Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mcd - zmień katalog MSDOS

SKŁADNIA

    mcd [katalogMSDOS]

OPIS

    Polecenie mcd używane jest do zmiany katalogu roboczego mtools na dysku
    MS-DOS.

    Bez argumentów mcd podaje bieżące urządzenie i katalog roboczy.  W
    przypadku podania argumentu zmienia bieżące urządzenie i bieżący
    katalog roboczy odnoszące się do systemu plików MS-DOS.

    Do znalezienia pliku przechowującego urządzenie i bieżący katalog
    roboczy można użyć zmiennej środowiska MCWD.  Domyślnie jest to
    $HOME/.mcwd. Informacja w tym pliku jest ignorowana jeśli jest pochodzi
    on sprzed ponad 6 godzin.

    Mcd zwraca 0 w przypadku powodzenia, zaś 1 w przypadku błędu.

    W przeciwieństwie do polecenia CD DOSu, mcd można użyć do zmiany
    bieżącego urządzenia. Rozsądnie jest usuwać stare pliki .mcwd przy
    wylogowaniu się.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools