Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mattrib - zmień atrybuty plików MSDOS

SKŁADNIA

    mattrib  [-a|+a] [-h|+h] [-r|+r] [-s|+s] [-/] [-p] [-X] plikDOS
    [plikiDOS...]

OPIS

    mattrib używany jest do zmiany flag atrybutów pliku MS-DOSu. Dodaje on
    flagi atrybutów do plików DOSu (z operatorem +) lub usuwa je (z
    operatorem -).

    mattrib obsługuje następujące bity atrybutu:

    -a   Archiwacja. Używane przez niektóre programy wykonujące kopie
       zapasowe (backup) do oznaczenia nowego pliku.

    -r   Read-only. Używany do oznaczenia pliku tylko do odczytu. Pliki z
       ustawionym bitem `r' nie mogą zostać skasowane przez DEL ani
       zmodyfikowane.

    -s   Systemowy. Używany przez MS-DOS do oznakowania pliku systemu
       operacyjnego.

    -h   Ukryty (hidden). Pliki z ustawionym bitem `hidden' są ukryte
       przed poleceniem DIR.

OPCJE

    mattrib posiada następujące opcje linii poleceń:

    -/   Rekurencja.  Rekurencyjnie  listuje  atrybuty  plików  w
       podkatalogach.

    -X   Zwięźle. Wyświetla atrybuty bez jakiegokolwiek wyrównywania
       odstępami.  Wygodne w skryptach. Jeśli ani nie użyto opcji -/,
       ani plikDOS nie zawiera znaków uogólniających i podano tylko
       jeden parametr określający plik, to wyświetlany jest wyłącznie
       atrybut, bez nazwy pliku.

    -p   Tryb replay. Wyświetla jako wynik serię poleceń `mattrib',
       które odtworzą bieżące atrybuty, w stosunku do wyjściowej
       sytuacji, jaka może powstać przez odtarowanie (un-tar) DOSowego
       systemu plików. Generowane są tylko polecenia dla ustawień
       atrybutów różniących się od domyślnych (bit archiwacji ustawiony
       dla plików, nieustawiony dla katalogów). Nie jest brany pod
       uwagę bit read-only, gdyż tar potrafi ustawiać go samodzielnie.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools