Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

       mdel - skasuj plik MSDOS

SKŁADNIA

       mdel [-v] plikDOS [plikiDOS...]

OPIS

       Polecenie  mdel  kasuje  pliki  systemu  MS-DOS.  Prosi o potwierdzenie
       przed usunięciem pliku tylko do odczytu (read-only).

UWAGI

       Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie  pliku
       Texinfo  pakietu  mtools  wersji  3.9.6.  W  stosunku  do automatycznie
       generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej  dokonano  przesunięcia
       sekcji   opisującej   konwersję  dokumentacji  do  mtools(1).  Tam  też
       znajdziesz  notę  prawną  dotyczącą  rozpowszechniania,  modyfikacji  i
       tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools