Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    logname - wydrukuj nazwę zgłoszeniową użytkownika

SKŁADNIA

    logname [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie logname w wersji GNU.

    logname wypisuje nazwę wołającego użytkownika, która zazwyczaj jest w
    /etc/utmp i kończy ze kodem 0. Jeśli plik ów nie zostanie znaleziony,
    logname wypisuje komunikat o błędzie i kończy z kodem 1.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    users(1), id(1), whoami(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.