Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    licq - klient ICQ dla X11

SKŁADNIA

    licq [-h] [-b dir] [-d #]

OPIS

    Licq jest klientem ICQ dla X11 zbudowanym wg interfejsu bibliotek QT.
    Posiada większość cech oryginalnego klienta Mirabilis, w tym wysyłanie
    wiadomości, chat i przekaz plikowy.

  OPIS
    -h   Drukuje na standardowym wyjściu informacje użycia i wychodzi.

    -b katalog
       Wskazuje na bazowy katalog, zawierający konfigurację i pliki
       (standardowo: $HOME/.licq)

    -d #  Ustawia poziom debuga.
       1 - pokazuje informacje startowe.
       2 - zrzuca każdy nadesłany pakiet.

PLIKI

    $HOME/.licq
      katalog z danymi o konfiguracji.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1998 Graham Roff i wielu innych
    Program jest rozpowszechniany na warunkach Powszechnej Licencji GNU
    (GPL).  Zobacz pliki CREDITS i COPYING w źródłach dystrybucji, aby
    dowiedzieć się więcej.

                                    licq(1)