Provided by: ekg_1.7~rc2-2_i386 bug

NAZWA

    ekg - Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

SKŁADNIA

    ekg [ opcje ] [ komendy ]

OPIS

    ekg jest eksperymentalnym klientem Gadu-Gadu.

OPCJE

    -h [--help]
       Wyświetla listę możliwych opcji.

    -u username [--user username]
       Pozwala na uruchomienie ekg z innym ,,profilem użytkownika''.
       Standardowo konfiguracja ekg znajduje sie w katalogu ~/.gg/
       (chyba, że zdefiniowana jest zmienna środowiskowa $CONFIG_DIR -
       wtedy w ~/$CONFIG_DIR/gg/).  Ta opcja pozwala na stworzenie
       struktury podkatalogów z oddzielnymi konfiguracjami.

    -t theme [--theme theme]
       Ładuje motyw z podanego pliku.

    -c plik [--control-pipe plik]
       Tworzy nazwany potok (ang. named pipe) umożliwiający sterowanie
       klientem.

    -n [--no-auto]
       Nie łącz się automagicznie. Po uruchomieniu nie łączy się
       automatycznie z serwerami gg.

    -N [--no-global-config]
       Nie czytaj globalnego pliku konfiguracyjnego (np. /etc/ekg.conf)
       po wczytaniu pliku konfiguracyjnego użytkownika.

    -a [--away[=opis]]
       Po połączeniu zmienia stan na ,,zajęty''.

    -b [--back[=opis]]
       Po połączeniu zmienia stan na ,,dostępny''.

    -i [--invisible[=opis]]
       Po połączeniu zmienia stan na ,,niewidoczny''.

    -p [--private]
       Po połączeniu włącza tryb ,,tylko dla przyjaciół''.

    -v [--version]
       Wyświetla wersję klienta i biblioteki libgadu.

    -f nazwa [--frontend nazwa]
       Wybiera podany interfejs użytkownika.

                11 listopada 2002            EKG(1)