Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    last, lastb - pokaż listę ostatnio zalogowanych użytkowników

SKŁADNIA

    last  [-R] [-num] [-nnum] [-adox] [-f plik] [nazwa...] [tty...]

    lastb [-R] [-num] [-nnum] [-adox] [-f plik] [nazwa...] [tty...]

OPIS

    Last przeszukuje wstecz plik /var/log/wtmp (lub plik wskazany flagą -f)
    i wyświetla listę wszystkich zalogowanych (i wylogowanych) od czasu
    utworzenia pliku użytkowników. Mogą zostać podane nazwy użytkowników i
    terminali (tty); w tym przypadku last pokaże jedynie zapisy pasujące do
    tych argumentów.  Nazwy terminali mogą być skracane, zatem last 0, to
    to samo, co last tty0.

    Gdy last przechwyci sygnał SIGINT (generowany przez klawisz przerwania,
    zwykle  control-C)  lub sygnał SIGQUIT (generowany przez klawisz
    zakończenia, zwykle control-\), pokaże jak daleko przeszukał plik;
    następnie, w przypadku sygnału SIGINT, last przerwie pracę.

    Pseudoużytkownik  reboot  rejestrowany  jest  przy  każdorazowym
    przeładowaniu systemu. Zatem last reboot  pokaże  rejestr  (log)
    wszystkich przeładowań od utworzenia pliku rejestrującego.

    Lastb jest tym samym, co last, z wyjątkiem tego, że domyślnie pokazuje
    zapisy z pliku /var/log/btmp, zawierającego zakończone niepowodzeniem
    próby logowań.

OPCJE

    -num  Liczba mówiąca last, ile wierszy ma pokazać.

    -n num To samo.

    -R   Nie wyświetlaj pola z nazwą hosta.

    -a   Wyświetlaj  nazwę hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w
       połączeniu z następną flagą.

    -d   Dla logowań nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazwę
       zdalnego hosta, ale i jego numer IP. Opcja ta przekłada numer IP
       z powrotem na nazwę hosta.

    -o   Czyta plik wtmp starego typu (zapisany przez aplikacje linux-
       libc5).

    -x   Wyświetla zapisy o zamknięciach systemu i zmianach jego poziomów
       pracy.

UWAGI

    Mogą nie zostać odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje
    informacje w tych plikach tylko wtedy, gdy istnieją. Wynika to z
    lokalnej konfiguracji. Jeśli chcesz, by były one używane, możesz je
    utworzyć  po  prostu  poleceniem  touch(1)  (na  przykład, touch
    /var/log/wtmp).

PLIKI

    /var/log/wtmp
    /var/log/btmp

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

    shutdown(8), login(1), init(8).

                 28 marca 1998          LAST,LASTB(1)