Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    expiry - sprawdzenie ważności i wymuszenie zmiany hasła

SKŁADNIA

    expiry [-c] [-f]

OPIS

    Polecenie expiry sprawdza (-c), kiedy wygaśnie aktualne hasło oraz
    wymusza (-f) lub wymusza jego zmianę.Może ono być wywoływane jako
    zwykłe polecenie przez użytkownika.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), shadow(5).