Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mformat - dodaje system plików DOS do niskopoziomowo sformatowanej
    dyskietki

SKŁADNIA

    mformat [-t cylindry] [-h gowice] [-s sektory] [-l etykieta_dysku]
    [-F] [-I wersja_systemu] [-S rozmiar_kodu] [-2 sektorw_na_ciece_0]
    [-M sektor_software'owy] [-a] [-X] [-C] [-H ukryte_sektory]  [-r
    sektory_root]   [-B  boot_sector]  [-0  rate_on_track_0]  [-A
    rate_on_other_tracks] [-1] [-k] napd:

OPIS

    mformat dodaje mimimalne elementy systemu plikowego MS_DOS (boot
    sector,  FAT i katalog główny) do dyskietki, która została już
    sformatowana niskopoziomowo przez Unixa.

OPCJE

    Obsługiwane są następujące opcje (mogą nie być dostępne opcje -S, -2,
    -1, jeśli mtools zostały skompilowane bez opcji USE_2M):

    -t   Liczba cylindrów.

    -h   Liczba głowic (stron).

    -s   Liczba sektorów na ścieżkę. Przy użyciu opcji 2m jest to liczba
       512-bajtowych równoważników sektora na typową ścieżkę (tj. inną
       niż głowica 0 ścieżka 0). Jeśli nie użyto opcji 2m, jest to
       liczba fizycznych sektorów na ścieżkę (mogą być one większe niż
       512 bajtów).

    -l   Opcjonalna etykieta dysku.

    -S   Rozmiar kodu. Rozmiar sektora wynosi 2^(rozmiar_kodu+7).

    -2   Format 2m. Parametr tej opcji opisuje liczbę sektorów na ścieżce
       0, głowicy 0. Opcja zalecana dla sektorów większych niż zwykłe.

    -1   Nie używaj formatu 2m, nawet jeśli obecna geometria dysku jest
       geometrią 2m.

    -M   Rozmiar sektora software'owego. Parametr ten opisuje rozmiar w
       bajtach sektora używanego przez system plikowy MS-DOS. Domyślnie
       jest on równy rozmiarowi sektora fizycznego.

    -a   Podanie tej opcji powoduje generowanie numeru seryjnego jak dla
       Atari. Atari przechowują numer seryjny w etykiecie OEM.

    -X   Formatuje dyskietkę jako dyskietkę XDF. Patrz sekcja XDF w
       mtools(1).  Dyskietka  musi  być  uprzednio  sformatowana
       niskopoziomowo  przy  użyciu narzędzia xdfcopy zawartego w
       pakiecie fdutils.

    -C   Tworzy plik obrazu dysku, na którym będzie zainstalowany system
       plików  MS-DOS.  Oczywiście, bezużyteczne w odniesieniu do
       fizycznych urządzeń takich jak dyskietki czy partycje dysku
       twardego.

    -H   Liczba sektorów ukrytych. Parametr przydatny do formatowania
       partycji dysku twardego, które nie są wyrównane do granic
       ścieżek (tj. pierwsza głowica pierwszej ścieżki nie należy do
       partycji, ale zawiera tablicę partycji).  W takim przypadku
       liczba  ukrytych  sektorów jest zwykle liczbą sektorów na
       cylinder. Nie testowano.

    -n   Numer seryjny.

    -F   Formatuj partycję jako FAT32 (opcja eksperymentalna).

    -I   Ustaw identyfikator wersji_systemu przy formatowaniu napędu
       FAT32.  Uruchom minfo na istniejącym napędzie FAT32, aby ją
       odnaleźć, a następnie powiadom autora przez e-mail, by mógł
       dołączyć poprawną wartość w przyszłych wersjach mtools.

    -c   Ustaw rozmiar klastra (cluster) w sektorach. Jeśli rozmiar ten
       spowodowałby utworzenie zbyt dużej tablicy alokacji plików
       (FAT), mtools automatycznie powiększy go, aż do uzyskania
       dostatecznie małego FATu.

    -r   Ustala rozmiar katalogu głównego (root) w sektorach. Odnosi się
       wyłącznie do 12 i 16 bitowych tablic alokacji plików (FAT).

    -B   Zamiast  własnego  użyj  sektora  startowego (boot sector)
       przechowywanego w zadanym pliku lub na zadanym urządzeniu.
       Aktualizowane są jedynie pola geometrii, tak by pasowały do
       parametrów dysku docelowego.

    -k   Zachowaj z istniejącego sektora startowego tyle, ile tylko
       możliwe.  Aktualizowane są jedynie pola geometrii, tak by
       pasowały do parametrów dysku docelowego.

    -0   Prędkość transferu danych na ścieżce 0.

    -A   Prędkość transferu danych na ścieżkach innych niż 0.

    Chcąc sformatować dyskietkę o gęstości innej niż domyślna, należy podać
    co najmniej te parametry linii poleceń, które są różne od domyślnych.

    mformat zwraca 0 w przypadku powodzenia, 1 przy błędzie.

    Polecenie nie zapisuje informacji o błędnych blokach (bad blocks) w
    FAT. Należy w tym celu użyć mbadblocks.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools