Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    dpkg-genchanges - tworzy pliki .changes

SKŁADNIA

    dpkg-genchanges [opcje]

OPIS

    dpkg-genchanges czyta informacje z rozpakowanego i zbudowanego drzewa
    pakietu źródłowego Debiana oraz z plików, które wygenerował, i na ich
    podstawie tworzy plik kontrolny wydania (plik .changes).

OPCJE

    -b, -B Określa, że wykonywane jest budowanie tylko pakietów binarnych
       (bez włączania jakichkolwiek plików źródłowych). Nie ma różnicy
       między -b i -B, wygenerowany plik .changes będzie zawierać
       wszystkie pliki utworzone przez reguły binary-* budowanych
       właśnie pakietów.

    -S   Określa, że tylko źródła będą dołączone do wydania (bez żadnych
       pakietów binarnych).

    Opcje -sx określają, czy do wydania dołączane są oryginalne pliki
    źródłowe, jeżeli zostanie wygenerowany choć jeden z nich (tj. nie użyto
    opcji -b lub -B).

    -si  By default, or if specified, the original source will be
       included only if the upstream version number (the version
       without epoch and without Debian revision) differs from the
       upstream version number of the previous changelog entry.

    -sa  Wymusza dołączenie oryginalnego pakietu źródłowego.

    -sd  Wymusza wyłączenie oryginalnego archiwum źródłowego i dołączenie
       tylko pliku różnic (diff).

    -vwersja
       Powoduje, że będą używane informacje ze wszystkich wersji
       większych niż wersja.

    -Copis_zmian
       Czyta opis zmian z pliku opis_zmian, zamiast używać informacji z
       pliku zmian z pakietu źródłowego.

    -madres opiekuna
       Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       pakietu, zamiast pobierać te wartości z pliku kontrolnego
       pakietu źródłowego.

    -eadres_opiekuna
       Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       wydania, zamiast pobierać te wartości z pliku zmian pakietu
       źródłowego.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienną  podstawienia  wyjścia.  Szczegółowy  opis
       podstawiania  zmiennych  wyjściowych  znajduje  się  w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Read substitution variables in substvarsfile; the default is
       debian/substvars.  No variable substitution is done on any of
       the fields that are output, however the special variable Format
       will override the field of the same name.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -cplik_kontrolny
       Określa  główny  plik  kontrolny,  z którego będą czytane
       informacje. Domyślnie jest to debian/control.

    -lplik_zmian
       Określa plik zmian, z którego będą czytane informacje. Domyślnym
       plikiem jest debian/changelog.

    -fplik_z_list_plikw
       Czyta z tego pliku listę plików do wydania zamiast używać
       debian/files.

    -Fformat_pliku_zmian
       Określa format pliku zmian. Domyślnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli
       taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format
       Debiana.

    -ukatalog_z_plikami_wydania
       Poszukuje  plików, które mają być dołączone do wydania w
       katalogu_z_plikami_wydania   zamiast   w   katalogu   ..
       (dpkg-genchanges musi znaleźć te pliki, tak żeby móc zapisać ich
       rozmiary oraz sumy kontrolne w pliku .changes).

    -q   Zazwyczaj dpkg-genchanges na standardowym wyjściu błędów wypisze
       komunikaty  informujące  na  przykład  o  liczbie  plików
       wygenerowanych źródłowych pakietu. -q powstrzymuje wypisywanie
       takich komunikatów

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

    debian/files
       Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego
       wydania. dpkg-genchanges czyta stąd dane podczas tworzenia pliku
       .changes.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.