Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mdu - wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez katalog DOS

SKŁADNIA

    mdu [-as] [plikiDOS...]

OPIS

    mdu podaje obszar zajmowany przez katalog, jego podkatalogi i pliki.
    Podobne jest do unixowego polecenia du. Rozmiar klastra można ustalić
    przy pomocy polecenia minfo.

OPCJE

    -a   Wszystkie pliki. Pokaż również obszar zajmowany przez pojedyncze
       pliki.

    -s   Pokaż tylko obszar całkowity, nie wyświetlaj szczegółów dla
       każdego podkatalogu.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools