Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mmove - przesuń lub zmień nazwę pliku/katalogu MSDOS

SKŁADNIA

    mmove [ -voOsSrRA ] plikrdowy plikdocelowy
    mmove [ -voOsSrRA ] plikrdowy [plikirdowe...] katalogdocelowy

OPIS

    Polecenie mmove służy do przesuwania lub zmiany nazwy plików lub
    katalogów systemu MS-DOS. W przeciwieństwie do polecenia MOVE DOSu,
    mmove może przesuwać katalogi. Pliki i katalogi mogą być przesuwane
    tylko w obrębie tego samego systemu plików. Dane nie mogą być
    przesuwane pomiędzy DOSem a Unixem. Pominięcie litery napędu pliku czy
    katalogu docelowego spowoduje przyjęcie tego samego napędu. Przy braku
    litery napędu we wszystkich parametrach przyjmowany jest domyślny napęd
    A:.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools