Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mdir - wyświetl katalog DOSu

SKŁADNIA

    mdir [-/] [-s] [-f] [-w] [-X] plikDOS [plikiDOS...]

OPIS

    Polecenie mdir używane jest do wyświetlania katalogów MS-DOSu lub list
    wybranych grup plików DOSu. Jeśli składowa ścieżki nie jest katalogiem
    to jest to błąd.

OPCJE

    -/   Wyświetlanie  rekurencyjne.  Jak  DOSowa  opcja  -s  (z
       podkatalogami).

    -a   Wyświetl również pliki ukryte.

    -f   Szybkie (fast). Nie próbuj znajdować informacji o  wolnym
       miejscu. Na większych dyskach dowiedzenie się, ile jest obecnie
       wolnego miejsca zabiera całkiem sporo czasu, gdyż musi być
       wczytana i przeglądnięta cała tablica alokacji plików (FAT).
       Opcja -f pomija ten krok. Nie jest ona potrzebna dla systemów
       FAT32, które przechowują rozmiar wprost.

    -w   Wyświetlanie w formie szerokiej listy. Przy użyciu tej opcji
       mdir wyświetla nazwy  plików  na  szerokości  strony  bez
       wyświetlania rozmiarów czy dat utworzenia plików.

    -X   Lista zwięzła. Wyświetla tylko nazwy plików ze ścieżką bez
       ozdobników czy informacji dodatkowych.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools