself to the
       MAKEFLAGS environment variable,  which  should  cause  all
       subsequent make invocations to inherit the option. Also adds
       parallel=jobs to the DEB_BUILD_OPTIONS environment variable
       which allows debian/rules files to use this information for
       their own purposes.  The parallel=jobs in DEB_BUILD_OPTIONS
       environment variable will override the -j value if this option
       is given.

    -vwersja
       Używa informacji o zmianach ze wszystkich wersji późniejszych
       niż wersja.

    -Copis_zmian
       Czyta opis zmian z pliku opis_zmian, zamiast używać informacji z
       pliku zmian z pakietu źródłowego.

    -madres opiekuna
       Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       pakietu, zamiast pobierać te wartości z pliku kontrolnego
       pakietu źródłowego.

    -eadres_opiekuna
       Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       wydania, zamiast pobierać te wartości z pliku zmian pakietu
       źródłowego.

    -D   Sprawdza zależności i konflikty czasu budowania,  przerywa
       działanie z błędem, jeżeli nie będą spełnione.

    -d   Nie sprawdza zależności czasu budowania ani konfliktów.

    -E   Przekształca pewne ostrzeżenia w błędy. Tylko dpkg-source używa
       tej opcji, jednakże dpkg-buildpackage rozpoznaje ją i przekazuje
       niezmienioną do dpkg-source.

    -W   Neguje poprzednio ustawione -E. Tylko dpkg-source używa tej
       opcji, jednakże dpkg-buildpackage rozpoznaje ją i przekazuje
       niezmienioną do dpkg-source.

    -nc  Nie czyści katalogu ze źródłami (implikuje -b).

    -tc  Po  zbudowaniu  pakietu  czyści  katalog  źródeł (używając
       gain-root-command debian/rules clean).

    -rpolecenie-uzyskiwania-praw-administratora
       When dpkg-buildpackage needs to execute part of the build
       process as root, it prefixes the command it executes with
       gain-root-command if one has been specified. Otherwise, if none
       has been specified, fakeroot will be used by default, if the
       command is present. gain-root-command should be the name of a
       program on the PATH and will get as arguments the name of the
       real command to run and the arguments it  should  take.
       gain-root-command should not contain spaces or any other shell
       metacharacters. gain-root-command might typically be fakeroot,
       sudo, super or really. su is not suitable, since it requires a
       -c option to run a command and even then it can only invoke the
       user's shell with -c instead of passing arguments individually
       to the command to be run.

    -ppolecenie-podpisywania
       When dpkg-buildpackage needs to execute GPG or PGP to sign a
       source control (.dsc)  file or a .changes file it will run
       sign-command (searching the PATH if necessary) instead of pgp.
       sign-command will get all the arguments that pgp would have
       gotten. If sign-command takes its arguments in GPG rather than
       PGP style, you should give the -sgpg option. sign-command
       should not contain spaces or any other shell metacharacters.

    -kid-klucza
       Określa ID klucza używanego do podpisywania pakietów.

    -us  Nie próbuje podpisywać pakietów.

    -uc  Nie próbuje podpisywać plików .changes.

    -i[wyra-regul]
       Przekazywana bez zmian do dpkg-source.

    -I[wzorzec]
       Przekazywana bez zmian do dpkg-source. Może być powtórzona wiele
       razy.

    -s[nsAkurKUR]
       Przekazywana bez zmian do dpkg-source.

    -z, -Z Przekazywana bez zmian do dpkg-source.

    --admindir=katalog
       Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
       /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

BŁĘDY

    Powinno być możliwe podanie spacji, metaznaków powłoki oraz argumentów
    dla gain-root-command oraz sign-command.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-source(1),  dpkg-architecture(1),  dpkg-genchanges(1),  gpg(1),
    pgp(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.