Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

   look - wyświetl linie, zaczynające się od podanego napisu

SKŁADNIA

   look [-dfa] [-t termchar] napis [plik]

OPIS

   Narzędzie look wyświetla dowolne linie z pliku plik , które zawierają
   napis jako przedrostek. Jako, że look dokonuje przeszukiwania binarnego,
   linie w pliku muszą być posortowane.

   Jeśli plik nie jest podany, używany jest plik /usr/dict/words ,
   porównywane są tylko znaki alfanumeryczne, a ich rozmiar jest ignorowany.

   Opcje:

   -d   Zestaw znaków i kolejność słownikowa, np. porównywane będą tylko
       znaki alfanumeryczne.

   -f   Ignoruj rozmiar znaków alfabetycznych.

   -a   Użyj alternatywnego słownika /usr/dict/web2

   -t   Podaj znak końca napisu, np. porównywane będą tylko te znaki z
       napisu , które znajdują się przed pierwszą instancją termchar

   Narzędzie look kończy ze statusem 0, jeśli znaleziono jedną lub więcej
   linii, 1 jeśli nie znaleziono żadnej linii i >2 po błędzie.

PLIKI

   /usr/dict/words słownik
   /usr/dict/web2  alternatywny słownik

ZOBACZ TAKŻĘ

   grep(1), sort(1)

KOMPATYBILNOŚĆ

   Oryginalna strona podręcznika mówiła, że tabulacje i spacje uczestniczą w
   porównaniach po ustawieniu opcji -d Było to nieprawidłowe i obecna strona
   podręcznika odpowiada historycznej implementacji.

HISTORIA

   Look pojawił się w Wersji 7 AT&T Unix.