Provided by: griffith_0.9.6-2_all bug

NAME

    griffith - zarządca kolekcji filmow

SYNOPSIS

    griffith [OPCJE]

OPIS

    Griffith zarządza kolekcją filmow. Dodawanie kolejnych pozycji jest
    tak latwe i szybkie, jak wpisanie tytulu filmu i wybranie odpowiedniego
    źrodla.  Griffith  następnie  sam pobierze z internetu potrzebne
    informacje.

OPCJE

    -h, --help
       Pokazuje informacje o sposobie użycia.

    -D --debug
       Uruchamia program w trybie debugowania.

    -C --clean
       znajduje i usuwa niepotrzebne pliki w katalogu z plakatami.

    --check-dep
       sprawdza zależności - jeżeli wszystkie potrzebne moduly Pythona
       są zainstalowane, polecenie nie wyświetla żadnych komunikatow.

    --sqlecho
       Wyświetla wszystkie zapytania SQL na standardowym wyjściu.

    --home DIR
       Ustawia katalog domowy Griffith'a. Użyj tej opcji, jeżeli chcesz
       zmienić domyślny katalog ~/.griffith

    Wyszukiwanie listy filmow:

    -c <wyrażenie> --cast=<wyrażenie>
       pole obsada musi zawierać <wyrażenie>

    -d <wyrażenie> --director=<wyrażenie>
       pole dyrektor musi zawierać <wyrażenie>

    -o <wyrażenie> --original_title=<wyrażenie>
       pole tytul oryginalny musi zawierać <wyrażenie>

    -t <wyrażenie> --title=<wyrażenie>
       pole tytulu musi zawierać <wyrażenie>

    -y <numer> --year=<numer>
       film musi być wydany w roku <numer>

    -s <kolumny> --sort=<kolumny>
       ustaw metodę sortowania  na  <columns>.  Przyklad  użycia:
       --sort=o_title,number,director

ZOBACZ TAKŻE

    Strona domowa: http://griffith.berlios.de/

B/LĘDY

    Jeżeli szukasz pomocy lub chcesz zglosić bląd, odwiedź stronę domową
    lub http://developer.berlios.de/bugs/?group_id=4891

AUTORZY

    Griffith zostal napisany przez Vasco Nunesa i Piotra Ożarowskiego.
    Zobacz plik AUTHORS z listą wspolpracownikow

    Copyright (C) 2005-2007 Vasco Nunes vasco.m.nunes@gmail.com, Piotr
    Ożarowski ozarow+griffith@gmail.com,

    Ta strona podręcznika zostala napisana przez Piotra Ożarowskiego

                 Dec 22, 2006           griffith(1)