Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    dpkg-checkbuilddeps - sprawdza zależności i konflikty czasu budowania

SKŁADNIA

    dpkg-checkbuilddeps [opcje] [plik-kontrolny]

OPIS

    Program ten sprawdza pakiety zainstalowane w systemie w stosunku do
    wymagań i konfliktów zapisanych w pliku kontrolnym. Jeżeli któreś nie
    są spełnione, wyświetla je i kończy działanie z niezerowym kodem
    powrotu.

    Domyślnie będzie czytany plik debian/control, jednakże w linii poleceń
    można podać alternatywny plik kontrolny.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
       /var/lib/dpkg.

    -B   Ignoruje linie Build-Depends-Indep. Należy używać, jeśli nie
       będą budowane pakiety niezależne od architektury.

    -h   Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

AUTOR

    Copyright (C) 2001 Joey Hess

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.