Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    minfo - pokaż informację o systemie plików MS-DOS

SKŁADNIA

    minfo [-v] napd:

OPIS

    Polecenie minfo wyświetla parametry systemu plików DOS, takie jak
    liczba sektorów, głowic i cylindrów. Pokazuje również linię poleceń
    mformat, jaka może być użyta do stworzenia podobnego systemu plików DOS
    na innym nośniku. Oprócz tego podawane są informacje zawarte w sektorze
    startowym (bootsector) nośnika.

    Nie obsługuje nośników 2m czy XDF, ani systemu plików DOS 1.0.

    Przy użyciu opcji -v wyświetla dodatkowo szesnastkowy obraz sektora
    startowego.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools