Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    finger - program do sprawdzania informacji o użytkowniku

SKŁADNIA

    finger [-lmsp] [uytkownik ...] [uytkownik@host ...]

OPIS

    finger wyświetla informacje o użytkownikach danego systemu.

    Dozwolone opcje to:

    -s   finger podaje nazwę użytkownika (login name), imię i nazwisko,
       nazwę terminala i możliwość pisania do niego
        (``*'' po nazwie terminala oznacza że prawo pisania do niego
       jest zabronione), czas "bezczynności", czas zalogowania się,
       adres i telefon biura.

       Czas logowania wyświetlany jest w  następującym  formacie:
       miesiąc, dzień, godzina i minuty. Jeśli czas ten jest większy
       niż sześć miesięcy wyświetlany jest rok a nie czas co do godziny
       i minuty.

       Nieznane  urządzenia jak i nie dające się określić czasy
       zalogowania się i bezczynności pokazywane są jako gwiazdki.

    -l   Po podaniu tej opcji finger wyświetla pełną informację, pokazaną
       w kilku liniach, określoną przez opcję -s plus dodatkowo katalog
       domowy  użytkownika,  telefon  domowy,  powłoka  logowania,
       informację o jego poczcie, i zawartość plików .plan, .project i
       .forward z katalogu domowego użytkownika.

       Numery telefonów podane jako  jedenastocyfrowe  liczby  są
       wyświetlane w formacie ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Numery podane jako
       dziesięcio- lub siedmiocyfrowe liczby są wyświetlane jako jego
       odpowiedni podłańcuch. Numery podane jako liczby pięciocyfrowe
       są wyświetlane w formacie ``xN-NNNN''.  Numery podane jako
       liczby czterocyfrowe są wyświetlane w formacie ``xNNNN''.

       Jeśli prawo pisania do urządzenia jest wyłączone, wtedy tekst
       ``(messages off)'' jest dołączany do lini zawierającej nazwę
       urządzenia.  Przy podanej opcji -l informacja o terminalu
       zalogowanego użytkownika jest podana dla każdego użytkownika i
       powtórzona w zależności od liczby logowań się.

       Informacja o braku poczty zasygnalizowana jest tekstem ``No
       Mail.'', Jeśli użytkownik sprawdził swoją pocztą zanim przyszła
       nowa wyświetlany jest tekst ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM
       YYYY (TZ)'' , lub ``New mail received ...'', ``  Unread since
       ...'' jeśli użytkownik ma nową pocztę.

    -p   Wyłącza w opcji -l programu finger wyświetlanie zawartości
       plików .plan i .project.

    -m   Wyłącza wyszukiwanie nazw użytkowników.  Nazwa  użytkownika
       podawana jako argument programu finger jest zazwyczaj nazwą
       użytkownika w systemie; jednakże, finger wyszukuje tego ciągu
       także w prawdziwej nazwie użytkownika, chyba że zostanie podana
       opcja -m. Nie istnieje rozróżnienie na duże i małe litery w
       nazwach wyszukiwanych przez finger.

    Jeśli nie ma podanych żadnych opcji, finger standardowo wyświetla
    informację w stylu opcji -l jeśli nazwa użytkownika lub systemu została
    podana,  format  informacji odpowiada opcji -s.  Jeśli któraś z
    informacji nie jest dostępna, niektórych pól może brakować.

    Jeśli nie zostały podane żadne argumenty, finger wypisze informację dla
    każdego użytkownika zalogowanego w danej chwili w systemie.

    finger może być wykorzystany do wyszukiwania użytkowników na odległym
    systemie. Zamiast pojedynczej nazwy użytkownika uytkownik podajemy
    uytkownik@host, lub @host, gdzie informacja w pierwszym przypadku
    standardowo wyświetlana jest w formacie opcji -l, a w drugim w formacie
    opcji -s.  Opcja -l jest jedyną opcją jaka może być przekazana
    odległemu systemowi.

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA

    Polecenie finger pojawiło się po raz pierwszy w BSD 3.0