Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    forward - przekaż nową pocztę do jednego lub więcej adresów

SKŁADNIA

    in .qmail: |forward adresy ...

OPIS

    forward przekazuje każdą nową wiadomość pocztową do podanej listy
    adresów. Jest to prosty mechanizm osłonowy dla qmail-queue.

    Przynosi to takie same efekty co umieszczenie każdego adresu osobno w
    pliku .qmail, lecz jest bardziej programowalny odkąd adres może być
    skonstruowany w locie.

ZOBACZ TAKŻE

    dot-qmail(5), qmail-command(8), qmail-queue(8)

                                  forward(1q)